Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διοίκηση και Οργανωτική Δομή

Κώστας   Μιχαηλίδης

Πρόεδρος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικός)

CV

​Ο κ. Κώστας Μιχαηλίδης διαθέτει εξαιρετική εμπειρία άνω των 30 ετών στη διεθνή τραπεζική, έχοντας διατελέσει σε σημαντικές διοικητικές θέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Κατά την περίοδο 2013-2015 υπηρέτησε ως Global Head of Strategic Change στην UBS A.G., ενώ από το 2005 έως το 2013 διετέλεσε Regional Chief Operating Officer στην Credit Suisse A.G. Προηγουμένως, είχε διατελέσει Chief Operating Officer and Managing Director και Head of European Finance, Administration and Operations, Managing Director στην Credit Suisse First Boston (2000-2005), Chief Operating Officer and Managing Director στην Donaldson, Lufkin & Jenrette U.K. (1999-2000) και Chief Financial Officer (1988-1994) και Chief Administrative Officer (1994-1999) στη Merrill Lynch U.K. Έχει επίσης διατελέσει Treasurer στη Salomon Brothers U.K. (1986-1988) και έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην ExxonMobil, μεταξύ των οποίων ως Treasurer και ως Financial Analyst.

Ο κ. Μιχαηλίδης είναι κάτοχος MBA Finance από το Columbia Business School, Doctorate σε Economics and International Affairs από το University of Denver, και BA σε Economics and Political Science από το Ripon College.

Παύλος   Μυλωνάς

Διευθύνων Σύμβουλος - CEO

Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ο Παύλος Μυλωνάς ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος τον Ιούλιο του 2018. Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 2000 και υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, και Επικεφαλής Στρατηγικής.

Εργάστηκε στο ΟΟΣΑ από το 1995 έως το 2000 και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 1987 έως το 1995. Από το 1985 έως το 1987, ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Βοστόνης.

Είναι κάτοχος πτυχίου στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Οικονομικά (Magna cum Laude and Phi Beta Kappa) από το Πανεπιστήμιο Brown, καθώς και μεταπτυχιακού και διδακτορικού στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Princeton.


Δημήτριος   Καποτόπουλος

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ο Δημήτριος Καποτόπουλος εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ τον Ιανουάριο του 2019. Είναι επίσης Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Τον Ιούλιο του 2015 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας. Έχει υπό την εποπτεία του τη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Εργασιών ενώ έχει ορισθεί Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Leasing.Ο Δ. Καποτόπουλος εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας το 1978. Αρχικά εργάσθηκε στο Δίκτυο Καταστημάτων.

Από το 1982 έως το 1992, προσέφερε τις υπηρεσίες του ως αναλυτής πιστοδοτήσεων στην Υποδιεύθυνση Μελετών Βιομηχανικών Χορηγήσεων. Το 1993, είχε ουσιαστική συμμετοχή στη συγκρότηση της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας στην οποία εξελίχθηκε και ως Αναπληρωτής Διευθυντής το Μάιο του 2008. Από τον Οκτώβριο του 2010, διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνών και Ειδικών Πιστοδοτήσεων.Από το Φεβρουάριο του 2014 συμμετέσχε στη συγκρότηση των Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης στις οποίες διετέλεσε Βοηθός Γενικός Διευθυντής.

Ο Δ. Καποτόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων και workshops με αντικείμενο χρηματοπιστωτικά θέματα και τραπεζικές εργασίες.

Έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.  Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με τη χρηματοοικονομική ανάλυση, τις πιστοδοτήσεις επιχειρήσεων και τη διεθνή πίστη, τομείς στους οποίους έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία.

Χριστίνα   Θεοφιλίδη

Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

​Η κα Χριστίνα Θεοφιλίδη εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2019.

Εντάχτηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας τον Δεκέμβριο του 2018 οπότε και ορίστηκε Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής καθώς και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ξεκίνησε την καριέρα της στον τραπεζικό χώρο το 1988, στην Τράπεζα Societe Generale και στη συνέχεια εργάστηκε για 6 χρόνια στη Citibank σε θέσεις  στο Mάρκετινγκ και στο Δίκτυο Καταστημάτων. Από το 1997 εργάστηκε στη Eurobank και διετέλεσε Εμπορική Διευθύντρια στη θυγατρική Eurobank Cards Α.Ε., Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Διεθνών Δραστηριοτήτων και Γενική Διευθύντρια Risk στην Eurobank Household Lending Α.Ε και στη συνέχεια Διευθύνουσα Σύμβουλος στην ίδια Εταιρία. Το 2014 ανέλαβε στη νεοσύστατη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Προβληματικών Δανείων Ιδιωτών. Από το 2016 έως το 2018 διετέλεσε Γενική Διευθύντρια Ιδιωτών Πελατών και Προϊόντων Λιανικής.

Η κα.  Θεοφιλίδη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 και είναι κάτοχος πτυχίου MBA από το INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων) και πτυχίου Bachelor σε Οικονομικά και Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Swarthmore των ΗΠΑ.

Παναγιώτης   Δασμάνογλου

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Επιτροπών του Δ.Σ

Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ο Παναγιώτης Δασμάνογλου  γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και είναι στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας από το έτος 1990. Από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2019 διετέλεσε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Δεκέμβριο του 2016 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Είναι επίσης Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τον Ιούνιο του 2015 ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2013 άσκησε καθήκοντα  Βοηθού Γενικού Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου. Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2014 εξελέγη Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και των Επιτροπών του.

Από τον Ιούλιο του 2009 διετέλεσε Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του Ομίλου με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Από τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε διαχρονικά ως δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας, χειρίστηκε σημαντικές υποθέσεις ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας στις λειτουργίες της Τράπεζας, εγχώριων και διεθνών πιστοδοτήσεων, mergers and acquisitions, αποκτώντας αξιόλογη εμπειρία σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών.

Συμμετέχει ενεργά επί σειρά ετών στις εργασίες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στις Επιτροπές διεθνών τραπεζικών θεμάτων, κανονιστικής συμμόρφωσης, θεμάτων καταναλωτή, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραγώγων και repos, ενώ συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μεσολαβητή Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου της ΕΤΕ και συγκεκριμένα ως Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ της Εθνικής Ασφαλιστικής και της NBG Securities και ως Μέλος στο Δ.Σ. της Εθνικής Factors.

Είναι κάτοχος πτυχίου από τη Νομική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Lic.spec.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Βρυξελλών καθώς και με σπουδές στο banking management από το INSEAD Graduate Business School. Επίσης έχει λάβει διεθνείς πιστοποιήσεις σε θέματα διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου και Compliance in banking.

Ιωάννης   Βαγιονίτης

Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου (Chief Risk Officer)

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

​Ο κ. Ιωάννης Βαγιονίτης ορίστηκε  Γενικός Διευθυντής Chief Credit Officer τον Απρίλιο του 2017. Ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Chief Credit Officer τον Ιούλιο  του 2015. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Finansbank από τον Ιανουάριο του 2014 καθώς επίσης μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων της ίδιας Τράπεζας.

Από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι τον Νοέμβριο του 2013 ήταν Διευθυντής της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων της ΕΤΕ. Επίσης διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνική Factors. Απο τον Μάιο του 2008 μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 ήταν Διευθυντής των Διευθύνσεων Πίστης και Διεθνούς Πίστης του Ομίλου της ΕΤΕ ενώ απο τον Οκτώβριο του 2006 μέχρι τον Μάιο του 2008 ήταν Διευθυντής της Διεύθυνσης Πίστης της ΕΤΕ.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας το 2004 στην Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου. Έχει επίσης εργασθεί στην Τράπεζα HSBC κατά το χρονικό διάστημα 1992 έως 2003, και στην Τράπεζα Κύπρου κατά το χρονικό διάστημα 2003 έως 2004 σε θέσεις ευθύνης στο χώρο της εταιρικής τραπεζικής.

Είναι κάτοχος Bachelor of Science και Master of Science in Mechanical Engineering από το University of Manchester Institute of Science and Technology και κάτοχος ΜΒΑ απο το Manchester Business School.

Φωτεινή   Ιωάννου

​Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων Εταιρικής και Λιανικής Τραπεζικής

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

​Η Φωτεινή Ιωάννου, είναι Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων Εταιρικής και Λιανικής Τραπεζικής & μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής  της Εθνικής Τράπεζας  από τον Μάϊο του 2019. Από το 2014 έως το 2017 διετέλεσε Δ/ντρια  της διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων, ενώ είχε εργασθεί σε σειρά θέσεων του Ομίλου από το 2006, ενώ υπήρξε μέλος των ΔΣ της ΕΤΕ Factors και ΕΤΕ Κύπρου.

Πριν την επανένταξη της στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας, διετέλεσε  Γενική Διευθύντρια Corporate & Investment Banking και ήταν  μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής  της Τράπεζας Πειραιώς. Στο παρελθόν είχε εργαστεί στη συμβουλευτική εταιρεία McKinsey & Company σε Ελλάδα και Αμερική ενώ είχε ξεκινήσει την καριέρα της στην εταιρεία ορκωτών λογιστών και συμβούλων Arthur Andersen στο Λονδίνο.

Είναι απόφοιτος του University of Cambridge στα Οικονομικά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του University of Warwick. Η Φωτεινή Ιωάννου κατέχει επίσης τον τίτλο του Ορκωτού Λογιστή και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales.

Βασίλειος   Κάβαλος

​Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

​Ο κ. Βασίλειος Κάβαλος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς τον Ιούλιο του 2019.  Τον Ιούνιο του 2015, ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς.

Από το 2011 έως το 2015 διατέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοδότησης Ομίλου, με κύριο αντικείμενο την διασφάλιση της ρευστότητας και την κατανομή της εντός του ομίλου.

Το 2008 προήχθη σε Υποδιευθυντή Διαπραγμάτευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς.

Από το 1999 μέχρι το 2005 συμμετείχε, μετά από σχετική απόσπαση, στην σύσταση και  μετέπειτα λειτουργία του Τμήματος Δανεισμού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το 1997 έγινε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαπραγμάτευσης Κυβερνητικών Ομολόγων του  Dealing Room στην δύναμη του οποίου ανήκε, μετά από επιλογή, ήδη από το 1991.

Προσλήφθηκε στην Εθνική Τράπεζα με τον δημόσιο διαγωνισμό του 1981 και τοποθετήθηκε στο Kατ/μα Σταδίου 38, όπου και παρέμεινε για δέκα χρόνια θητεύοντας στις υπηρεσίες εξαγωγών και τις χορηγήσεων.

Είναι πτυχιούχος του Deree College με BSc in Business Administration και πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου Πελατών από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Ιωάννης   Κυριακόπουλος

Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου

Μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής 

CV

Ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος ορίστηκε  Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου τον Ιούλιο του 2019.

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου από τον Σεπτέμβριο του 2015. Εργάστηκε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2015. Στην Εθνική Τράπεζα εργάστηκε επίσης από το 1977 μέχρι το 2012.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τράπεζα διετέλεσε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού (Απρίλιος 2011–Ιανουάριος 2012 ), Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (Απρίλιος 2009 – Απρίλιος 2011) καθώς και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας (Αύγουστος 2002–Απρίλιος 2009).

Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού καθώς και του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc in Statistics and Operational Research) του Πανεπιστημίου Loughborough της Aγγλίας.

Χαρά   Νταλέκου

​Γενική Διευθύντρια Μάρκετινγκ Ομίλου

Μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ερνέστος   Παναγιώτου

​Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού και Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

​Ο Ερνέστος Παναγιώτου ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού και Επιχειρησιακής Στρατηγικής το Μάιο 2019, ενώ υπηρέτησε τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας και ως σύμβουλος στρατηγικής κατά την περίοδο 2006-11.

Πριν την επανένταξή του στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας, κατείχε τη θέση του Εταίρου (Partner) στη συμβουλευτική εταιρεία McKinsey&Company, όπου εργάστηκε για 12 έτη συνολικά (κατά τα έτη 2001-5 και 2012- 19). Στη McKinsey απέκτησε εμπειρία σε μεγάλα έργα μετασχηματισμού, επιχειρησιακής στρατηγικής, συγχωνεύσεων, καθώς και σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και ρυθμιστικών θεμάτων για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή.

Είναι κάτοχος πτυχίου Φιλοσοφίας, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών (First Class Honours) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης καθώς και μεταπτυχιακού σε Δημόσια Διοίκηση & Διεθνή Ανάπτυξη από το Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου του Harvard.

Γεώργιος   Τριανταφυλλάκης

Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ο Γεώργιος Τριανταφυλλάκης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών τον Απρίλιο του 2017. Ορίστηκε Βοηθός Γενικής Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών τον Ιούνιο του 2015, με αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και των συνεργαζόμενων δικηγόρων της Τράπεζας.

Από το 2012 ήταν Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, από το 2006 είναι Μέλος Νομικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και από το 2010 Μέλος Νομικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Από το 1992 είναι  Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στις Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησε την Τράπεζα ενώπιον ανωτάτων και ανώτερων Δικαστηρίων, Διαιτητικών οργάνων και Αρχών σε σημαίνουσες υποθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αντικείμενα τραπεζικού δικαίου, ποινικού δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς, δικαίου ανταγωνισμού, ευρωπαϊκού και εμπορικού δικαίου.

Ο Γεώργιος Τριανταφυλλάκης είναι Καθηγητής Νομικής Δ.Π.Θ. και Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Διατέλεσε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (επί 10ετία), μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και επιστημονικών ενώσεων. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, πανεπιστημιακά συγγράμματα και σειρά επιστημονικών μελετών σε κατ’ ιδίαν τομείς του εμπορικού δικαίου και έχει εκλεγεί ως Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Άριστα) και κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στο εμπορικό δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Tübingen Γερμανίας.

Εύη   Χατζηϊωάννου

​Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου

Μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Χρίστος   Χριστοδούλου

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου (Group Chief Financial Officer)

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Κωνσταντίνος   Βόσικας

Γενικός Διευθυντής Πίστης του Ομίλου

CV

O Κωνσταντίνος Βόσικας ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Πίστης του Ομίλου τον Μάϊο του 2019. Ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης τον Απρίλιο του 2017. Τον Ιούλιο του 2015 ορίστηκε  Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας το 2005, αρχικά στη θέση του Συμβούλου Διοικήσεως για θέματα Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου και στη συνέχεια στη θέση του Συμβούλου Διοικήσεως για θέματα Πιστοδοτήσεων του Επιχειρηματικού Χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ. Από το 2010 ήταν Διευθυντής Διεθνούς Πίστης του Ομίλου της ΕΤΕ και το 2013 ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής και Chief Credit Risk Officer.  Έχει διατελέσει μέλος σε Εποπτικά Συμβούλια θυγατρικών του εξωτερικού και σε Ανώτατες Επιτροπές Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της ΕΤΕ.

Πριν ενταχθεί στην Εθνική Τράπεζα, κατά το χρονικό διάστημα 1994 έως 2005, απασχολήθηκε σε θέσεις ευθύνης στο χώρο της εταιρικής τραπεζικής, αρχικά στην τράπεζα Midland και κατόπιν στην Εγνατία Τράπεζα, όπου είχε την ευθύνη διαχείρισης σχέσεων με μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και επενδυτικής τραπεζικής.

Κατά το χρονικό διάστημα 1990 έως 1994 απασχολήθηκε στο χώρο της λογιστικής-ελεγκτικής στις εταιρίες Moore Stephens και Arthur Andersen. Το αντικείμενο εργασίας του αφορούσε οικονομικούς ελέγχους εταιριών από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, εσωτερικούς ελέγχους, αποτιμήσεις, μελέτες σκοπιμότητας κλπ.

Είναι Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής (CPA), μέλος του Institute of Certified Public Accountants in Ireland, κάτοχος πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών από το Deree College και έχει συμμετάσχει σε πολλά επαγγελματικά επιμορφωτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Γεώργιος   Καλορίτης

Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας και του Ομίλου 

​​

CV

Ο Γεώργιος Καλορίτης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου  της Τράπεζας και του Ομίλου τον Απρίλιο του 2017. Ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου  της Τράπεζας και του Ομίλου (Γενικός Επιθεωρητής της Τράπεζας και του Ομίλου) τον Ιανουάριο του 2014. Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το Σεπτέμβριο του 2006 ως επικεφαλής Τομέα Ελέγχου αρμόδιος για τον έλεγχο των υποστηρικτικών λειτουργιών και πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου, ενώ παράλληλα του ανατέθηκε η εποπτεία της ομάδας έργου για την υιοθέτηση των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων από τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της Εθνικής. 

Πριν ενταχθεί στην Εθνική Τράπεζα διετέλεσε Corporate Security Officer στον Όμιλο της Eurobank και προηγουμένως, Εταίρος (Partner) στη διεθνή εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Deloitte, επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας στην Ελλάδα.   Από το 1990 έως το 1996 εργάστηκε ως αναλυτής πληροφοριακών συστημάτων και σχεδιαστής εξειδικευμένων εφαρμογών (Data Architect) για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων στις πολυεθνικές εταιρείες AT&T  και Price Waterhouse με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Saint John's University των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μεταπτυχιακού τίτλου MA (Management Information Systems) και πτυχίου BA (Computer Science & Economics) από το Queens College του City University of New York. Είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής (Certified Internal Auditor) και πιστοποιημένος ελεγκτής συστημάτων πληροφορικής (CISA).  Aπό το Μάιο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ενώ από το 2002 έως το 2004 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ελεγκτών Πληροφοριακών Συστημάτων.   

Μαρίνης   Στρατόπουλος

Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού​

CV

Ο Μαρίνης Στρατόπουλος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής  Δραστηριοτήτων Εξωτερικού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τον Απρίλιο του 2014.

Τον Οκτώβριο του 2018 και πέραν του ρόλου του ως Επικεφαλής Διεθνών Δραστηριοτήτων και για μια προκαθορισμένη περίοδο που ολοκληρώθηκε μέχρι τον Ιούλιο του 2019, ανέλαβε επίσης την ευθύνη για την επίβλεψη της λειτουργίας του Group Real Estate.

Από τον Αύγουστο του 2010 έως τον Δεκέμβριο 2014 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας στη Ρουμανία Banca Romaneasca SA. Από το Φεβρουάριο του 2007 ως τον Αύγουστο του 2010 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της σερβικής θυγατρικής τράπεζας Vojvodjanska Banka AD. Την περίοδο 2005-2007 εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής στη Θυγατρική Τράπεζα National Bank of Greece AD Beograd. Από το 2001 έως το 2005 εργάστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Egnatia Bank (Romania) SA και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Egnatia Leasing (Romania) SA, ενώ κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2005 ήταν Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. Κατά τη διετία 1999-2000 κατείχε διευθυντικές θέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και Piraeus Prime Bank SA. Επίσης την περίοδο 1993-1999 εργάστηκε στην Τράπεζα Χίου Α.Ε. ως Διευθυντής στους τομείς Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Banca Romaneasca SA, Stopanska Banka A.D. Skopje, και NBG Leasing IFN S.A.(Romania), προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρος) L.T.D. καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CAC Coral Ltd Cyprus.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος (Deree College), ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Master of Science in Finance από το Πανεπιστήμιο του Lancaster στην Αγγλία.

Κωνσταντίνος   Αδαμόπουλος

​Βοηθός Γενικός Διευθυντής Στρατηγικών Εργασιών

Μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Μπεάτε   Ράντουλφ

​Βοηθός Γενική Διευθύντρια - Chief Control Officer

Μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Η κα. Μπεάτε Ράντουλφ εντάχθηκε στο δυναμικό του Όμιλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) τον Απρίλιο του 2019 και ορίστηκε Chief Control Officer - Βοηθός Γενική Διευθύντρια της ETE τον Μάιο του 2019. Είναι αρμόδια για την ενίσχυση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας της Τράπεζας στην Πρώτη Γραμμή Άμυνας σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες λειτουργίες της Δεύτερης Γραμμής Άμυνας, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας.

Πριν  από την ένταξή της στο δυναμικό του Ομίλου της ΕΤΕ (Νοέμβριος 2017 – Μάρτιος 2019), ήταν Διευθύντρια του γραφείου του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς, υπεύθυνη για τη διασφάλιση ποιότητας και ελέγχου της Οικονομικής Διεύθυνσης. Πριν από την ένταξή της στο δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς κατέχει 26 χρόνια (1991-2017) εμπειρίας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υπό το πλαίσιο τόσο του PCAOB, όσο και των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, στην ελεγκτική εταιρεία Deloitte Ελλάδος με εξειδίκευση στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα. Ήταν Εταίρος στην Deloitte Ελλάδος από το 2006. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στον Όμιλο της ΕΤΕ, καθώς, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006-2015 ήταν η υπεύθυνη εταίρος ελέγχου του Ομίλου της ΕΤΕ και διετέλεσε ως Lead Client Service Partner για την περίοδο 2012-2015. Κατά τη διάρκεια αυτή απέκτησε εξειδίκευση σε θέματα εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας βάσει Sarbanes Oxley Act. Η κα. Ράντουλφ ήταν επίσης υπεύθυνη για τη διατμηματική  εκπαίδευση και τη διασφάλιση της εφαρμογής της εκπαιδευτικής στρατηγικής της Deloitte Ελλάδος.

Η κα. Ράντουλφ είναι Ορκωτός Ελεγκτής στην Αγγλία (FCCA) (1994), μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) της Ελλάδος (2010). Είναι Νορβηγικής καταγωγής και κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων, με κατεύθυνση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος (Deree College) (1991).

Νεκτάριος (Άρης)   Δίβαρης

​Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών

CV

​Ο Άρης Δίβαρης oρίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών στην Εθνική Τράπεζα τον Νοέμβριο του 2018.

Από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Οκτώβριο του 2018 διετέλεσε Διευθυντής Λειτουργιών & Διαχείρισης Έργων με αρμοδιότητες σε μεγάλο εύρος των Λειτουργιών και της Πληροφορικής της Εθνικής Τράπεζας. Το 2016 ηγήθηκε της ίδρυσης της εταιρείας Bankteco, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας στη Βουλγαρία, που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών υλοποίησης κεντρικών τραπεζικών συστημάτων και ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος. Εντάχθηκε στον Όμιλο της ΕΤΕ το Νοέμβριο του 2009 και διετέλεσε International IT Governance Director και αργότερα Επικεφαλής της Μονάδας Συντονισμού Διευθύνσεων Πληροφορικής του Ομίλου έως τον Δεκέμβριο του 2016, υπεύθυνος για την ανάπτυξη και λειτουργία των κεντρικών υπηρεσιών Πληροφορικής για τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Πριν από την ένταξη του στην ΕΤΕ, εργάστηκε στη διεθνή εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας Accenture, σε ηγετικές θέσεις του κλάδου των Financial Services, από τον Μάρτιο του 1999 έως τον Οκτώβριο του 2009. Στα 11 χρόνια της συμβουλευτικής του εμπειρίας εργάσθηκε για σημαντικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε προγράμματα μετασχηματισμού, έργα στρατηγικής πληροφορικής, υλοποιήσεις κεντρικών τραπεζικών συστημάτων, σχεδιασμό νέων λειτουργικών και οργανωτικών μοντέλων, M&A, κ.α. Από τον Οκτώβριο του 1994 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1997 εργάστηκε στην εταιρεία British Steel PLC (Μ. Βρετανία) στους τομείς πληροφορικής, engineering και διαχείρισης έργων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

Ο Α. Δίβαρης είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στη Βιομηχανική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

 

Έλλη   Κακούλλου

​Βοηθός Γενική Διευθύντρια Ακίνητης Περιουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου

CV

​Η κα Έλλη Κακούλλου ορίστηκε Βοηθός Γενική Διευθύντρια του Group Real Estate τον Μάρτιο του 2019.

Ξεκίνησε την καριέρα της στον τραπεζικό τομέα το 1990 στην Εποπτεία Τραπεζών στην Ομοσπονδιακή  Τράπεζα της Νέας Υόρκης (Federal Reserve Bank of New York). Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, εργάστηκε ως Senior Consultant στην KPMG και στη συνέχεια  στην National Westminster Bank, όπου ήταν υπεύθυνη για χρηματοδοτήσεις στο δημόσιο τομέα και ΔΕΚΟ.  Από το 1999 έως το 2018 εργάστηκε στην Alpha Bank, ως ανώτερο στέλεχος στο Corporate Banking και μετέπειτα στο Project Finance και Real Estate Finance, αναλαμβάνοντας Επικεφαλής Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων από το 2014. Το 2018 διορίστηκε Εντεταλμένη Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, θυγατρικής της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.

Η κα Κακούλλου είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε International Finance and Banking από το Columbia University (SIPA) και κάτοχος Πτυχίου BA στα Μαθηματικά και Στατιστική από το Columbia College.

Βασίλειος   Καραμούζης

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής

CV

Ο Βασίλης Καραμούζης ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα το Σεπτέμβριο του 2017.
Πρωτού ενταχθεί στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας, εργαζόταν για 8 χρόνια (2009-2017) στην HSBC σε διάφορες διοικητικές θέσεις: ξεκίνησε ως επικεφαλής Global Market Sales and Debt Capital Markets για την Ελλάδα και την Κύπρο στην HSBC Ελλάδος και αργότερα μεταπήδησε στην HSBC Λονδίνου ως επικεφαλής Structured Finance Origination για τη Νότια Ευρώπη and Capital Financing για την Ελλάδα και την Κύπρο και πιο πρόσφατα ως Managing Director, Member of EMEA Financing Management and Head of Investment Banking Greece and Cyprus.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2001 στη Deutsche Bank στο Λονδίνο, όπου παρέμεινε έως και τα μέσα του 2009. Αρχικά εργάστηκε στο τμήμα πωλήσεων σε hedge funds, ενώ την περίοδο 2006-2009 διατέλεσε επικεφαλής Πωλήσεων Συναλλάγματος και Εμπορευμάτων για την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Finance από το Birkbeck College, University of London και πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Χρυσούλα   Κουτούδη

Βοηθός Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης

CV

Γεώργιος   Κουτσουδάκης

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής​​​

CV
O Γεώργιος Κουτσουδάκης ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα τον Ιανουάριο του 2014.
 
Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2013 ήταν Σύμβουλος Διοίκησης στην Alpha Bank και στη συνέχεια Βοηθός Επιτρόπου στην Probank.  Κατά την περίοδο 2007-2012 εργάστηκε στην Εμπορική Τράπεζα: από το 2007 ως το 2009 ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής,  ενώ από το 2009 έως το 2012 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής και Private Banking. Από το 2002-2007 ήταν Βοηθός Γενικός Διευθυντής στη Γενική Τράπεζα.  Κατά την περίοδο 1996-2001 εργάστηκε στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής στην ΕΤΕΒΑ, ενώ από το 1990 έως το 1996 ανήκε στο δυναμικό της Alpha Finance.
 
Συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της APIVITA.
 
Ο Γ. Κουτσουδάκης είναι κάτοχος πτυχίου BSc in Economics από το Queen Mary College (Παν/μιο του Λονδίνου).

Γεώργιος   Μαλιγιάννης
Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης  Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής

 

CV

 Ο Γεώργιος Μαλιγιάννης ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής  τον Απρίλιο του 2016.

Διετέλεσε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Ιδιωτών της Εθνικής Τράπεζας από τον Ιούλιο του 2013, με αρμοδιότητα τους τομείς Κτηματικής Πίστης, Καταναλωτικής Πίστης και Πιστωτικών Καρτών. 

Από το Νοέμβριο του 2011 έως τον Ιούλιο του 2013 διετέλεσε Διευθυντής Κτηματικής Πίστης.  Εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα από το 1999 και έχει πάνω από 30 έτη εργασιακή εμπειρία. Από το 1981 έως το 1989 εργάστηκε στην Κτηματική Τράπεζα στο Κεντρικό Κατάστημα, στη Διεύθυνση Πληροφορικής και από το 1989 για 10 περίπου έτη ως επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροσωπείας στο Βανκούβερ Καναδά. 

Είναι απόφοιτος Οικονομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Simon Fraser του Καναδά. Είναι επίσης μέλος του Ινστιτούτου Καναδικών Τραπεζών.

Παντελής   Μαραβέας

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πελατειακών Ομάδων (Segments) Λιανικής Τραπεζικής 

CV

O Παντελής Μαραβέας ορίστηκε το Φεβρουάριο του 2019 Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πελατειακών Ομάδων (Segments) Λιανικής Τραπεζικής  στην Εθνική Τράπεζα

Ο κ. Μαραβέας διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία, με 20-ετή πορεία στον Τραπεζικό τομέα, η πλειοψηφία της οποίας στον χώρο της Λιανικής Τραπεζικής. Άλλες θέσεις που κατείχε συμπεριλαμβάνουν: Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Σερβία, Διευθυντής Καταναλωτικής, Στεγαστικής και Επιχειρηματικής Πίστης (Vice President) - Citibank Ελλάδας, Επικεφαλής Τραπεζικής Ιδιωτών, Διευθυντής Καρτών, Δανείων και Προγραμμάτων Πιστότητας, Διευθυντής CRM Household Lending – Εurobank.

Ο κ. Μαραβέας είναι πτυχιούχος (BSc) Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) σε Management από το London School of Economics. Επίσης, έχει ολοκληρώσει μέρος των σπουδών του στο University of Goteborg και έχει ολοκληρώσει το Executive Education Leadership Development Programme στο  ALBA Graduate Business School.

Ευστράτιος   Μολυβιάτης

​Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής της Τράπεζας και του Ομίλου 

CV

​Ο Στράτος Μολυβιάτης γεννήθηκε στην Αθήνα. Κατέχει το BSc στα Μαθηματικά από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το MSc in Informatics και Cybernetics, από το Πανεπιστήμιο του Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Άρχισε την επαγγελματική του καριέρα ως σύμβουλος στον Τομέα των Οικονομικών Υπηρεσιών για την Andersen Consulting το 1998. Συνέχισε στο διάδοχο της Andersen, την Accenture, όπου και δούλεψε για 15 χρόνια στον πυρήνα του Core Banking, στρατηγικών πρωτοβουλιών, συγχωνεύσεων και συστημάτων ενσωμάτωσης, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Το 2011 έγινε Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών για το παράρτημα της Accenture στην Ελλάδα.

Ανέλαβε ως CIO της First Data στην Ελλάδα στα τέλη του 2012. Το 2013 ανέλαβε την Πολωνία, τις Βαλτικές Χώρες, όπου το 2016 έγινε μέλος του Δ.Σ. για την First Data Hellas. To 2017 έγινε CIO της First Data για την Κεντρική, την Ανατολική και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ταυτόχρονα διεύθυνε την First Data EMEA PMO και First Data's Business Intelligence και την ομάδα DWH.

Από τον Αύγουστο του 2018 είναι CIO της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ομίλου, υπεύθυνος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Διευθύνσεων Επιχειρηματικής Ανάλυσης, Εφαρμογών και Υποδομών. Επίσης διευθύνει τον Τομέα Διακυβέρνησης Πληροφορικής.

Έχει σημαντική εμπειρία στο βασικό τραπεζικό σύστημα (Core Banking), στις Πληρωμές, στον Μετασχηματισμό των συστημάτων Πληροφορικής (IT Transformation) και σε καινοτόμα – πρωτοποριακά προγράμματα Πληροφορικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Αναστασία   Ναζίδου

​Βοηθός Γενική Διευθύντρια Δικτύου

CV

​Η Αναστασία Ναζίδου ορίστηκε Βοηθός Γενική Διευθύντρια Δικτύου, τον Μάιο του 2019.

Προσλήφθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 1982, κατόπιν δημόσιου γραπτού διαγωνισμού, και υπηρέτησε στο δίκτυο των καταστημάτων της έως το 2007, οπότε και τοποθετήθηκε στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας της τότε ΔΙ.ΔΙ.Δ. Από το Δεκέμβριο του 2011 έως τον Ιανουάριο του 2014 διετέλεσε Διευθύντρια του Καταστήματος Α΄Θεσσαλονίκης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2014 τοποθετήθηκε στη θέση της Διευθύντριας της τότε ΔΙ.ΔΙ.Δ (δίκτυο Καταστημάτων Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) και μετέπειτα ΔΙ.ΔΙ.ΙΙΙ (δίκτυο Καταστημάτων Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλίας, Ηπείρου & Κέρκυρας), η οποία συστάθηκε τον Μάρτιο του 2017, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της Διοίκησης της Τράπεζας.

Η κ. Ναζίδου γεννήθηκε στην Καβάλα το 1964 και είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Δημήτρης   Παπαδόπουλος

Βοηθός Γενικός Διευθύντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης

CV

Βασίλειος   Σκιαδιώτης
Βοηθός Γενικός Διευθυντής Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής

CV

​Ο Βασίλης Σκιαδιώτης ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής τον Ιούνιο  του 2015.

Υπηρετεί στην Εθνική Τράπεζα από το 1984 (προσλήφθηκε με τον δημόσιο διαγωνισμό του 1983)  και μέχρι το 1991 υπηρέτησε στο δίκτυο καταστημάτων της, σε διαφορετικές θέσεις.

Το 1991 τοποθετήθηκε στην Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων  και Χρηματαγοράς όπου και εργάστηκε μέχρι τον Μάιο του 2015.

Από το 2011-2015 διετέλεσε επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Αγορών, το 2007-2011  υποδιευθυντής πωλήσεων προϊόντων Treasury, το 1996-2007 επικεφαλής του τμήματος εξυπηρέτησης των μεγάλων επιχειρήσεων , ενώ από το 1991-1996 απασχολήθηκε σαν διαπραγματευτής  στην αγορά συναλλάγματος (fx dealer) καθώς και στην εξυπηρέτηση συναλλαγών δικτύου.

Το 2004 συμμετείχε σαν εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας στο Inter Alpha Banking Programme που διοργανώθηκε από το INSEAD.

Ο Β.Σκιαδιώτης είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Τραπεζική, καθώς και πιστοποιημένος διαχειριστής Χαρτοφυλακίου πελατών από την Τράπεζα της Ελλάδος.