Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διοίκηση και Οργανωτική Δομή

Γκίκας   Χαρδούβελης

Πρόεδρος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικός)

CV

Ο καθηγητής  Γκίκας Α. Χαρδούβελης ορίστηκε μη-εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας τον Ιούλιο 2021.

Ο κ. Χαρδούβελης είναι οικονομολόγος με εγχώρια και διεθνή καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο, σε κεντρικές τράπεζες, σε εμπορικές τράπεζες και τον Δημόσιο τομέα.  Διετέλεσε για μια επταετία Οικονομολόγος, Ανώτερος Οικονομολόγος και στη συνέχεια Σύμβουλος Ερευνών στην Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεκριμένα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης (1987-1993) και Οικονομικός Σύμβουλος του Διοικητή στην Τράπεζα της Ελλάδος (1994-1995), όπου υπήρξε και Αναπληρωτής του Διοικητή στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο (EMI) (τον πρόδρομο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).

Στο τραπεζικό χώρο, από το 1996 έως το 2004 υπήρξε Επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ελέγχου και Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, όπου συνέβαλε καθοριστικά στο μετασχηματισμό της Εθνικής σε μία σύγχρονη και ανταγωνιστική τράπεζα και την επέκτασή της στο εξωτερικό. Υπήρξε, επίσης, Επικεφαλής Οικονομολόγος της Eurobank από το 2005 έως το 2014.  Συγχρόνως, επί σειρά ετών ήταν ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στην Επιτροπή EBF-EMAC, καθώς και Πρόεδρος του Επιστημονικού της Συμβουλίου.

Η μακρόχρονη ακαδημαϊκή του καριέρα συνοδεύτηκε με διαλείμματα παραμονής σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις, όπως του Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2000-2004, 2011-2012) καθώς και του Υπουργού Οικονομικών (Ιούνιος 2014 - Ιανουάριος 2015).

Το επιστημονικό του έργο εκτείνεται στους τομείς της Χρηματοοικονομικής και της Μακροοικονομίας, με πολλαπλά πεδία έρευνας όπως η καμπύλη αποδόσεων (yield curve), οι εποπτικές απαιτήσεις στον δανεισμό για αγορά μετοχών (margin requirements), η αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής, η ΟΝΕ κ.ά. Το έργο αυτό έχει δημοσιευτεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους, όπως τα AER, QJE, J.Finance, RFS, JME, κ.α.

Σήμερα, ο κ. Χαρδούβελης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Α΄ Αντιπρόεδρος του ΔΣ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΙΟΒΕ, μέλος των Εφόρων (Trustee) του Anatolia College στη Θεσσαλονίκη, μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Cyprus International Institute of Management, και Ερευνητικός Εταίρος στο Centre for Economic Policy Research του Λονδίνου.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνιας (1985) και Master of Science και Bachelor of Arts στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Harvard της Μασαχουσέτης (1978).

Παύλος   Μυλωνάς

Διευθύνων Σύμβουλος - CEO

Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ο Παύλος Μυλωνάς ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος τον Ιούλιο του 2018. Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 2000 και υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, και Επικεφαλής Στρατηγικής.

Εργάστηκε στο ΟΟΣΑ από το 1995 έως το 2000 και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 1987 έως το 1995. Από το 1985 έως το 1987, ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Βοστόνης.

Είναι κάτοχος πτυχίου στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Οικονομικά (Magna cum Laude and Phi Beta Kappa) από το Πανεπιστήμιο Brown, καθώς και μεταπτυχιακού και διδακτορικού στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Princeton.


Χριστίνα   Θεοφιλίδη

Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής

Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

​Η κα Χριστίνα Θεοφιλίδη εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2019.

Εντάχτηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας τον Δεκέμβριο του 2018 οπότε και ορίστηκε Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής καθώς και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σήμερα διατελεί Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Είναι επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών

Ξεκίνησε την καριέρα της στον τραπεζικό χώρο το 1988, στην Τράπεζα Societe Generale και στη συνέχεια εργάστηκε για 6 χρόνια στη Citibank σε θέσεις στο Mάρκετινγκ και στο Δίκτυο Καταστημάτων. Από το 1997 εργάστηκε στη Eurobank και υπηρέτησε σε διευθυντικές θέσεις στον Εμπορικό Τομέα,  στις Διεθνείς Δραστηριότητες, και  στη Διαχείριση Κινδύνων. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος στη θυγατρική Εταιρία Eurobank Household Lending Α.Ε. και το 2014 ανέλαβε στη νεοσύστατη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Προβληματικών Δανείων Ιδιωτών. Ολοκλήρωσε την πορεία της στη Eurobank ως Γενική Διευθύντρια Ιδιωτών Πελατών και Προϊόντων Λιανικής.

Η κα Θεοφιλίδη είναι κάτοχος πτυχίου MBA από το INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων) και πτυχίου Bachelor σε Οικονομικά και Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Swarthmore των ΗΠΑ.

Παναγιώτης   Δασμάνογλου

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Επιτροπών του Δ.Σ

Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ο Παναγιώτης Δασμάνογλου  γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και είναι στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας από το έτος 1990. Από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2019 διετέλεσε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Δεκέμβριο του 2016 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Είναι επίσης Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τον Ιούνιο του 2015 ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2013 άσκησε καθήκοντα  Βοηθού Γενικού Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου. Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2014 εξελέγη Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και των Επιτροπών του.

Από τον Ιούλιο του 2009 διετέλεσε Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του Ομίλου με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Από τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε διαχρονικά ως δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας, χειρίστηκε σημαντικές υποθέσεις ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας στις λειτουργίες της Τράπεζας, εγχώριων και διεθνών πιστοδοτήσεων, mergers and acquisitions, αποκτώντας αξιόλογη εμπειρία σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών.

Συμμετέχει ενεργά επί σειρά ετών στις εργασίες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στις Επιτροπές διεθνών τραπεζικών θεμάτων, κανονιστικής συμμόρφωσης, θεμάτων καταναλωτή, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραγώγων και repos, ενώ συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μεσολαβητή Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου της ΕΤΕ και συγκεκριμένα ως Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ της Εθνικής Ασφαλιστικής και της NBG Securities και ως Μέλος στο Δ.Σ. της Εθνικής Factors.

Είναι κάτοχος πτυχίου από τη Νομική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Lic.spec.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Βρυξελλών καθώς και με σπουδές στο banking management από το INSEAD Graduate Business School. Επίσης έχει λάβει διεθνείς πιστοποιήσεις σε θέματα διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου και Compliance in banking.

Ιωάννης   Βαγιονίτης

Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου (Chief Risk Officer)

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

​Ο κ. Ιωάννης Βαγιονίτης ορίστηκε  Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου (Chief Risk Officer) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας τον Σεπτέμβριο του 2017. Από τον Απρίλιο του 2017 ήταν Γενικός Διευθυντής Chief Credit Officer ενώ προηγουμένως, τον Ιούλιο του 2015,  είχε οριστεί Βοηθός Γενικός Διευθυντής Chief Credit Officer.

Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Finansbank από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι το Μάϊο του 2016 καθώς επίσης μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων της ίδιας Τράπεζας.

Από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι τον Νοέμβριο του 2013 ήταν Διευθυντής της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων της ΕΤΕ. Επίσης διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνική Factors. Από τον Μάιο του 2008 μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 ήταν Διευθυντής των Διευθύνσεων Πίστης και Διεθνούς Πίστης του Ομίλου της ΕΤΕ ενώ από τον Οκτώβριο του 2006 μέχρι τον Μάιο του 2008 ήταν Διευθυντής της Διεύθυνσης Πίστης της ΕΤΕ.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας το 2004 στην Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου.

Έχει επίσης εργασθεί στην Τράπεζα HSBC κατά το χρονικό διάστημα 1992 έως 2003, και στην Τράπεζα Κύπρου κατά το χρονικό διάστημα 2003 έως 2004 σε θέσεις ευθύνης στο χώρο της εταιρικής τραπεζικής.

Είναι κάτοχος Bachelor of Science και Master of Science in Mechanical Engineering από το University of Manchester Institute of Science and Technology και κάτοχος ΜΒΑ από το Manchester Business School.

 

Φωτεινή   Ιωάννου

​Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων Εταιρικής και Λιανικής Τραπεζικής

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Η Φωτεινή Ιωάννου, είναι Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων Εταιρικής και Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας από τον Μάϊο του 2019. Είχε εργασθεί σε σειρά θέσεων του Ομίλου κυρίως στους τομείς Στρατηγικής & Εταιρικής Τραπεζικής από το 2006- 2017.Είναι πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Πριν την επανένταξη της στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας ,διετέλεσε Γενική Διευθύντρια Corporate & Investment Banking ,μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς, Πρόεδρος ΔΣ της Πειραιώς Factoring & Αντιπρόεδρος της Πειραιώς Leasing.

Είναι απόφοιτος του University of Cambridge στα Οικονομικά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του University of Warwick. Η Φωτεινή Ιωάννου κατέχει επίσης τον τίτλο του Ορκωτού Λογιστή και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales.

Βασίλειος   Κάβαλος

​Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

​Ο κ. Βασίλειος Κάβαλος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς τον Ιούλιο του 2019.  Τον Ιούνιο του 2015, ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς.

Από το 2011 έως το 2015 διατέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοδότησης Ομίλου, με κύριο αντικείμενο την διασφάλιση της ρευστότητας και την κατανομή της εντός του ομίλου.

Το 2008 προήχθη σε Υποδιευθυντή Διαπραγμάτευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς.

Από το 1999 μέχρι το 2005 συμμετείχε, μετά από σχετική απόσπαση, στην σύσταση και  μετέπειτα λειτουργία του Τμήματος Δανεισμού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το 1997 έγινε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαπραγμάτευσης Κυβερνητικών Ομολόγων του  Dealing Room στην δύναμη του οποίου ανήκε, μετά από επιλογή, ήδη από το 1991.

Προσλήφθηκε στην Εθνική Τράπεζα με τον δημόσιο διαγωνισμό του 1981 και τοποθετήθηκε στο Kατ/μα Σταδίου 38, όπου και παρέμεινε για δέκα χρόνια θητεύοντας στις υπηρεσίες εξαγωγών και τις χορηγήσεων.

Είναι πτυχιούχος του Deree College με BSc in Business Administration και πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου Πελατών από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Βασίλειος   Καραμούζης

Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ο Βασίλης Καραμούζης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας το Φεβρουάριο του 2020. Από το Σεπτέμβρη του 2017, οπότε και εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας, κατείχε τη θέση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής.

Εργάστηκε για 8 χρόνια (2009-2017) στην HSBC σε διάφορες διοικητικές θέσεις, ξεκινώντας από την HSBC Ελλάδας ως Head of Global Market Sales and Debt Capital Markets for Greece and Cyprus. Στη συνέχεια, στην HSBC Λονδίνου, ανέλαβε τη θέση του Head of Structured Finance Origination for Southern Europe and Capital Financing for Greece and Cyprus. Τέλος, διετέλεσε Managing Director, Member of EMEA Financing Management and Head of Investment Banking Greece and Cyprus.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2001 στη Deutsche Bank Λονδίνου, όπου παρέμεινε έως και τα μέσα του 2009. Αρχικά ανέλαβε τις Πωλήσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων Υψηλού Κινδύνου, ενώ κατά την περίοδο 2006-2009 κατείχε τη θέση του Head of FX and Commodities Sales for Greece and Middle East. 

Ο Βασίλης Καραμούζης γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Finance από το Birkbeck College, University of London και πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

 

Ευστράτιος   Μολυβιάτης

Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου 

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ο Στράτος Μολυβιάτης γεννήθηκε στην Αθήνα. Κατέχει το BSc στα Μαθηματικά από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το MSc in Informatics και Cybernetics, από το Πανεπιστήμιο του Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Άρχισε την επαγγελματική του καριέρα ως σύμβουλος στον Τομέα των Financial Services για την Andersen Consulting το 1998 και συνέχισε στο διάδοχο της, την Accenture, όπου και δούλεψε για 15 χρόνια.  Εργάσθηκε σε υλοποιήσεις Core Banking, σε στρατηγικά έργα πληροφορικής, σε έργα system integration, αλλά και συγχωνεύσεις, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Το 2011 ηγήθηκε των Financial Services για το παράρτημα της Accenture στην Ελλάδα.

Ανέλαβε ως CIO της First Data στην Ελλάδα στα τέλη του 2012. Το 2013 ανέλαβε την Πολωνία και τις Βαλτικές Χώρες, και το 2015 προήχθη σε VP Technology Europe. To 2017 έγινε CIO της First Data για την Κεντρική, την Ανατολική και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Tον Αύγουστο του 2018 ανέλαβε τη θέση του Group CIO της Εθνικής Τράπεζας. Από τον Οκτώβριο του 2020 είναι Group COO της Εθνικής Τράπεζας, υπεύθυνος για την Πληροφορική και τις Λειτουργίες της Τράπεζας και του Ομίλου.

Ερνέστος   Παναγιώτου

​Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής & Διεθνών Δραστηριοτήτων

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

​Ο κ. Ερνέστος Παναγιώτου ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού και Επιχειρησιακής Στρατηγικής το Μάιο 2019, έχοντας υπηρετήσει τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας και ως σύμβουλος στρατηγικής κατά την περίοδο 2006 - 2011. Το Σεπτέμβριο 2020 ανέλαβε την ευθύνη και για τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου.

Πριν την επανένταξή του στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας, κατείχε τη θέση του Εταίρου (Partner) στη συμβουλευτική εταιρεία McKinsey & Company, όπου εργάστηκε για 12 έτη συνολικά (κατά τα έτη 2001-2005 και 2012- 2019). Στη McKinsey συνεργάστηκε κυρίως με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, την Κύπρο, τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή σε θέματα στρατηγικής, μετασχηματισμού και διαχείρισης κινδύνων.

Είναι κάτοχος πτυχίου Φιλοσοφίας, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών (First Class Honours) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης καθώς και μεταπτυχιακού σε Δημόσια Διοίκηση & Διεθνή Ανάπτυξη από το Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου του Harvard.

Γεώργιος   Τριανταφυλλάκης

Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ο Γεώργιος Τριανταφυλλάκης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών τον Απρίλιο του 2017. Ορίστηκε Βοηθός Γενικής Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών τον Ιούνιο του 2015, με αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και των συνεργαζόμενων δικηγόρων της Τράπεζας.

Από το 2012 ήταν Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, από το 2006 είναι Μέλος Νομικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και από το 2010 Μέλος Νομικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Από το 1992 είναι  Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στις Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησε την Τράπεζα ενώπιον ανωτάτων και ανώτερων Δικαστηρίων, Διαιτητικών οργάνων και Αρχών σε σημαίνουσες υποθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αντικείμενα τραπεζικού δικαίου, ποινικού δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς, δικαίου ανταγωνισμού, ευρωπαϊκού και εμπορικού δικαίου.

Ο Γεώργιος Τριανταφυλλάκης είναι Καθηγητής Νομικής Δ.Π.Θ. και Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Διατέλεσε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (επί 10ετία), μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και επιστημονικών ενώσεων. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, πανεπιστημιακά συγγράμματα και σειρά επιστημονικών μελετών σε κατ’ ιδίαν τομείς του εμπορικού δικαίου και έχει εκλεγεί ως Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Άριστα) και κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στο εμπορικό δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Tübingen Γερμανίας.

Χρίστος   Χριστοδούλου

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου (Group Chief Financial Officer)

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ο Χρίστος Χριστοδούλου ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Οικονομικών (CFO) και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας τον Ιούλιο του 2019. Είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Stopanska Bank A.D. Skopje, της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου.

Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 2007 και έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι τον Ιούλιο του 2019 ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, ενώ από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2017 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Οικονομικών (CFO) στη United Bulgarian Bank A.D. Από το 2007 έως το 2014 εργάστηκε ως Financial Controller των Θυγατρικών του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και Αφρική.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1999 στον ελεγκτικό οίκο Hacker Young στο Λονδίνο, όπου και εργάστηκε μέχρι το 2003. Από το 2003 έως το 2007 εργάστηκε στην Οικονομική Διεύθυνση της Eurobank στην Ελλάδα.

Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το University College London. Είναι Ορκωτός Λογιστής (FCA), μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW).

Ιωάννης   Κυριακόπουλος

Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου

Μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής 

CV

Ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος ορίστηκε  Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου τον Ιούλιο του 2019.

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου από τον Σεπτέμβριο του 2015. Εργάστηκε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2015. Στην Εθνική Τράπεζα εργάστηκε επίσης από το 1977 μέχρι το 2012.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τράπεζα διετέλεσε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού (Απρίλιος 2011–Ιανουάριος 2012 ), Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (Απρίλιος 2009 – Απρίλιος 2011) καθώς και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας (Αύγουστος 2002–Απρίλιος 2009).

Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού καθώς και του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc in Statistics and Operational Research) του Πανεπιστημίου Loughborough της Aγγλίας.

Χαρά   Νταλέκου

​Γενική Διευθύντρια Μάρκετινγκ Ομίλου

Μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

​Η Χαρά Νταλέκου εντάχθηκε το Μάρτιο του 2019 στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας, αναλαμβάνοντας τη Γενική Διεύθυνση Marketing του Ομίλου. Είναι μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας.

Η Χαρά Νταλέκου διαθέτει 24 χρόνια εμπειρίας σε Εμπορικούς ρόλους, σε Πολυεθνικές και Eλληνικές εταιρίες.  Ξεκίνησε την καριέρα της στον κλάδο των Fast Moving Consumer Goods,  στη Unilever το 1996 όπου και εργάστηκε αρχικά στις Πωλήσεις και στη συνέχεια στο Marketing αναλαμβάνοντας τη διοίκηση των κατηγοριών του παγωτού, των κατεψυγμένων προιόντων και του ελαιολάδου.  Το 2004, ορίστηκε Εμπορική Διευθύντρια των Ελληνικών Ψυχαγωγικών Πάρκων και το 2008 μεταπήδησε στη Sony Ericson όπου ανέλαβε την ηγεσία του Marketing αρχικά για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια και στη συνέχεια για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.  Η επαγγελματική της πορεία συνεχίστηκε στην AEGEAN όπου είχε υπό την ευθύνη της τη Διεύθυνση Marketing της αεροπορικής εταιρίας για 8 χρόνια. Τα χρόνια αυτά εργάστηκε παράλληλα και συστηματικά για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος ως μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Marketing Greece και του This is Athens and Partners. 

Eίναι μέλος του Women in Business Committee του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Η Χαρά Νταλέκου διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στο Marketing από το Πανεπιστήμιο του Stirling στη Σκωτία και  πιστοποιητικό Γαλλικών Εμπορικών και Οικονομικών Σπουδών από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Παρισιού. 

Εύη   Χατζηϊωάννου

​Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου

Μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Η Εύη Χατζηιωάννου ορίστηκε Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου το Φεβρουάριο του 2019.

Πριν την ένταξή της στην Εθνική Τράπεζα, από το 2008 έως το 2019 εργάστηκε στην Barilla Group καλύπτοντας καίριες θέσεις στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού ώσπου το 2018 ανέλαβε επικεφαλής της Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας του Ομίλου Barilla (Group Organization Director). Την περίοδο 2003 έως 2008 εργάστηκε στην Elais Unilever Hellas SA.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Κωνσταντίνος   Αδαμόπουλος

​Βοηθός Γενικός Διευθυντής Στρατηγικών Εργασιών

Μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

​Ο Κώστας Αδαμόπουλος εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα τον Απρίλιο 2019 και ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Στρατηγικών Εργασιών του Ομίλου τον Απρίλιο του 2019.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Εθνική Τράπεζα το 2000, όπου και εργάστηκε έως και το 2013. Στη συνέχεια ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Business Planning στην Τράπεζα Πειραιώς μέχρι το 2016 και to 2017 διετέλεσε Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών στην Credicom CF. Μέχρι το 2019, ασχολήθηκε ως σύμβουλος στον κλάδο διαχείρισης μη-εξυπηρετούμενων δανείων. Έχει διατελέσει μέλος σε Εκτελεστικές Επιτροπές, ALCOs και Credit Committees.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοοικονομικά (MSc Finance) από το Πανεπιστήμιο Queen Mary & Westfield (University of London, 1997), της Μ. Βρετανίας καθώς και πτυχίο Οικονομικών (1995) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Είναι κάτοχος CFA από το 2004.

Μπεάτε   Ράντουλφ

​Βοηθός Γενική Διευθύντρια - Chief Control Officer

Μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Η κα. Μπεάτε Ράντουλφ εντάχθηκε στο δυναμικό του Όμιλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) τον Απρίλιο του 2019 και ορίστηκε Chief Control Officer - Βοηθός Γενική Διευθύντρια της ETE τον Μάιο του 2019. Είναι αρμόδια για την ενίσχυση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας της Τράπεζας στην Πρώτη Γραμμή Άμυνας σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες λειτουργίες της Δεύτερης Γραμμής Άμυνας, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας.

Πριν  από την ένταξή της στο δυναμικό του Ομίλου της ΕΤΕ (Νοέμβριος 2017 – Μάρτιος 2019), ήταν Διευθύντρια του γραφείου του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς, υπεύθυνη για τη διασφάλιση ποιότητας και ελέγχου της Οικονομικής Διεύθυνσης. Πριν από την ένταξή της στο δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς κατέχει 26 χρόνια (1991-2017) εμπειρίας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υπό το πλαίσιο τόσο του PCAOB, όσο και των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, στην ελεγκτική εταιρεία Deloitte Ελλάδος με εξειδίκευση στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα. Ήταν Εταίρος στην Deloitte Ελλάδος από το 2006. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στον Όμιλο της ΕΤΕ, καθώς, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006-2015 ήταν η υπεύθυνη εταίρος ελέγχου του Ομίλου της ΕΤΕ και διετέλεσε ως Lead Client Service Partner για την περίοδο 2012-2015. Κατά τη διάρκεια αυτή απέκτησε εξειδίκευση σε θέματα εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας βάσει Sarbanes Oxley Act. Η κα. Ράντουλφ ήταν επίσης υπεύθυνη για τη διατμηματική  εκπαίδευση και τη διασφάλιση της εφαρμογής της εκπαιδευτικής στρατηγικής της Deloitte Ελλάδος.

Η κα. Ράντουλφ είναι Ορκωτός Ελεγκτής στην Αγγλία (FCCA) (1994), μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) της Ελλάδος (2010). Είναι Νορβηγικής καταγωγής και κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων, με κατεύθυνση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος (Deree College) (1991).

Γεώργιος   Καλορίτης

Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας και του Ομίλου 

​​

CV

Ο Γεώργιος Καλορίτης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου  της Τράπεζας και του Ομίλου τον Απρίλιο του 2017. Ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου  της Τράπεζας και του Ομίλου (Γενικός Επιθεωρητής της Τράπεζας και του Ομίλου) τον Ιανουάριο του 2014. Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το Σεπτέμβριο του 2006 ως επικεφαλής Τομέα Ελέγχου αρμόδιος για τον έλεγχο των υποστηρικτικών λειτουργιών και πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου, ενώ παράλληλα του ανατέθηκε η εποπτεία της ομάδας έργου για την υιοθέτηση των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων από τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της Εθνικής. 

Πριν ενταχθεί στην Εθνική Τράπεζα διετέλεσε Corporate Security Officer στον Όμιλο της Eurobank και προηγουμένως, Εταίρος (Partner) στη διεθνή εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Deloitte, επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας στην Ελλάδα.   Από το 1990 έως το 1996 εργάστηκε ως αναλυτής πληροφοριακών συστημάτων και σχεδιαστής εξειδικευμένων εφαρμογών (Data Architect) για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων στις πολυεθνικές εταιρείες AT&T  και Price Waterhouse με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Saint John's University των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μεταπτυχιακού τίτλου MA (Management Information Systems) και πτυχίου BA (Computer Science & Economics) από το Queens College του City University of New York. Είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής (Certified Internal Auditor) και πιστοποιημένος ελεγκτής συστημάτων πληροφορικής (CISA).  Aπό το Μάιο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ενώ από το 2002 έως το 2004 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ελεγκτών Πληροφοριακών Συστημάτων.   

Κωνσταντίνος   Βόσικας

Γενικός Διευθυντής Πίστης του Ομίλου

CV

O Κωνσταντίνος Βόσικας ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Πίστης του Ομίλου τον Μάϊο του 2019. Ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης τον Απρίλιο του 2017. Τον Ιούλιο του 2015 ορίστηκε  Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας το 2005, αρχικά στη θέση του Συμβούλου Διοικήσεως για θέματα Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου και στη συνέχεια στη θέση του Συμβούλου Διοικήσεως για θέματα Πιστοδοτήσεων του Επιχειρηματικού Χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ. Από το 2010 ήταν Διευθυντής Διεθνούς Πίστης του Ομίλου της ΕΤΕ και το 2013 ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής και Chief Credit Risk Officer.  Έχει διατελέσει μέλος σε Εποπτικά Συμβούλια θυγατρικών του εξωτερικού και σε Ανώτατες Επιτροπές Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της ΕΤΕ.

Πριν ενταχθεί στην Εθνική Τράπεζα, κατά το χρονικό διάστημα 1994 έως 2005, απασχολήθηκε σε θέσεις ευθύνης στο χώρο της εταιρικής τραπεζικής, αρχικά στην τράπεζα Midland και κατόπιν στην Εγνατία Τράπεζα, όπου είχε την ευθύνη διαχείρισης σχέσεων με μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και επενδυτικής τραπεζικής.

Κατά το χρονικό διάστημα 1990 έως 1994 απασχολήθηκε στο χώρο της λογιστικής-ελεγκτικής στις εταιρίες Moore Stephens και Arthur Andersen. Το αντικείμενο εργασίας του αφορούσε οικονομικούς ελέγχους εταιριών από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, εσωτερικούς ελέγχους, αποτιμήσεις, μελέτες σκοπιμότητας κλπ.

Είναι Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής (CPA), μέλος του Institute of Certified Public Accountants in Ireland, κάτοχος πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών από το Deree College και έχει συμμετάσχει σε πολλά επαγγελματικά επιμορφωτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Γεώργιος   Κουτσουδάκης
Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Ναυτιλιακού 

CV
O Γεώργιος Κουτσουδάκης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Ναυτιλιακού τον Ιανουάριο του 2020.
Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2013 ήταν Σύμβουλος Διοίκησης στην Alpha Bank και στη συνέχεια Βοηθός Επιτρόπου στην Probank.  
Κατά την περίοδο 2007-2012 εργάστηκε στην Εμπορική Τράπεζα: από το 2007 ως το 2009 ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής,  ενώ από το 2009 έως το 2012 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής και Private Banking.
Από το 2002-2007 ήταν Βοηθός Γενικός Διευθυντής στη Γενική Τράπεζα.  Κατά την περίοδο 1996-2001 εργάστηκε στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής στην ΕΤΕΒΑ, ενώ από το 1990 έως το 1996 ανήκε στο δυναμικό της Alpha Finance.
Συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της APIVITA.
 Ο Γ. Κουτσουδάκης είναι κάτοχος πτυχίου BSc in Economics από το Queen Mary College (Παν/μιο του Λονδίνου).

Γεώργιος   Αρμελινιός

​Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου

CV

​Ο Γιώργος Αρμελινιός είναι Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Προηγουμένως, και για 3 χρόνια, υπηρέτησε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου της Τράπεζας & του Ομίλου ΕΤΕ, από τον Μάρτιο 2017. 

Την περίοδο 2009 – 2017 υπηρέτησε ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών και Χρηματαγορών της Τράπεζας, που είναι αρμόδια για τις εργασίες μετασυναλλακτικής δραστηριότητας και υπηρεσιών θεματοφυλακής προς τους Έλληνες και Ξένους θεσμικούς πελάτες της Τράπεζας, έχοντας ταυτόχρονα το  συντονισμό και παρακολούθηση των συναφών εργασιών όλων των θυγατρικών του Ομίλου (Group Securities Services). 

Το 2002 κλήθηκε να συμβάλει στη δημιουργία και ανάπτυξη του Private Banking της Τράπεζας, στο οποίο διετέλεσε ως Αναπληρωτής Διευθυντής. Το 1992 εντάχθηκε στη Διεύθυνση Επιθεώρησης της Τράπεζας, διενεργώντας, κυρίως, ελέγχους στις τότε θυγατρικές και το Δίκτυο Καταστημάτων της ΕΤΕ στο εξωτερικό, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, Καναδάς, Ν. Αφρική, και Ευρώπη (Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, κλπ). Από το 1979 που εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα μέχρι το 1992, απασχολήθηκε ουσιαστικά στο χώρο των ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων.

Επί σειρά ετών, επίσης,  διετέλεσε μέλος Δ.Σ. των θυγατρικών της Τράπεζας ΕΚΕΤΕ Α.Ε. και NBG ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, καθώς και μέλος της Επιτροπής Θεματοφυλακής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και έχει συμμετάσχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ''Inter – Alpha Banking Programme'' του INSEAD. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Νεκτάριος (Άρης)   Δίβαρης

​Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών

CV

​Ο Άρης Δίβαρης oρίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών στην Εθνική Τράπεζα τον Νοέμβριο του 2018.

Από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Οκτώβριο του 2018 διετέλεσε Διευθυντής Λειτουργιών & Διαχείρισης Έργων με αρμοδιότητες σε μεγάλο εύρος των Λειτουργιών και της Πληροφορικής της Εθνικής Τράπεζας. Το 2016 ηγήθηκε της ίδρυσης της εταιρείας Bankteco, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας στη Βουλγαρία, που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών υλοποίησης κεντρικών τραπεζικών συστημάτων και ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος. Εντάχθηκε στον Όμιλο της ΕΤΕ το Νοέμβριο του 2009 και διετέλεσε International IT Governance Director και αργότερα Επικεφαλής της Μονάδας Συντονισμού Διευθύνσεων Πληροφορικής του Ομίλου έως τον Δεκέμβριο του 2016, υπεύθυνος για την ανάπτυξη και λειτουργία των κεντρικών υπηρεσιών Πληροφορικής για τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Πριν από την ένταξη του στην ΕΤΕ, εργάστηκε στη διεθνή εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας Accenture, σε ηγετικές θέσεις του κλάδου των Financial Services, από τον Μάρτιο του 1999 έως τον Οκτώβριο του 2009. Στα 11 χρόνια της συμβουλευτικής του εμπειρίας εργάσθηκε για σημαντικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε προγράμματα μετασχηματισμού, έργα στρατηγικής πληροφορικής, υλοποιήσεις κεντρικών τραπεζικών συστημάτων, σχεδιασμό νέων λειτουργικών και οργανωτικών μοντέλων, M&A, κ.α. Από τον Οκτώβριο του 1994 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1997 εργάστηκε στην εταιρεία British Steel PLC (Μ. Βρετανία) στους τομείς πληροφορικής, engineering και διαχείρισης έργων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

Ο Α. Δίβαρης είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στη Βιομηχανική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

 

Έλλη   Κακούλλου

​Βοηθός Γενική Διευθύντρια Ακίνητης Περιουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου

CV

​Η κα Έλλη Κακούλλου ορίστηκε Βοηθός Γενική Διευθύντρια του Group Real Estate τον Μάρτιο του 2019.

Ξεκίνησε την καριέρα της στον τραπεζικό τομέα το 1990 στην Εποπτεία Τραπεζών στην Ομοσπονδιακή  Τράπεζα της Νέας Υόρκης (Federal Reserve Bank of New York). Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, εργάστηκε ως Senior Consultant στην KPMG και στη συνέχεια  στην National Westminster Bank, όπου ήταν υπεύθυνη για χρηματοδοτήσεις στο δημόσιο τομέα και ΔΕΚΟ.  Από το 1999 έως το 2018 εργάστηκε στην Alpha Bank, ως ανώτερο στέλεχος στο Corporate Banking και μετέπειτα στο Project Finance και Real Estate Finance, αναλαμβάνοντας Επικεφαλής Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων από το 2014. Το 2018 διορίστηκε Εντεταλμένη Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, θυγατρικής της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.

Η κα Κακούλλου είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε International Finance and Banking από το Columbia University (SIPA) και κάτοχος Πτυχίου BA στα Μαθηματικά και Στατιστική από το Columbia College.

Ελευθέριος   Κορορός

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής της Τράπεζας και του Ομίλου

(Group Chief Information Officer)

CV

​Ο κος Λευτέρης Κορορός γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει σπουδάσει Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Yπολογιστών στο πανεπιστήμιο του Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ έχει επίσης αποκτήσει  MSc. στα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά από το πανεπιστήμιο του Sussex.

Η εργασιακή του εμπειρία ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής συμπεριλαμβανομένων των Nortel Networks, 3Com και Symbian. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, συνέχισε την καριέρα του στην συμβουλευτική εταιρεία Accenture για 10 έτη, εστιάζοντας στον τομέα της Τεχνολογίας Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Στο ρόλο αυτό είχε την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων μετασχηματισμού για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή.

Το 2015, μετέβη στην εταιρεία Intralot, όπου και ανέλαβε την θέση του Διευθυντή Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Engineering) του Ομίλου, φέρνοντας εις πέρας  την υλοποίηση τεχνικών έργων σε πάνω από 50 χώρες ανά τον κόσμο. Αργότερα, ανέλαβε τον ρόλο του CΤO για την εμπορική αλυσίδα Public, με βασική αρμοδιότητα του την τεχνολογική υποστήριξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού, και στη συνέχεια, μετέβη στον ρόλο του CIO για την Praxia Bank.

Τον Μάρτιο του 2020, ανέλαβε τη Διεύθυνση των Κεντρικών Τραπεζικών Συστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, με βασικό στόχο την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό τους, ένα εγχείρημα που αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για την Τράπεζα στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της.

Το Δεκέμβριο του 2021, ανέλαβε τη θέση του Group CIO του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Χρυσούλα   Κουτούδη

Βοηθός Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης

CV

Γεώργιος   Μαλιγιάννης

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης  Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής

CV

 Ο Γεώργιος Μαλιγιάννης ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής  τον Απρίλιο του 2016.

Διετέλεσε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Ιδιωτών της Εθνικής Τράπεζας από τον Ιούλιο του 2013, με αρμοδιότητα τους τομείς Κτηματικής Πίστης, Καταναλωτικής Πίστης και Πιστωτικών Καρτών. 

Από το Νοέμβριο του 2011 έως τον Ιούλιο του 2013 διετέλεσε Διευθυντής Κτηματικής Πίστης.  Εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα από το 1999 και έχει πάνω από 30 έτη εργασιακή εμπειρία. Από το 1981 έως το 1989 εργάστηκε στην Κτηματική Τράπεζα στο Κεντρικό Κατάστημα, στη Διεύθυνση Πληροφορικής και από το 1989 για 10 περίπου έτη ως επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροσωπείας στο Βανκούβερ Καναδά. 

Είναι απόφοιτος Οικονομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Simon Fraser του Καναδά. Είναι επίσης μέλος του Ινστιτούτου Καναδικών Τραπεζών.

Παντελής   Μαραβέας

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Retail Segments, Bank Analytics & Liability Products 

CV

O Παντελής Μαραβέας ορίστηκε τον Ιανουάριο του 2022 ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής Retail Segments, Bank Analytics & Liability Products, με αρμοδιότητα επίβλεψης των χώρων Private Banking, Βusiness Banking & Key Account Segments, Καταθετικά ,Επενδυτικά & Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα , Bank Analytics, Retail MIS, CRM , Ιδιωτών Πελατών και Διαχείρισης Προγραμμάτων Πιστότητας.  

Aπό το Φεβρουάριο του 2019 έως το 2021 διετέλεσε  Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πελατειακών Ομάδων (Segments) Λιανικής Τραπεζικής  στην Εθνική Τράπεζα.

Ο κ. Μαραβέας διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία, με 20-ετή πορεία στον Τραπεζικό τομέα, η πλειοψηφία της οποίας στον χώρο της Λιανικής Τραπεζικής. Άλλες θέσεις που κατείχε συμπεριλαμβάνουν: Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Σερβία, Διευθυντής Καταναλωτικής, Στεγαστικής και Επιχειρηματικής Πίστης (Vice President) - Citibank Ελλάδας, Επικεφαλής Τραπεζικής Ιδιωτών, Διευθυντής Καρτών, Δανείων και Προγραμμάτων Πιστότητας, Διευθυντής CRM Household Lending – Εurobank.

Ο κ. Μαραβέας είναι πτυχιούχος (BSc) Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) σε Management από το London School of Economics. Επίσης, έχει ολοκληρώσει μέρος των σπουδών του στο University of Goteborg και έχει ολοκληρώσει το Executive Education Leadership Development Programme στο  ALBA Graduate Business School

Αναστασία   Ναζίδου

​Βοηθός Γενική Διευθύντρια Δικτύου

CV

​Η Αναστασία Ναζίδου ορίστηκε Βοηθός Γενική Διευθύντρια Δικτύου, τον Μάιο του 2019.

Προσλήφθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 1982, κατόπιν δημόσιου γραπτού διαγωνισμού, και υπηρέτησε στο δίκτυο των καταστημάτων της έως το 2007, οπότε και τοποθετήθηκε στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας της τότε ΔΙ.ΔΙ.Δ. Από το Δεκέμβριο του 2011 έως τον Ιανουάριο του 2014 διετέλεσε Διευθύντρια του Καταστήματος Α΄Θεσσαλονίκης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2014 τοποθετήθηκε στη θέση της Διευθύντριας της τότε ΔΙ.ΔΙ.Δ (δίκτυο Καταστημάτων Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) και μετέπειτα ΔΙ.ΔΙ.ΙΙΙ (δίκτυο Καταστημάτων Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλίας, Ηπείρου & Κέρκυρας), η οποία συστάθηκε τον Μάρτιο του 2017, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της Διοίκησης της Τράπεζας.

Η κ. Ναζίδου γεννήθηκε στην Καβάλα το 1964 και είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Δημήτρης   Παπαδόπουλος

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης

CV

​Ο κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος είναι Βοηθός Γενικός Διευθυντής στη Μονάδα Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης από το Μάιο του 2019.

Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 2009 στην Διεύθυνση Διεθνούς Πίστης του Ομίλου. Από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Μεγάλων Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης.

 Πριν από την επανένταξή του στην Εθνική Τράπεζα κατείχε τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Πειραιώς Leasing και ήταν μέλος των Ανωτέρων Συμβουλίων Πιστοδότησης της Τράπεζας Πειραιώς. 

Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master of Business Administration) της ΕΕΔΕ.

Δημήτρης   Πλέσσας

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Cards & Digital Business

CV

Ο Δημήτρης Πλέσσας είναι Βοηθός Γενικός Διευθυντής Cards και Digital Business από το 2020. Από το 2006 έως το 2020 διετέλεσε Διευθυντής Digital Business, υπεύθυνος για το Internet και Mobile Banking, Self-Service Machines και το Contact Center, Διευθυντής Retail Banking, υπεύθυνος για Καταθετικά, Επενδυτικά και Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα, τα τμήματα πελατείας Premium και Ιδιωτών και τα Customer Analytics, Διευθυντής Retail Segments, υπεύθυνος για τα τμήματα πελατείας Premium, Business και Ιδιωτών, Customer Analytics και το πρόγραμμα Loyalty. Διετέλεσε επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της NBG Bancassurance. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας το 2006 ως μέλος του Group Strategy.

Πριν από την Εθνική Τράπεζα, έχει εργασθεί ως Senior Associate στην εταιρεία συμβούλων McKinsey & Company, αναλαμβάνοντας έργα σε Ελλάδα, Ευρώπη και Μέση Ανατολή σε διάφορες αγορές, όπως Τραπεζική, Τηλεπικοινωνίες και Λιανική. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.