Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις

Credit Ratings

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Ημερομηνία Αξιολόγησης
Fitch (Σύνδεσμος) BB- (Σταθερές Προοπτικές) 30/1/2023
Moody's (Σύνδεσμος) Ba3 (Θετικές Προοπτικές) 7/11/2022
S&P (Σύνδεσμος) BB- (Θετικές Προοπτικές) 25/4/2023

 

Πρόγραμμα Ι Καλυμμένων Ομολογιών

Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Ημερομηνία Αξιολόγησης
Moody's (Σύνδεσμος) A3 10/11/2020

 

Πρόγραμμα ΙΙ Καλυμμένων Ομολογιών

Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Ημερομηνία Αξιολόγησης
Moody's (Σύνδεσμος) A3 12/3/2021
S&P (Σύνδεσμος) A 28/4/2022

 

Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης

Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Ημερομηνία Αξιολόγησης
Fitch (Σύνδεσμος) BB- 30/1/2023
Moody's (Σύνδεσμος) Ba3 7/11/2022
S&P (Σύνδεσμος) BB- 25/4/2023

 

Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης

Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Ημερομηνία Αξιολόγησης
Fitch (Σύνδεσμος) B 30/1/2023
Moody's (Σύνδεσμος) B2 30/3/2022
S&P (Σύνδεσμος) B- 25/4/2023

 

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

ESG

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top