Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Ημερομηνία Αξιολόγησης
Fitch BB (Θετικές Προοπτικές) 14/12/2023
Moody's Ba1 (Θετικές Προοπτικές) 19/9/2023
S&P BB (Θετικές Προοπτικές) 14/12/2023
 DBRS   BBBL (Σταθερές Προοπτικές)  30/04/2024  

 

Πρόγραμμα Ι Καλυμμένων Ομολογιών

Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Ημερομηνία Αξιολόγησης
Moody's A1 20/9/2023
 

Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης

Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Ημερομηνία Αξιολόγησης
Fitch BB 19/9/2023
Moody's Ba1 19/9/2023
S&P BB 14/12/2023
 DBRS  BBBL   30/04/2024 

 

Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης

Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Ημερομηνία Αξιολόγησης
Fitch B+ 19/9/2023
Moody's Ba3 19/9/2023
S&P B 14/12/2023

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top