Στην Εθνική Τράπεζα είμαστε έτοιμοι να ενισχύουμε τη γνώση και να παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης όλων των επιχειρήσεων - πελατών μας, ανεξάρτητα από το επίπεδο ωριμότητάς τους σήμερα.

Η εφαρμογή πρακτικών ESG μπορεί να έχει άμεση συσχέτιση με τη χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεων.

Η ευκαιρία του ESG για τις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία.

Διαβάστε για τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά καθώς και διακυβέρνησης κριτήρια που εφαρμόζει η ΕΕ, για τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος, για τον ρόλο των επιχειρήσεων και για τα σχετικά οφέλη που μπορείτε να εξασφαλίσετε για την επιχείρησή σας.

Μαθαίνω περισσότερα

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top