Ιωάννης Βαγιονίτης

Ιωάννης Βαγιονίτης

Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου (Chief Risk Officer) Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Βιογραφικό σημείωμα

Ο κ. Ιωάννης Βαγιονίτης ορίστηκε  Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου (Chief Risk Officer) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας τον Σεπτέμβριο του 2017. Από τον Απρίλιο του 2017 ήταν Γενικός Διευθυντής Chief Credit Officer ενώ προηγουμένως, τον Ιούλιο του 2015,  είχε οριστεί Βοηθός Γενικός Διευθυντής Chief Credit Officer.

Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Finansbank από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι το Μάϊο του 2016 καθώς επίσης μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων της ίδιας Τράπεζας.

Από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι τον Νοέμβριο του 2013 ήταν Διευθυντής της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων της ΕΤΕ. Επίσης διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνική Factors. Από τον Μάιο του 2008 μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 ήταν Διευθυντής των Διευθύνσεων Πίστης και Διεθνούς Πίστης του Ομίλου της ΕΤΕ ενώ από τον Οκτώβριο του 2006 μέχρι τον Μάιο του 2008 ήταν Διευθυντής της Διεύθυνσης Πίστης της ΕΤΕ.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας το 2004 στην Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου.

Έχει επίσης εργασθεί στην Τράπεζα HSBC κατά το χρονικό διάστημα 1992 έως 2003, και στην Τράπεζα Κύπρου κατά το χρονικό διάστημα 2003 έως 2004 σε θέσεις ευθύνης στο χώρο της εταιρικής τραπεζικής.

Είναι κάτοχος Bachelor of Science και Master of Science in Mechanical Engineering από το University of Manchester Institute of Science and Technology και κάτοχος ΜΒΑ από το Manchester Business School. 
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top