Ετήσιες εκθέσεις ESG

Με στόχο να είμαστε πάντα συνεπείς στις αξίες μας, παραμένοντας μία τράπεζα Ανθρώπινη, Αξιόπιστη, Αποτελεσματική και Αναπτυξιακή, και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις, συνεχίζουμε να λειτουργούμε με διαφάνεια ενσωματώνοντας όλες τις σχετικές ESG πληροφορίες στις δημοσιοποιήσεις και τις αναφορές μας.

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

ESG

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top