Συνεχώς εξελισσόμενοι, χτίζουμε την εταιρική μας κουλτούρα πάνω σε σταθερές αξίες και ενισχύουμε τον πυρήνα της τράπεζάς μας, μιας τράπεζας Ανθρώπινης, Αξιόπιστης, Αποτελεσματικής και Αναπτυξιακής.

Στην Εθνική Τράπεζα, από την ίδρυσή της έως και σήμερα, αποδεικνύουμε έμπρακτα και με  υπευθυνότητα τη δέσμευσή μας προς την ελληνική οικονομία, κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με πυξίδα τις αξίες μας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ανταποκρινόμαστε στον ευρύτερο κοινωνικό μας ρόλο:

  • Θεσπίσαμε  Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία καθορίζει το πλαίσιο δράσεων που  συνδράμουν  στη βέλτιστη διαχείριση των οικονομικό-κοινωνικών, διακυβέρνησης  και  περιβαλλοντικών επιδράσεων  της Tράπεζας και του Oμίλου.
  • Στοχεύουμε στη μείωση των περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των πελατών μας, καθώς και από την λειτουργία μας.
  • Δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για την ευρύτερη οικονομία και τις κοινωνίες των χωρών δραστηριοποίησης και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και δράσεις στους τομείς Εταιρικής διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Επιχειρηματικής Ηθικής, πέραν της συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Κάθε μέρα, πιστοί στις αξίες μας, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και γινόμαστε καλύτεροι για εσάς. Κάθε μέρα  επιδιώκουμε να είμαστε η τράπεζα πρώτης επιλογής. Με σεβασμό στην κοινωνία, διασφαλίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Έτσι περνάμε στην επόμενη μέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τράπεζας και του Ομίλου

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top