Γεώργιος Αρμελινιός

Γεώργιος Αρμελινιός

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Γιώργος Αρμελινιός είναι Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Προηγουμένως, και για 3 χρόνια, υπηρέτησε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου της Τράπεζας & του Ομίλου ΕΤΕ, από τον Μάρτιο 2017. 

Την περίοδο 2009 – 2017 υπηρέτησε ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών και Χρηματαγορών της Τράπεζας, που είναι αρμόδια για τις εργασίες μετασυναλλακτικής δραστηριότητας και υπηρεσιών θεματοφυλακής προς τους Έλληνες και Ξένους θεσμικούς πελάτες της Τράπεζας, έχοντας ταυτόχρονα το  συντονισμό και παρακολούθηση των συναφών εργασιών όλων των θυγατρικών του Ομίλου (Group Securities Services). 

Το 2002 κλήθηκε να συμβάλει στη δημιουργία και ανάπτυξη του Private Banking της Τράπεζας, στο οποίο διετέλεσε ως Αναπληρωτής Διευθυντής. Το 1992 εντάχθηκε στη Διεύθυνση Επιθεώρησης της Τράπεζας, διενεργώντας, κυρίως, ελέγχους στις τότε θυγατρικές και το Δίκτυο Καταστημάτων της ΕΤΕ στο εξωτερικό, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, Καναδάς, Ν. Αφρική, και Ευρώπη (Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, κλπ). Από το 1979 που εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα μέχρι το 1992, απασχολήθηκε ουσιαστικά στο χώρο των ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων.

Επί σειρά ετών, επίσης,  διετέλεσε μέλος Δ.Σ. των θυγατρικών της Τράπεζας ΕΚΕΤΕ Α.Ε. και NBG ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, καθώς και μέλος της Επιτροπής Θεματοφυλακής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και έχει συμμετάσχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ''Inter – Alpha Banking Programme'' του INSEAD. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top