Whistleblowing - Αναφορές

Στόχος μας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι να λειτουργούμε πάντα σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες. Διαφυλάσσουμε έμπρακτα την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο, ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αναφέρετε οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν συνάδει με αυτή τη δέσμευσή μας απέναντί σας. Τονίζεται ότι, η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε επιθυμεί να υποβάλει αναφορά, ανεξάρτητα από το αν ανήκει στο προσωπικό της Τράπεζας ή όχι.

Έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας πράξεις ή ενέργειες στελεχών της Τράπεζας που δημιουργούν υποψίες για αντικανονικές ενέργειες που δεν συνάδουν με τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, την ισχύουσα νομοθεσία και τις πολιτικές και διαδικασίες της Τράπεζας και του Ομίλου; Έχετε παρατηρήσει συμπεριφορές  μη συμβατές με τη διεθνή πρακτική και τις κείμενες διατάξεις; Ενδεικτικά αναφέρουμε πράξεις που σχετίζονται με κλοπή, δωροδοκία, νόθευση εγγράφων, απάτη, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων,  κατάχρηση αγοράς, ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, υπεξαίρεση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας και τις λοιπές πολιτικές και διαδικασίες της Τράπεζας και του Ομίλου, ή οποιαδήποτε άλλη πράξη θα μπορούσε να επιφέρει βλάβη στη φήμη της ΕΤΕ και του Ομίλου της.

Βοηθήστε ενεργά την Τράπεζα και τον Όμιλο στη διασφάλιση της δέσμευσής τους για μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που πιθανόν να  σχετίζονται με παραβατική/αντιδεοντολογική συμπεριφορά , αναφέροντάς μας τις πληροφορίες που έχουν υποπέσει στην αντίληψή σας. Θα εκτιμούσαμε την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων της αναφοράς σας.

Τρόποι υποβολής αναφοράς

Μπορείτε να υποβάλλετε την αναφορά σας, επώνυμα ή ανώνυμα, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μέσω της ειδικής πλατφόρμας εδώ

  ή

 • τηλεφωνικώς καλώντας στη γραμμή 2104848414, η οποία είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο,

  ή

 • ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,

  Γραφείο  Αναφοράς Δυσλειτουργιών - Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου,

  Αιόλου 93, Αθήνα 105 51

  ή

 • μέσω κατ’ ιδίαν συνάντησης με τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) της ΕΤΕ, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος καλώντας στη γραμμή 2104848414

 

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει κατάλληλους διαύλους υποβολής  αναφοράς δυσλειτουργιών (whistleblowing) που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών αυτών, καθώς και την προστασία οποιουδήποτε καλόπιστα εκφράζει ανησυχίες για παράβαση της δεοντολογίας, παράνομη συμπεριφορά, διακρίσεις, ή άλλη δυσλειτουργία/σοβαρή παρατυπία, από τυχόν πράξεις αντιποίνων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν διευκρινήσεις, διατηρώντας ωστόσο την ανωνυμία σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε κάποιο στοιχείο επικοινωνίας μαζί σας (π.χ., email, τηλέφωνο), το οποίο δεν θα αποκαλύπτει την ταυτότητά σας, και εμείς σεβόμενοι την επιθυμία σας για ανωνυμία θα επικοινωνήσουμε, εφόσον χρειαστεί.

Παρακαλούμε ιδιαίτερα οι αναφορές να υποβάλλονται με υπευθυνότητα, καλή πίστη και επαγγελματική συνείδηση.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στη διαρκή προσπάθεια και δέσμευση της Εθνικής Τράπεζας για τη διατήρηση υψηλών προτύπων διακυβέρνησης και δεοντολογίας και την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που, μετά τη λήψη της απάντησης της ΕΤΕ στην αναφορά σας, θεωρήσετε ότι αυτή δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, τότε μπορείτε να υποβάλετε την αναφορά σας απευθείας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Εθνική Αρχή Διαφάνειας - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (aead.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Αναφοράς Δυσλειτουργιών/ Παραβιάσεων Nομοθεσίας της Τράπεζας και του Ομίλου πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παραπάνω δίαυλοι δεν αποτελούν κανάλι επικοινωνίας για την υποβολή αιτημάτων ή παραπόνων πελατών. Αν αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα εξυπηρέτησης με την Τράπεζα ή δεν έχετε μείνει ικανοποιημένος από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, αν έχετε κάποια απορία για τη λειτουργία μιας υπηρεσίας, ή αν θέλετε να υποβάλλετε κάποιο αίτημα ή παράπονο παρακαλούμε ακολουθήσε τον παρακάτω σύνδεσμο, ενημερώστε μας και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη λύση:

https://www.nbg.gr/el/contact/comments-complaints

 

Γνωρίστε μας καλύτερα

Διαβάστε μελέτες και αναφορές που περιγράφουν τις δράσεις μας

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top