Whistleblowing - Αναφορές

Στόχος μας είναι να λειτουργούμε πάντα σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, τη νομοθεσία και τις Πολιτικές της τράπεζας και του ομίλου. Διαφυλάσσουμε έμπρακτα την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο, ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αναφέρετε οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν συνάδει με αυτή τη δέσμευσή μας απέναντι σας.

Έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας πράξεις ή ενέργειες στελεχών της Τράπεζας που δημιουργούν αμφιβολίες για αντικανονικές ενέργειες που δεν συνάδουν με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, τη νομοθεσία και τις Πολιτικές της Τράπεζας και του Ομίλου; Για πρακτικές μη συμβατές με τη διεθνή πρακτική και τις κείμενες διατάξεις; Βοηθήστε ενεργά την Τράπεζα και τον Όμιλο στη διασφάλιση της δέσμευσης για μηδενική ανοχή σε πράξεις που δεν συνάδουν με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες δεοντολογίας.

Μία μη συμβατή πρακτική μπορεί να σχετίζεται με την αθέτηση θεσμικού πλαισίου, πολιτικών, διαδικασιών, κανόνων δεοντολογίας. Ενδεικτικά, η αθέτηση μπορεί να σχετίζεται με:

  • λογιστικοελεγκτικές πρακτικές και υποβολή οικονομικών αναφορών (π.χ. παράπτωμα που ενδεχομένως σχετίζεται με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που δημοσιεύει η Τράπεζα)
  • επαγγελματική ακεραιότητα (π.χ. δωροδοκία, νόθευση εγγράφων, απάτη, σύγκρουση συμφερόντων, αντιδεοντολογική συμπεριφορά)
  • ανθρώπινο δυναμικό, διαφορετικότητα, σεβασμό στο χώρο εργασίας (π.χ. διακρίσεις, παρενόχληση, αντίποινα)
  • περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια
  • κακή χρήση / υπεξαίρεση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων

Συμπληρώστε και στείλτε μας τις πληροφορίες που έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας, σχετικά με πιθανές περιπτώσεις παραβατικής / αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς. Θα εκτιμούσαμε την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων της αναφοράς σας.

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει ρυθμίσεις αναφοράς δυσλειτουργιών (whistleblowing) που καθιστούν δυνατή την υποβολή σχετικών αναφορών  με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών ή παρατηρήσεων που λαμβάνονται καθώς και η προστασία από τυχόν πράξεις αντιποίνων προς οποιονδήποτε καλόπιστα εκφράζει ανησυχίες για παράβαση της δεοντολογίας, παράνομη συμπεριφορά, παρενόχληση, διακρίσεις, ανάρμοστη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο ή άλλη δυσλειτουργία/σοβαρή παρατυπία.

Μπορείτε να απευθύνετε τη σχετική επικοινωνία γραπτά ή ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Αναφοράς Δυσλειτουργιών - Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Αιόλου 93

Αθήνα, 105 51

Για υποβολή αναφοράς πατήστε εδώ.

Η αναφορά σας μπορεί να υποβληθεί επώνυμα ή ανώνυμα.

Σε περίπτωση που δεν έχετε αντένδειξη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για διευκρινήσεις μπορείτε να μας συμπληρώσετε κάποιο στοιχείο επικοινωνίας το οποίο δεν θα αποκαλύπτει την ταυτότητά σας εφόσον δεν το επιθυμείτε, πχ, email, fax, τηλέφωνο και εμείς σεβόμενοι την επιθυμία σας για ανωνυμία θα επικοινωνήσουμε, εφόσον χρειαστεί.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν δοθεί κάποιο στοιχείο επικοινωνίας, το Γραφείο Αναφοράς Δυσλειτουργιών της Τράπεζας δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες ή/και να σας παράσχει σχετική ενημέρωση αναφορικά με την αναφορά που έχετε υποβάλλει, γεγονός που ενδέχεται να δυσχεράνει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος.

Παρακαλούμε ιδιαίτερα οι αναφορές να υποβάλλονται με υπευθυνότητα, καλή πίστη και επαγγελματική συνείδηση.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στη διαρκή προσπάθεια και δέσμευση της Εθνικής Τράπεζας για τη διατήρηση υψηλών προτύπων διακυβέρνησης και δεοντολογίας και την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το παραπάνω δεν αποτελεί κανάλι επικοινωνίας για την υποβολή αιτημάτων ή παραπόνων πελατών. Αν αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα εξυπηρέτησης με την Τράπεζα ή δεν έχετε μείνει ικανοποιημένος από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, αν έχετε κάποια απορία για την λειτουργία μιας υπηρεσίας, αν θέλετε να υποβάλλετε κάποιο αίτημα ή παράπονο παρακαλούμε ακολουθήσε τον παρακάτω σύνδεσμο, ενημερώστε μας και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη λύση:

https://www.nbg.gr/el/contact/comments-complaints

Γνωρίστε μας καλύτερα

Διαβάστε μελέτες και αναφορές που περιγράφουν τις δράσεις μας

ESG

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top