Ενημέρωση Επενδυτών

Ανακαλύψτε όλα τα οικονομικά στοιχεία και τις πληροφορίες για την τράπεζα και τον όμιλο.

Η διαφάνεια είναι προτεραιότητά μας

Γι' αυτό, τα οικονομικά στοιχεία της τράπεζας και του ομίλου είναι διαθέσιμα online.

Βρείτε πληροφορίες για όλα τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα, και ενημερωθείτε μέσα από αρχεία ήχου και εικόνας, ετήσιες και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοιχεία μετοχής και καταστάσεις ταμειακών ροών. Ακόμη, μπορείτε να βρείτε online, μεταξύ άλλων, ετήσιες εκθέσεις και ενημερωτικά δελτία, γνωστοποιήσεις συναλλαγών και πληροφορίες για τους πιστωτικούς τίτλους της τράπεζας.

Οικονομικά στοιχεία Ομίλου - Εννεάμηνο 2022

 • Κέρδη περιόδου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

  €652 εκατ.

  Κέρδη περιόδου μετά από φόρους €680 εκατ.
 • Οργανικά κέρδη

  €464 εκατ.

  +41% σε ετήσια βάση
 • Εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα

  +€2,3 δισ. σε ετήσια βάση

  εκταμιεύσεις στην Ελλάδα +45% σε ετήσια βάση
 • Δείκτης  ΜΕΑ

  6.1%

  από 11.9% τον Σεπτέβριο 2021
 • Καλύψη ΜΕΑ

  82%

  από 70% τον Σεπτέμβριο 2021 
 • Δείκτης CET1 FL

  15.2%

  Συνολικός Δείκτης FL 16,3% 

Επενδυτικές πληροφορίες

Βρείτε πληροφορίες για όλα τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα, και ενημερωθείτε μέσα από αρχεία ήχου και εικόνας, ετήσιες και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοιχεία μετοχής και καταστάσεις ταμειακών ροών. Ακόμη, μπορείτε να βρείτε online, μεταξύ άλλων, ετήσιες εκθέσεις και ενημερωτικά δελτία, γνωστοποιήσεις συναλλαγών και πληροφορίες για τους πιστωτικούς τίτλους της τράπεζας. 

Παύλος Μυλωνάς

Τα αποτελέσματα της πολυετούς προσπάθειας μετασχηματισμού της τράπεζας είναι πιο εμφανή από ποτέ. Πετύχαμε υψηλή κερδοφορία (€450 εκ. οργανικά κέρδη), εντυπωσιακή μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (6,9% ΜΕΑ) και ανάπτυξη του ισολογισμού μας σε συνδυασμό με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια.
Παύλος Μυλωνάς, Όμιλος ΕΤΕ - Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2021
Διευθύνων Σύμβουλος - CEO
Χρίστος Χριστοδούλου

To 2021 ήταν έτος ισχυρών αποτελεσμάτων για την Εθνική Τράπεζα, με επιδόσεις που υπερβαίνουν τους στόχους που είχαμε θέσει αναφορικά με κερδοφορία, ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου και κεφαλαιακή επάρκεια
Χρίστος Χριστοδούλου, Όμιλος ΕΤΕ - Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2021
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

ESG

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top