Ενημέρωση Επενδυτών

Ανακαλύψτε όλα τα οικονομικά στοιχεία και τις πληροφορίες για την τράπεζα και τον όμιλο.

Η διαφάνεια είναι προτεραιότητά μας

Γι' αυτό, τα οικονομικά στοιχεία της τράπεζας και του ομίλου είναι διαθέσιμα online.

Βρείτε πληροφορίες για όλα τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα, και ενημερωθείτε μέσα από αρχεία ήχου και εικόνας, ετήσιες και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοιχεία μετοχής και καταστάσεις ταμειακών ροών. Ακόμη, μπορείτε να βρείτε online, μεταξύ άλλων, ετήσιες εκθέσεις και ενημερωτικά δελτία, γνωστοποιήσεις συναλλαγών και πληροφορίες για τους πιστωτικούς τίτλους της τράπεζας.

Οικονομικά στοιχεία Ομίλου - A' τρίμηνο 2024

 • Οργανικά κέρδη περιόδου μετά από φόρους

  €320 εκ.

  +45% σε ετήσια βάση
 • Δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων

  17,6%

  +330μ.β. σε ετήσια βάση
 • Εξυπηρετούμενα δάνεια

  +€1,1 δισ. σε ετήσια βάση

  Eκταμιεύσεις €1,1 δισ. το Α' τρίμηνο 2024 & €0,85δισ. τον Απρίλιο
 • Δείκτης  ΜΕΑ

  3,7%

  μειωμένο κατά 140 μ.β. σε ετήσια βάση
 • Καλύψη ΜΕΑ

  86,1%

 • Δείκτης CET1

  18,6%, +80μ.β. σε τριμηνιαία βάση

  Συνολικός Δείκτης 21,3%, +110μ.β. σε τριμηνιαία βάση

Επενδυτικές πληροφορίες

Βρείτε πληροφορίες για όλα τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα, και ενημερωθείτε μέσα από αρχεία ήχου και εικόνας, ετήσιες και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοιχεία μετοχής και καταστάσεις ταμειακών ροών. Ακόμη, μπορείτε να βρείτε online, μεταξύ άλλων, ετήσιες εκθέσεις και ενημερωτικά δελτία, γνωστοποιήσεις συναλλαγών και πληροφορίες για τους πιστωτικούς τίτλους της τράπεζας. 

Παύλος Μυλωνάς

Στην Εθνική Τράπεζα ξεκινήσαμε δυναμικά το έτος, επιδεικνύοντας σταθερά οικονομικά αποτελέσματα σε όλους τους βασικούς δείκτες επιδόσεων, αξιοποιώντας τον ισχυρό ισολογισμό μας και τον αποφασιστικό μετασχηματισμό μας.
Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος - CEO
Όμιλος ΕΤΕ Αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2024
Χρίστος Χριστοδούλου

Εντυπωσιακές οικονομικές επιδόσεις με κεφαλαιοποίηση των ξεχωριστών πλεονεκτημάτων του Ισολογισμού μας.
Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου
Όμιλος ΕΤΕ Αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2024

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top