Ενημέρωση Επενδυτών

Ανακαλύψτε όλα τα οικονομικά στοιχεία και τις πληροφορίες για την τράπεζα και τον όμιλο.

Η διαφάνεια είναι προτεραιότητά μας

Γι' αυτό, τα οικονομικά στοιχεία της τράπεζας και του ομίλου είναι διαθέσιμα online.

Βρείτε πληροφορίες για όλα τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα, και ενημερωθείτε μέσα από αρχεία ήχου και εικόνας, ετήσιες και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοιχεία μετοχής και καταστάσεις ταμειακών ροών. Ακόμη, μπορείτε να βρείτε online, μεταξύ άλλων, ετήσιες εκθέσεις και ενημερωτικά δελτία, γνωστοποιήσεις συναλλαγών και πληροφορίες για τους πιστωτικούς τίτλους της τράπεζας.

Ετήσια Οικονομικά στοιχεία Ομίλου - 2022

 • Κέρδη περιόδου μετά από φόρους

  €1,1 δισ.

  +29% σε ετήσια βάση
 • Οργανικά κέρδη

  €695 εκατ.

  +57% σε ετήσια βάση
 • Εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα

  +€2,5 δισ. σε ετήσια βάση

  εκταμιεύσεις στην Ελλάδα +39% σε ετήσια βάση
 • Δείκτης  ΜΕΑ

  5,2%

  από 7,0% τον Δεκέμβριο 2021
 • Καλύψη ΜΕΑ

  87%

  από 77% τον Δεκέμβριο 2021 
 • Δείκτης CET1 FL

  15,7%

  Συνολικός Δείκτης FL 16,8% 

Επενδυτικές πληροφορίες

Βρείτε πληροφορίες για όλα τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα, και ενημερωθείτε μέσα από αρχεία ήχου και εικόνας, ετήσιες και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοιχεία μετοχής και καταστάσεις ταμειακών ροών. Ακόμη, μπορείτε να βρείτε online, μεταξύ άλλων, ετήσιες εκθέσεις και ενημερωτικά δελτία, γνωστοποιήσεις συναλλαγών και πληροφορίες για τους πιστωτικούς τίτλους της τράπεζας. 

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

ESG

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top