Νεκτάριος (Άρης) Δίβαρης

Νεκτάριος (Άρης) Δίβαρης

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Άρης Δίβαρης oρίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών στην Εθνική Τράπεζα τον Νοέμβριο του 2018.

Από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Οκτώβριο του 2018 διετέλεσε Διευθυντής Λειτουργιών & Διαχείρισης Έργων με αρμοδιότητες σε μεγάλο εύρος των Λειτουργιών και της Πληροφορικής της Εθνικής Τράπεζας. Το 2016 ηγήθηκε της ίδρυσης της εταιρείας Bankteco, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας στη Βουλγαρία, που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών υλοποίησης κεντρικών τραπεζικών συστημάτων και ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος. Εντάχθηκε στον Όμιλο της ΕΤΕ το Νοέμβριο του 2009 και διετέλεσε International IT Governance Director και αργότερα Επικεφαλής της Μονάδας Συντονισμού Διευθύνσεων Πληροφορικής του Ομίλου έως τον Δεκέμβριο του 2016, υπεύθυνος για την ανάπτυξη και λειτουργία των κεντρικών υπηρεσιών Πληροφορικής για τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Πριν από την ένταξη του στην ΕΤΕ, εργάστηκε στη διεθνή εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας Accenture, σε ηγετικές θέσεις του κλάδου των Financial Services, από τον Μάρτιο του 1999 έως τον Οκτώβριο του 2009. Στα 11 χρόνια της συμβουλευτικής του εμπειρίας εργάσθηκε για σημαντικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε προγράμματα μετασχηματισμού, έργα στρατηγικής πληροφορικής, υλοποιήσεις κεντρικών τραπεζικών συστημάτων, σχεδιασμό νέων λειτουργικών και οργανωτικών μοντέλων, M&A, κ.α. Από τον Οκτώβριο του 1994 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1997 εργάστηκε στην εταιρεία British Steel PLC (Μ. Βρετανία) στους τομείς πληροφορικής, engineering και διαχείρισης έργων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

Ο Α. Δίβαρης είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στη Βιομηχανική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top