Παύλος Μυλωνάς

Παύλος Μυλωνάς

Διευθύνων Σύμβουλος - CEO Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Βιογραφικό σημείωμα

Ο κ. Παύλος Μυλωνάς ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ τον Ιούλιο του 2018. Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 2000 και υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, και Επικεφαλής Στρατηγικής. 
Ο κ. Μυλωνάς διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία και ικανότητες έχοντας αναλάβει στο παρελθόν σημαντικές θέσεις, μεταξύ των οποίων στη διαχείριση κινδύνων, στη στρατηγική και στις διεθνείς δραστηριότητες, στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κλπ., ενώ παράλληλα εργάστηκε και ως Ανώτερος Οικονομολόγος σε σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς.
Εργάστηκε ως οικονομολόγος στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης («ΟΟΣΑ») από το 1995 έως το 2000 καθώς και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 1987 έως το 1995. Από το 1985 έως το 1987, ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. 
Είναι κάτοχος πτυχίου στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Οικονομικά (Magna cum Laude and Phi Beta Kappa) από το Πανεπιστήμιο Brown, καθώς και μεταπτυχιακού και διδακτορικού στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Princeton. 

 
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top