Ενημερωτικά Δελτία

 

Περιγραφή Διάρκεια Ενημέρωση
Δημόσια Προσφορά υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» από το ΤΑΙΠΕΔ και Εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών  25.01.2024 – 01.02.2024 Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου 
Ανακοίνωση για την Αγορά-Στόχο 
Ανακοίνωση - Πρόσκληση σχετικά με την Δημόσια Προσφορά 
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας «Autohellas ATEE»  17.01.2024 - 19.01.2024  Ενημερωτικό Δελτίο
 Ανακοίνωση για την Αγορά-Στόχο
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας «IDEAL HOLDINGS A.E.»   11/12/2023 - 13/12/2023 Ενημερωτικό Δελτίο

Ανακοίνωση για την Αγορά - Στόχο

Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη των μετοχών της εταιρείας «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»


 05/12/2023 - 07/12/2023 Ανακοίνωση
Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της «INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II BV» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»  21/11/2023 - 18/12/2023 Πληροφοριακό Δελτίο
«TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» – Ενημερωτικό Δελτίο για την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών   01/11/2023 - 03/11/2023  Ενημερωτικό Δελτίο
 Ανακοίνωση για την Αγορά - Στόχο
«ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε» – Ενημερωτικό Δελτίο για την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών  27/09/2023 - 29/09/2023

Ενημερωτικό Δελτίο

 Ανακοίνωση για την Αγορά-Στόχο 
 Ανακοίνωση Δεσμευτικού Εύρους Τιμών
 Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»  04/07/2023 - 06/07/2023

 Ενημερωτικό Δελτίο

 Ανακοίνωση για την Αγορά-Στόχο
 Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από τον κ. Γεώργιο Γεράρδο των μετοχών της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  20/04/2023 - 24/04/2023  Ανακοίνωση
 «AUSTRIACARD HOLDINGS AG» – Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης, στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης με απορρόφηση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από τη μητρική εταιρεία AUSTRIACARD HOLDINGS AG    Ενημερωτικό Δελτίο
 Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από την «IDEAL HOLDINGS ΑΕ. » των μετοχών της εταιρείας «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε»  26/10/2022 - 31/10/2022  Ανακοίνωση
 Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από την «ALLIANZ SE» των μετοχών της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»  15/9/2022 - 19/9/2022  Ανακοίνωση 
 Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από την «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» των μετοχών της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  14.6.2022 - 16.6.2022  Ανακοίνωση 
 Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από την «ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» των μετοχών της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»       14.6.2022 - 16.6.2022  Ανακοίνωση 
Πληροφοριακό Δελτίο Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της «ΕΜ.ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς τους μετόχους της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  9.3.2022 -  6.4.2022 Πληροφοριακό Δελτίο 
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 19.01.22 - 21.01.22 Ενημερωτικό Δελτίο
Ανακοίνωση για την Αγορά-Στόχο
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 08.12.21 - 10.12.21 Ενημερωτικό Δελτίο
Ανακοίνωση για την Αγορά-Στόχο
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» 30.11.21 - 02.12.2021 Ενημερωτικό Δελτίο
Ανακοίνωση για την Αγορά-Στόχο
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 10.11.2021 – 12.11.2021 Ενημερωτικό Δελτίο
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» – Ενημερωτικό Δελτίο δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών 02.11.2021 - 04.11.2021 Ενημερωτικό Δελτίο
Ανακοίνωση για την Αγορά-Στόχο
Announcement Target-Market
Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από την «ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΕΦΑΛΑ» των μετοχών της εταιρείας « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ 27.10.2021 - 01.11.2021 Ανακοίνωση
Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από την «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.a r.l » των μετοχών της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΑΕ» 10.09.2021 - 14.09.2021 Ανακοίνωση
Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από την «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEIA» των μετοχών της
εταιρείας “NEWSPHONE HELLAS SA”
10.09.2021 -14.09.2021 Ανακοίνωση
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» 14.07.2021 -16.07.2021 Ενημερωτικό Δελτίο
Ανακοίνωση για την Αγορά-Στόχο
Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από την «ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED» των μετοχών της εταιρείας « PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε » 12.07.2021- 14.07/2021 Ανακοίνωση
Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από την «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» των μετοχών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 23.04.2021 -27.04.2021 Ανακοίνωση
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 17.03.2021-19.03.2021 Ενημερωτικό Δελτίο
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 15.07.2020-17.07.2020 Ενημερωτικό Δελτίο
Ανακοίνωση για την Αγορά-Στόχο
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της
εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
29.06.2020-01.07.2020 Ενημερωτικό Δελτίο
Ανακοίνωση για την Αγορά-Στόχο
Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 16.03.2020-13.04.2020 Πληροφοριακό Δελτίο
Δημόσια προσφορά των νέων μετοχών της
«BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» από
την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
28.11.2019-12.12.2019 Ενημερωτικό Δελτίο
Ανακοίνωση για την Αγορά-Στόχο
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 01.01.2019-22.01.2019 Ενημερωτικό Δελτίο
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 21.06.2017-23.06.2017 Ενημερωτικό Δελτίο
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 14.06.2017-16.06.2017 Ενημερωτικό Δελτίο
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου
ΟΠΑΠ Α.Ε
15.03.2017-17.03.2017 Ενημερωτικό Δελτίο
Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου HOUSEMARKET A.E. 19.09.2016-21.09.2016 Ενημερωτικό Δελτίο

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top