Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων 

Αιόλου 93
105 51 Αθήνα
T: +30 210 518 1031

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
[email protected]

Γρηγόρης Παπαγρηγόρης
Διευθυντής Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων

Mαρία Κανελλοπούλου          Παναγιώτης Αλευράς         Μάριος Ντεπόρτου               
Τ: + 30 210 334 1537                 Τ: +30 210 772 7292             Τ: +30 210 334 3008           
[email protected]       [email protected]             [email protected]

Γιώργος Παναγόπουλος, CFA
Τ: +30 210 518 1031
[email protected]

Φωτεινή Νταλοπούλου
Τ: +30 210 334 3037
[email protected]

 

Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Αιόλου 93
Ισόγειο, Γραφείο Ι17
105 51 Αθήνα

T: +30 210 334 3419

Τ: +30 210 334 3411

Τ: +30 210 334 3460

Τ: +30 210 334 3422

Fax: +30 210 334 3410 ή +30 210 334 3095

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top