Όραμά μας είναι να είμαστε η «Τράπεζα πρώτης επιλογής» για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους επενδυτές. Μια αξιόπιστη, ανθρώπινη, αποτελεσματική και αναπτυξιακή Τράπεζα που προσφέρει διαρκώς νέες προοπτικές στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και στους ανθρώπους της. 

Είμαστε η Εθνική Τράπεζα. Είμαστε μια Τράπεζα:

Ανθρώπινη

Αξιόπιστη

Αποτελεσματική

Αναπτυξιακή

Με οδηγό αυτές τις αξίες, είμαστε μια τράπεζα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στόχο να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις  ενός συνεχώς εξελισσόμενου περιβάλλοντος. Σταθεροί στις δεσμεύσεις μας για ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο αύριο, έχουμε θέσει σαφείς προτεραιότητες για τους πυλώνες του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Αυτές οι προτεραιότητες βρίσκονται στον πυρήνα της επιχειρηματικής μας στρατηγικής και του προγράμματος μετασχηματισμού μας, και αποτελούν κύρια στοιχεία για την επίτευξη του οράματός μας.

Περιβάλλον

  • Είμαστε ηγέτες στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ενέργειας και της πράσινης οικονομίας
  • Επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο
  • Εφαρμόζουμε πρότυπες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, και συμπεριλαμβανόμαστε στις τράπεζες που έχουν προσυπογράψει τις Αρχές  Υπεύθυνης Τραπεζικής  (PRB) του  UNEP FI .

Κοινωνία

  • Υπερασπιζόμαστε τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη
  • Προάγουμε πρακτικές που αφορούν το ευ- ζην και τη δημόσια υγεία
  • Υποστηρίζουμε την ελληνική κληρονομιά, τον πολιτισμό και προωθούμε τη δημιουργικότητα
  • Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία
  • Μεριμνούμε για την ευημερία μέσω της μάθησης και του ψηφιακού αλφαβητισμού

Εταιρική διακυβέρνηση

  • Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης 
  • Διασφαλίζουμε την πλήρη διαφάνεια σε ό,τι κι αν κάνουμε
Με κεντρικό άξονα τον Άνθρωπο, την Κοινωνία  και το Περιβάλλον, στην Εθνική Τράπεζα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι δραστηριότητες και πρωτοβουλίες μας να συμβάλλουν ουσιαστικά και υπεύθυνα σε μία καλύτερη επόμενη μέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την κοινωνική ευημερία και την βιώσιμη ανάπτυξη,  διαμορφώσαμε την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, πλήρως εναρμονισμένη με τις διεθνείς πρακτικές και με τις απαιτήσεις του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού περιβάλλοντος, θεσπίζει ένα στέρεο πλαίσιο  λειτουργίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Πέραν της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην Εθνική Τράπεζα εφαρμόζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα και τους κανόνες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, καθώς και τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, και άλλων Πολιτικών του Ομίλου, διασφαλίζοντας ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής και  μένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο μέλλον. 

Συμμετέχουμε σε Φορείς, Οργανισμούς και Διεθνείς Δείκτες Αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, συμμετέχουμε σε εθνικούς και διεθνείς φορείς, με στόχο την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης. Ακολουθούμε αυστηρά πρότυπα λειτουργίας και αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις σε δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιωσιμότητα. Μαθαίνω περισσότερα.

Μαζί δημιουργούμε μέλλον. Έτσι περνάμε στην επόμενη μέρα.

Ενημερωθείτε από τις ετήσιες ESG εκθέσεις για τον τρόπο λειτουργίας μας. Στόχος είναι να είμαστε πάντα συνεπείς στις αξίες μας, παραμένοντας μία τράπεζα Ανθρώπινη, Αξιόπιστη, Αποτελεσματική και Αναπτυξιακή, και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις.

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top