Υποδείγματα πληρεξουσίων φυσικών προσώπων

Βρείτε εδώ όλα τα υποδείγματα που χρειάζεστε

Η εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών και η υπογραφή συμβάσεων διενεργείται με φυσική παρουσία των πελατών στο κατάστημα, σύμφωνα με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της τράπεζας. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν μπορεί να προσέλθει, μπορεί να χορηγήσει ειδικό Πληρεξούσιο. Βρείτε εδώ υποδείγματα πληρεξουσίων για επιλεγμένες συναλλαγές και συμβάσεις, τα οποία περιλαμβάνουν το ανάλογο ελάχιστο επιθυμητό περιεχόμενο.

Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και για λόγους εφαρμογής της ισχύουσας εσωτερικής πολιτικής και διαδικασιών της ΕΤΕ, μπορεί να ζητηθεί η προσκόμιση επιπλέον νομιμοποιητικών και επιβεβαιωτικών εγγράφων προς επαλήθευση και επιβεβαίωση της ταυτότητας του εντολέα και του πληρεξουσίου (εντολοδόχου) για την ολοκλήρωση της διενέργειας των σχετικών εξουσιοδοτικών πράξεων, βάσει πληρεξουσίου.

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top