Βρείτε πληροφορίες για κάθε Επιτροπή

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον τίτλο, την τρέχουσα σύνθεση και γενικές πληροφορίες για το πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών του Δ.Σ. Ακόμη, μπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισμό λειτουργίας τους. Επτά επιτροπές έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μαθαίνω περισσότερα
Επιτροπή στρατηγικής και μετασχηματισμού

Επιτροπή στρατηγικής και μετασχηματισμού

Δείτε τα μέλη της επιτροπής στρατηγικής και μετασχηματισμού
Μαθαίνω περισσότερα
Επιτροπή εταιρικής διακυβέρνησης

Επιτροπή εταιρικής διακυβέρνησης

Δείτε τα μέλη της επιτροπής εταιρικής διακυβέρνησης και υποψηφιοτήτων
Μαθαίνω περισσότερα
Επιτροπή κανονιστικής συμμόρφωσης

Επιτροπή κανονιστικής συμμόρφωσης

Δείτε τα μέλη της επιτροπής κανονιστικής συμμόρφωσης, ηθικής και κουλτούρας
Μαθαίνω περισσότερα
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

Επιτροπή ανθρώπινου δυναμικού

Δείτε τα μέλη της επιτροπής ανθρώπινου δυναμικού και αμοιβών
Μαθαίνω περισσότερα
Επιτροπή Καινοτομίας και Βιωσιμότητας

Επιτροπή καινοτομίας και βιωσιμότητας

Δείτε τα μέλη της επιτροπής καινοτομίας και βιωσιμότητας
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top