Στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας μας, συνεχίζουμε αδιάλειπτα την χορηγική μας δράση με γνώμονα, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα μας στην κοινωνική συνεισφορά, την επιχειρησιακή ηθική μας και την διαχρονική εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας.

Δεσμευόμαστε να βάζουμε τις σωστές προτεραιότητες με συνέπεια

Ανταποκρινόμενοι στον ευρύτερο κοινωνικό μας ρόλο ως «υπευθύνου και ενεργού πολίτη», στηρίζουμε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην γενικότερη πρόοδο και κοινωνική ευημερία, στην οικονομική ανάπτυξη, στη διαφύλαξη και προβολή του ελληνικού πολιτισμού και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτοί είναι και οι τρεις πυλώνες του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «Ευθύνη» : Άνθρωπος – Πολιτισμός – Περιβάλλον.

Η προσέγγισή μας στην βιώσιμη ανάπτυξη και το κοινωνικό μας αποτύπωμα

Στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «Ευθύνη» ενσωματώνουμε τις βασικές μας αξίες, τόσο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό μας, όσο και στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας μας, υποστηρίζοντας γενναιόδωρα ένα ευρύτατο φάσμα πολιτιστικών, μορφωτικών, ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, καθώς και κοινωνικών δραστηριοτήτων.


Με ευθύνη για τον άνθρωπο

Βραβευμένες δράσεις
Προσφορά στην Υγεία

Στηρίζουμε νοσοκομειακές μονάδες και υγειονομικές περιφέρειες της χώρας

Συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας για υπεύθυνη λειτουργία και κοινωνική ευαισθησία, αναπτύξαμε από το 2015 πρόγραμμα στήριξης των δημοσίων δομών περίθαλψης και ειδικότερα των νοσοκομειακών μονάδων της χώρας με την παροχή ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών, για την έγκαιρη αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών και λοιπών αναγκών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Στόχος μας, η έμπρακτη υποστήριξη του τομέα της υγείας στη χώρα και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες της κάθε γεωγραφικής περιφέρειας.
Το σε εξέλιξη χορηγικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια και διάθεση ιατρικού εξοπλισμού για τη στήριξη περισσότερων από 111 δημόσιων νοσοκομειακών μονάδων και κέντρων υγείας της χώρας. Η παραπάνω δράση βραβεύθηκε στα Hellenic Responsible Business Awards 2018, με διάκριση Gold, στην κατηγορία «Υγεία και Ασφάλεια».

Ανέγερση Νέας Πτέρυγας χειρουργείων στο Νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Πολυετές χορηγικό πρόγραμμα)

Έχοντας ως πυξίδα την κοινωνική μας υπευθυνότητα, αποφασίσαμε τον Δεκέμβριο του 2008 να προβούμε σε δωρεά ύψους €30.000.000 στο ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», σημαντικό  Νοσοκομείο της Ελλάδος, για την ανέγερση Νέας Πτέρυγας σύγχρονων χειρουργείων, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες του Νοσοκομείου σε βάθος τουλάχιστον 30 ετών, προκειμένου αυτό να προσφέρει υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες στους πολίτες της χώρας. Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης και η κύρωσή της με νόμο πραγματοποιήθηκε το 2011 με το ΦΕΚ 31/Α/2011. Το έργο κατασκευάσθηκε σε δυο φάσεις. Αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία όλων των στελεχών μας, που συμμετείχαν στο έργο, κατορθώσαμε να διατηρήσουμε το συνολικό κόστος (κατασκευαστικό και εξοπλισμού) αισθητά κάτω από τον προϋπολογισμό της δωρεάς, με αποτέλεσμα τα εναπομείναντα κονδύλια να διατεθούν, ύστερα από κοινή απόφαση της τράπεζας και του «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ», σε επιπλέον έργα.

Covid-19

Με γνώμονα, το τρίπτυχο «οικονομική ανάπτυξη – βιωσιμότητα – κοινωνική συνοχή»,  συμμετείχαμε με ευαισθησία στην αντιμετώπιση της κρίσης που επέφερε ο ιός Covid-19 και υιοθετήσαμε δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τη δωρεά ιατρικού εξοπλισμού συνεισφέροντας έτσι στην κοινωνία.


Προσφορά στην Κοινωνία


Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής μας διαδρομής, από το 1841 έως σήμερα, αποδεικνύουμε έμπρακτα το διαχρονικό μας ενδιαφέρον και την υπευθυνότητά μας σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, αλλά και της καθημερινότητας των πολιτών.
Σήμερα, συνεισφέρουμε οικονομικά στο έργο φορέων με αναγνωρισμένη δράση στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και παράλληλα στηρίζουμε τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών οργανισμών, φιλανθρωπικών σωματείων, εθελοντικών πρωτοβουλιών και κοινωφελών ιδρυμάτων.  Περισσότερα στο ESG Report 2022.

Επιστήμη  – Έρευνα– Εκπαίδευση – Καινοτομία

 

Αναγνωρίζουμε ότι  η επιστήμη, η έρευνα και η καινοτομία,  αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας, ενώ παράλληλα δημιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης πρωτοβουλιών, μετασχηματιστικών καινοτομιών και νέων προκλήσεων.

Για τους παραπάνω λόγους, επί σειρά ετών, υποστηρίζουμε προγράμματα και υπεύθυνες πρωτοβουλίες που προάγουν την παιδεία, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Πιο αναλυτικά:

  • Στηρίξαμε προγράμματα υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Συμβάλλαμε στη διοργάνωση και χορηγική στήριξη Επιστημονικών Συναντήσεων (Συνεδρίων, Θερινών Σχολείων, Σεμιναρίων, Ημερίδων), που έχουν ως στόχο την προαγωγή της έρευνας και της επιστήμης.
  • Ενισχύσαμε εκπαιδευτικούς φορείς και βιβλιοθήκες.


Δημιουργία ψηφιακών εργαστηρίων σε σχολικές μονάδες της Αττικής

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε, αναλάβαμε τη δημιουργία 22 εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών Edulabs, κατά την περίοδο 2016-2018, σε 17 σχολικές μονάδες της Αττικής όπου στεγάζονται περισσότεροι από 5.000 μαθητές, με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών τους. Τα Edulabs υποστηρίζουν 13-28 θέσεις μαθητών ανά αίθουσα και παρέχουν σε μαθητές και καθηγητές τις απαιτούμενες υποδομές, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία και τα πολλά πλεονεκτήματά της στην εκπαίδευση.

Η χορηγία μας περιλαμβάνει την παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που όρισε το Υπουργείο Παιδείας, την προμήθεια νέων θρανίων και τη τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής μας ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής στα έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), τα οποία αφορούν τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Σχολικών Μονάδων σε Αστικές Περιοχές.

Στρατηγικός στόχος μας είναι να αποτελέσουν οι ψηφιακές αυτές αίθουσες χώρους γνώσης και μάθησης, καθώς και ενημέρωσης των μαθητών σε θέματα καινοτομίας, τεχνολογίας, περιβάλλοντος κ.ά., μέσα από προγράμματα σε συνεργασία με έγκριτους φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.

Η προστιθέμενη αξία που προσέδωσαν τα Edulabs αντικατοπτρίζεται στα λόγια των ίδιων των χρηστών–υπεύθυνων πληροφορικής των μονάδων που μας μεταφέρουν τον ενθουσιασμό τους και αυτόν των τελικών χρηστών, των ίδιων των παιδιών:

  • «Οι μαθητές ενθουσιάζονται στην ιδέα ότι θα μπουν στο εργαστήριο. Έρχονται σε επαφή με το ανοικτό λογισμικό και τα ανοικτά πρότυπα. Μαθαίνουν ότι μπορούν να αλληλοεπιδρούν με τον εξοπλισμό, όχι μόνο μέσα από την οθόνη. Οι καθηγητές απολαμβάνουν τον διαδραστικό πίνακα, ο οποίος είναι ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί να έχει ένα σχολείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους συναδέλφους. Τα παιδιά ανυπομονούν να κάνουν project με τον 3D printer και τα ρομποτικά».
  • «Είναι “η μέρα-με τη νύχτα” σε σχέση με ό,τι έχουμε δει ως τώρα. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο θα μπορούσαμε να έχουμε και το απολαμβάνουν καθηγητές και μαθητές. Ενθουσιασμός είναι η λέξη που θα περιέγραφε το συναίσθημα όποιου μπαίνει στο εργαστήριο, μαθητή και καθηγητή».
  • «Η ύπαρξη και μόνο του εργαστηρίου, αποτελεί -από μόνη της- είδηση για το σχολείο. Τα παιδιά αποκτούν πρόσβαση σε εξοπλισμό και γνωρίζουν τεχνολογίες που ενδεχομένως δεν θα ήταν εύκολο να έχουν, υπό άλλες συνθήκες».

Η παραπάνω δράση βραβεύθηκε στα Hellenic Responsible Business Awards 2018, με διάκριση Gold, στην κατηγορία «Εκπαίδευση/Υποτροφίες».


Η συνεισφορά μας στον Αθλητισμό

Με πίστη στη δέσμευσή μας για την υποστήριξη του αθλητισμού και του αθλητικού ιδεώδους, έχουμε σταθεί αρωγοί στο πλευρό διακεκριμένων αθλητών νέας γενιάς, οι οποίοι μέσα από τους αγώνες και τις διακρίσεις τους τιμούν τη χώρα μας παγκοσμίως και προβάλλουν τα πρότυπα της συνέπειας, της σκληρής δουλειάς και της δύναμης ψυχής στη νεολαία.  

 

Με ευθύνη για τον πολιτισμό


Το αποτύπωμά μας στον πολιτισμό

 

Για την Τράπεζά μας, η στήριξη δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν την Εθνική Κληρονομιά και προάγουν τον Πολιτισμό, είναι πάντα αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής πολιτικής της.


Η πολυδιάστατη πολιτιστική και ιστορική παρουσία του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας

Το Ιστορικό Αρχείο μας δημιουργήθηκε το 1938 για τη διάσωση και προβολή του ιστορικής σημασίας αρχειακού υλικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για το οποίο η τράπεζα επέδειξε ιδιαίτερη φροντίδα ήδη από την ίδρυσή της. Έτσι, σήμερα διαθέτει ένα πλήρες ιστορικό αρχείο τα χρονικά όρια του οποίου ταυτίζονται σχεδόν με την ύπαρξη του νεοελληνικού κράτους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ιστορικού Αρχείου.


Η διαχρονική αξία και πολυσχιδής δράση του «Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας»

Το 1966, επί Διοικήσεως Γεωργίου Μαύρου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), στο πλαίσιο του εορτασμού των 125 χρόνων από την ίδρυσή της, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μορφωτικό-πολιτιστικό ίδρυμα με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη των γραμμάτων, των επιστημών και των καλών τεχνών. Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης συστάθηκε πράγματι με το Διάταγμα 311 της 1ης Απριλίου 1966.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ιδρύματος

Με σημαντικές ενέργειες και δράσεις σε όλους τους τομείς της πολιτιστικής δημιουργίας, αφιερώνουμε κάθε χρόνο ένα σημαντικό ποσοστό του χορηγικού μας προϋπολογισμού, ενισχύοντας τις προσπάθειες που προάγουν την Ιστορία, τις Τέχνες, τα Ήθη και Έθιμα και  την πνευματική δημιουργία του τόπου μας.

  • Συμβάλλουμε στην στήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (μουσική, τα εικαστικά και τις παραστατικές τέχνες).
  • Στηρίζουμε με χορηγίες τη διαφύλαξη και ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι, τη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων και την πραγματοποίηση αρχαιολογικών ανασκαφικών ερευνών.
  • Ενισχύουμε χορηγικά εκδοτικές πρωτοβουλίες πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερα στο ESG Report 2022.


Μουσείο Άγγελου Σικελιανού

Αγοράσαμε την οικία Άγγελου Σικελιανού, χρηματοδοτήσαμε τις μελέτες αποκατάστασης, καθώς και τις μουσειολογικές μελέτες για την μετατροπή της σε Μουσείο Άγγελου Σικελιανού. Αναλάβαμε και επιβλέψαμε την υλοποίηση των μελετών και το παραδώσαμε στον Δήμο Λευκάδας, ως ένα πρότυπο μουσείο διεθνών προδιαγραφών.

Τον Απρίλιο 2007,  αγοράσαμε και μεταβιβάσαμε στον Δήμο Λευκάδας την οικία του Άγγελου Σικελιανού.  

Ένα χρόνο μετά αναλάβαμε τη στήριξη του Δήμου Λευκάδας αποφασίζοντας δωρεά  για την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση του έργου της αποκατάστασης και διαμόρφωσης της οικίας σε Μουσείο.  

Τον Νοέμβριο 2014 προχωρήσαμε στην υλοποίηση της αποκατάστασης και διαμόρφωσης του κτιρίου σε Μουσείο βάσει των ειδικών κτιριακών και μουσειολογικών μελετών και σήμερα παραδίδουμε το έργο στο Δήμο Λευκάδας.  

Η καλή διαχείριση της χορηγίας οδήγησε στην παραγωγή μεγαλύτερου αντικειμένου και με απόφαση της Διοίκησης τον Μάρτιο 2017 περιλαμβάνει στη δωρεά και την αναμόρφωση του κηποθέατρου «Άγγελος Σικελιανός» 200 τ.μ. περίπου που γειτνιάζει όπου είχε τραγουδήσει και η μεγάλη Μαρία Κάλλας.

Είναι το πρώτο Μουσείο στην Ελλάδα το οποίο δεν αποτελεί απλά ένα Μουσείο ενθυμημάτων. Η διεθνούς εμβέλειας λογοτεχνική προσωπικότητα του Λευκαδίτη ποιητή, ο οποίος υπήρξε εννέα φορές υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, παρουσιάζεται και αναλύεται σε βηματισμό με τη ζωή του. Η μουσειολογική προσέγγιση ακολουθεί τρόπους επιστημονικά ευσύνοπτους και συνάμα ανθρώπινους και οικείους.

Η παραπάνω δράση βραβεύθηκε στα Hellenic Responsible Business Awards 2018, με διάκριση Gold, στην κατηγορία «Πολιτισμός/Αθλητισμός».


Η Πρωτοβουλία 1821–2021 και η επέτειος των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης


Λόγω της ιστορίας μας, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους καθώς και με τους φιλέλληνες ιδρυτές μας, απευθυνθήκαμε στα 15 κοινωφελή και πολιτιστικά ιδρύματα με σεβασμό στο έργο και την προσφορά τους, προκειμένου να δημιουργηθεί μία εστία συναντίληψης ως προς τον εορτασμό της Εθνικής μας παλιγγενεσίας.

Στόχος της «Πρωτοβουλίας 1821-2021» (www.protovoulia21.gr) ήταν να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η επέτειος της Επανάστασης αποτέλεσε αφορμή εθνικού αναστοχασμού, με βάση το αξίωμα ότι η Ιστορία αποτελεί πηγή έμπνευσης για το μέλλον. Με αυτό το πνεύμα από το 2019 ξεκίνησε ο σχεδιασμός δράσεων και εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής μας παλιγγενεσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως εκθέσεις και μουσικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά - ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά την τριετία 2020-2022. 

Με ευθύνη για το περιβάλλον

Με το βλέμμα στις επόμενες γενιές
Με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον

 

Για εμάς, η «υπεύθυνη λειτουργία» μας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα και στοχεύοντας πάντα στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, διαθέτουμε κάθε χρόνο ένα σημαντικό ποσό για την ενίσχυση δράσεων, φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων με συγκροτημένο πρόγραμμα.  Οι φορείς αυτοί, έχουν στόχο τόσο την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Μαζί δημιουργούμε μέλλον. Έτσι περνάμε στην επόμενη μέρα.

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top