Αναγνωρίζοντας την κλιματική αλλαγή ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής έχουμε χαράξει στοχευμένη κλιματική και περιβαλλοντική στρατηγική με γνώμονα τη δραστική μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος. Βασικό πυλώνα της στρατηγικής αυτής αποτελεί η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του ενεργειακού μείγματος  που χρησιμοποιεί η τράπεζα.

Σταθερός στόχος μας η μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος

Στην Εθνική Τράπεζα, αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα τον ρόλο μας απέναντι στο περιβάλλον και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και δράσεις που συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία μας.

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας από την Εθνική:

Ήδη, την τριετία 2018-21, πετύχαμε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 25%, έχοντας υλοποιήσει σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως: 

 • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Πληροφορικής και Λειτουργιών στον Γέρακα – το οποίο έλαβε πιστοποίηση κατά LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) σε επίπεδο GOLD – καθώς και 2 άλλων κτιρίων της Διοίκησης, και εγκατάσταση πλατφόρμας για τη μέτρηση και κεντρική παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε 49 κτίρια της Τράπεζας. 
 • Αναβάθμιση των συστημάτων κλιματισμού των κτιρίων της Τράπεζας με εξοπλισμό ενεργειακής κλάσης Α+ και χρήση οικολογικών ψυκτικών υγρών, κατάργηση της πλειοψηφίας λεβήτων και αντικατάστασή τους με αντλίες θερμότητας υψηλής ενεργειακής κλάσης.
 • Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού με φωτιστικά σώματα LED, έλεγχο φωτισμού με ανιχνευτές κίνησης, εγκατάσταση φωτοκυττάρων και χρονοδιακοπτών  σε  επιλεγμένα κτίρια.

Έχοντας καταφέρει τα παραπάνω και παραμένοντας πιστοί στην κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, προχωράμε σε νέα δέσμη μέτρων με στόχο την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας το 2025 κατά ποσοστό άνω του 15% σε σχέση με το 2021. 

Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Σταδιακή ενεργειακή αναβάθμιση 12 εμβληματικών κτιρίων της Τράπεζας, περαιτέρω πιστοποιήσεις κατά LEED, και επέκταση του προγράμματος εγκατάστασης μετρητικών διατάξεων κεντρικής παρακολούθησης ενεργειακής κατανάλωσης σε κτίρια της Τράπεζας και των θυγατρικών της.
 • Άμεση τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας κλιματισμού στα κτίρια της Διοίκησης και στα Καταστήματα, με ρύθμιση θερμοστατών στους 19oC τον χειμώνα και στους 26oC το καλοκαίρι, και απενεργοποίηση κλιματισμού όταν η εξωτερική θερμοκρασία το επιτρέπει. 
 • Άμεση τροποποίηση λειτουργίας φωτισμού τις νυκτερινές ώρες, με απενεργοποίηση του εξωτερικού φωτισμού μετά τις 22:00 στα κτίρια της Διοίκησης και στα Καταστήματα, και αυτόματη απενεργοποίηση εσωτερικού φωτισμού μετά την αποχώρηση των εργαζομένων. Σημειώνεται ότι ο φωτισμός θα διατηρηθεί όπου απαιτείται για λόγους ασφαλείας, π.χ., σε σημεία με εγκατεστημένα ΑΤΜ.

Επιπλέον, το επιτυχημένο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού που εφαρμόζουμε έχει ήδη συμβάλει σημαντικά και αναμένεται να συνεισφέρει και μελλοντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της μετάβασης σε υποδομές cloud, της αντικατάστασης σταθερών από φορητούς υπολογιστές, και της μετάπτωσης της πλειοψηφίας των συναλλαγών σε ψηφιακά κανάλια.  

Όσον αφορά στο ενεργειακό μείγμα της Εθνικής Τράπεζας, σημειώνεται ότι από το 2021 το 97.5% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η τράπεζα προέρχεται πιστοποιημένα από ανανεώσιμες πηγές. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επιλεγμένα μας κτίρια, καθώς και σε κτίρια της θυγατρικής της ΠΑΕΓΑΕ, και σχεδιάζουμε να αυξήσουμε περαιτέρω την εγκατεστημένη ισχύ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κτιριακό στόλο του Ομίλου. 

Τέλος, αναγνωρίζοντας ότι όταν όλοι ενώνουν τις δυνάμεις τους επιτυγχάνουμε πολλά περισσότερα, στην Εθνική Τράπεζα έχουμε σχεδιάσει συντονισμένες δράσεις με στόχο να ενημερώνουμε, να επιμορφώνουμε και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να συμβάλουν και οι ίδιοι στην προσπάθεια για ενεργειακή εξοικονόμηση, όχι μόνο κατά την εργασία τους, αλλά και στην ιδιωτική τους ζωή, μέσα από απλές και πρακτικές συμβουλές. 

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, 

Στην Εθνική Τράπεζα, προτεραιότητά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους, για αυτό και η δέσμευση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής αποτελεί για εμάς μονόδρομο. Έχοντας στο πλευρό μας όλους τους ανθρώπους της Εθνικής Τράπεζας, έχουμε ήδη πετύχει σημαντική μείωση της ενεργειακής μας κατανάλωσης, ενώ το πλάνο μας για την επόμενη τριετία θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση του αποτυπώματός μας. Στόχος μας είναι να επανεπενδύσουμε την εξοικονόμηση σε δράσεις προσανατολισμένες στο κλίμα και το περιβάλλον.
 

Προγράμματα ανακύκλωσης - διαχείριση χαρτιού και στερεών αποβλήτων

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, για περισσότερα από δέκα χρόνια υλοποιούμε προγράμματα ανακύκλωσης, σε συνεργασία με αδειοδοτημένους φορείς και με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων και των πελατών μας. 
Τα προγράμματα αφορούν:

 • Ανακύκλωση Λαμπτήρων
  Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν ανακυκλωθεί πάνω από 15 τόνοι λαμπτήρων
  (762 κιλά λαμπτήρων  ανακυκλώθηκαν το 2020).
 • Ανακύκλωση Φορητών (μικρών) Μπαταριών 
  Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν ανακυκλωθεί περισσότεροι από 48 τόνοι (μικρών) μπαταριών (2.457 κιλά μπαταριών ανακυκλώθηκαν το 2020).
 • Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
  Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν ανακυκλωθεί περισσότεροι από 1.600 τόνοι ΗΗΕ.
  (212 τόνοι ΗΗΕ ανακυκλώθηκαν το 2020).
 • Ανακύκλωση χαρτιού
  Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν ανακυκλωθεί περισσότεροι από 3.421 τόνοι χαρτιού.
  (51 τόνοι χαρτιού ανακυκλώθηκαν το 2020).

Επιπλέον, έχουμε προχωρήσει στις ακόλουθες δράσεις:

Ανακύκλωση/επανάχρηση Μελανοδοχείων

Μέσα από το σύστημα Managed Print Services (MPS) έχουμε κεντροποιήσει τις εκτυπωτικές εργασίες στο σύνολο του δικτύου των καταστημάτων και των κτιρίων διοίκησης,  προκειμένου να επιτύχουμε τη μείωση του εκτυπωτικού / λειτουργικού κόστους. Το σύστημα περιλαμβάνει και τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση (ανακύκλωση/επανάχρηση) των μελανοδοχείων. 

Την τελευταία δεκαετία ανακυκλώθηκαν  45.000 τεμάχια τόνερ, ενώ δωρίσθηκαν  10.106 συσκευές και έπιπλα με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους, συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία (3.571 τόνερ ανακυκλώθηκαν και 364 συσκευές και έπιπλα δωρίσθηκαν το 2020).

Πρόγραμμα ανακύκλωσης (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό)

Στην τράπεζά μας, ξεκίνησε εντός του 2021 πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. 
Πιο συγκεκριμένα, προχωρήσαμε στην τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης, σε 10 κτήρια  όπου στεγάζονται πολλές Μονάδες της Τράπεζας, με μεμονωμένους χώρους για τα 3 παρακάτω υλικά:

 • Χαρτί 
 • Αλουμίνιο
 • Πλαστικό

Το περιεχόμενο των κάδων συλλέγεται από ειδικά  πιστοποιημένη εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την ανακύκλωση ξεχωριστά για κάθε υλικό.

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top