Εύη Χατζηϊωάννου

Εύη Χατζηϊωάννου

Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Βιογραφικό σημείωμα

Η Εύη Χατζηιωάννου ορίστηκε Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου το Φεβρουάριο του 2019.

Πριν την ένταξή της στην Εθνική Τράπεζα, από το 2008 έως το 2019 εργάστηκε στην Barilla Group καλύπτοντας καίριες θέσεις στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού ώσπου το 2018 ανέλαβε επικεφαλής της Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας του Ομίλου Barilla (Group Organization Director). Την περίοδο 2003 έως 2008 εργάστηκε στην Elais Unilever Hellas SA.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top