Οι εταιρίες του Ομίλου

Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του Ομίλου μας.

Όλοι εμείς

Οι εργαζόμενοι, τα σημεία εξυπηρέτησης σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι θυγατρικές μας, το δίκτυο εξυπηρέτησής μας, το όραμα και οι στόχοι μας. Όλοι εμείς αποτελούμε τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας.

Δείτε παρακάτω τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Ελλάδα

Εθνική Χρηματιστηριακή

Εθνική Χρηματιστηριακή (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ)

Έδρα: Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, 104 42 Αθήνα

phone-call

210 77 20 000

globe-web

http://www.nbgsecurities.com/

globe-web

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εθνική Asset Management (Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

Εθνική Asset Management (Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

Έδρα: Λ. Συγγρού 103-105, 117 45 Αθήνα

phone-call

210 90 07 400

globe-web

https://www.nbgam.gr

globe-web

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις


Εθνική Leasing

Εθνική Leasing

Έδρα: Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, 104 42 Αθήνα

phone-call

210 51 58 060

globe-web

http://www.ethnolease.gr/

globe-web

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις


Εθνική Factors

Εθνική Factors ΑΕ

Έδρα: Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, 104 42 Αθήνα

phone-call

210 51 81 089

globe-web

http://www.nbgfactors.gr/

globe-web

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις


NBG Pay

NBG Pay ΑΕ

Έδρα: Πειραιώς 74, 183 46 Μοσχάτο Αθήνα, Αττική

 

phone-call

210 950 3600

globe-web

[email protected]


 

ΠΑΕΓΑΕ

ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε.

Αποθηκευτικές Εργασίες

Έδρα: Γ. Γεννηματά 100, 190 18 Μαγούλα Αττικής

phone-call

210 55 00 000

globe-web

https://paegae.gr

globe-web

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις


Εθνική Property Services

Εθνική Property Services

Έδρα: Πλατεία Αγ. Θεοδώρων 2, 105 61 Αθήνα

phone-call

+30 210 33 45 851
 

North Macedonia

Η Probank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.

Έδρα: Λ. Αθηνών 128-132, 104 42 Αθήνα

phone-call

210 51 95 000

globe-web

https://www.probankleasing.gr/

 

globe-web

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις


 

Μεσιτεία Ασφαλίσεων

NBG Μεσίτες Ασφαλίσεων

Έδρα: Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, 104 42 Αθήνα

phone-call

210 51 80 113 & 132

globe-web

https://www.nbginsurancebrokers.gr

globe-web

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κύπρος

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΛΤΔ

Έδρα: Κτίριο "Λυσιώτη", Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 15, Τ.Θ. 21191, 1065, Λευκωσία

phone-call

+357 22 840 000

globe-web

https://www.nbg.com.cy/

globe-web

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις


Βόρεια Μακεδονία

North Macedonia

Stopanska Banka AD - Skopje

Έδρα: 11 Oktomvri str., No 7 1000 Skopje

phone-call

+389 23 295 295

globe-web

https://www.stb.com.mk/en/

globe-web

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις


Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η ευθύνη μας

Το όραμα της Εθνικής μας Τράπεζας

Με κεντρικό άξονα τον Άνθρωπο και την Κοινωνία, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια καλύτερη επόμενη μέρα.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top