Γεώργιος Τριανταφυλλάκης

Γεώργιος Τριανταφυλλάκης

Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Γεώργιος Τριανταφυλλάκης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών τον Απρίλιο του 2017. Ορίστηκε Βοηθός Γενικής Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών τον Ιούνιο του 2015, με αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και των συνεργαζόμενων δικηγόρων της Τράπεζας.

Από το 2012 ήταν Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, από το 2006 είναι Μέλος Νομικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και από το 2010 Μέλος Νομικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Από το 1992 είναι  Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στις Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησε την Τράπεζα ενώπιον ανωτάτων και ανώτερων Δικαστηρίων, Διαιτητικών οργάνων και Αρχών σε σημαίνουσες υποθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αντικείμενα τραπεζικού δικαίου, ποινικού δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς, δικαίου ανταγωνισμού, ευρωπαϊκού και εμπορικού δικαίου.

Ο Γεώργιος Τριανταφυλλάκης είναι Καθηγητής Νομικής Δ.Π.Θ. και Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Διατέλεσε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (επί 10ετία), μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και επιστημονικών ενώσεων. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, πανεπιστημιακά συγγράμματα και σειρά επιστημονικών μελετών σε κατ’ ιδίαν τομείς του εμπορικού δικαίου και έχει εκλεγεί ως Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Άριστα) και κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στο εμπορικό δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Tübingen Γερμανίας.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top