Βασίλειος Κάβαλος

Βασίλειος Κάβαλος

Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Βιογραφικό σημείωμα

Ο κ. Βασίλειος Κάβαλος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς τον Ιούλιο του 2019.  Τον Ιούνιο του 2015, ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς.

Από το 2011 έως το 2015 διατέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοδότησης Ομίλου, με κύριο αντικείμενο την διασφάλιση της ρευστότητας και την κατανομή της εντός του ομίλου.

Το 2008 προήχθη σε Υποδιευθυντή Διαπραγμάτευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς.

Από το 1999 μέχρι το 2005 συμμετείχε, μετά από σχετική απόσπαση, στην σύσταση και  μετέπειτα λειτουργία του Τμήματος Δανεισμού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το 1997 έγινε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαπραγμάτευσης Κυβερνητικών Ομολόγων του  Dealing Room στην δύναμη του οποίου ανήκε, μετά από επιλογή, ήδη από το 1991.

Προσλήφθηκε στην Εθνική Τράπεζα με τον δημόσιο διαγωνισμό του 1981 και τοποθετήθηκε στο Kατ/μα Σταδίου 38, όπου και παρέμεινε για δέκα χρόνια θητεύοντας στις υπηρεσίες εξαγωγών και τις χορηγήσεων.

Είναι πτυχιούχος του Deree College με BSc in Business Administration και πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου Πελατών από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top