Ευφροσύνη Γριζά

Ευφροσύνη Γριζά

Βοηθός Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου

Βιογραφικό σημείωμα

Η Ευφροσύνη Γριζά ορίστηκε  Βοηθός Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου τον Οκτώβριο του 2023. Διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνική Leasing, Εθνική Factors, Εθνική Χρηματιστηριακή και Εθνική Μεσίτες Ασφαλίσεων.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας το 2014 και από τον Φεβρουάριο του 2020 ήταν Επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών της Τράπεζας και του Ομίλου .

Πριν από την Τράπεζα εργάστηκε για 10 περίπου έτη στην ελεγκτική εταιρεία Deloitte αποκτώντας εκτενή εμπειρία σε έργα ελέγχου και συμβουλευτικά έργα, σε εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα.  

Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο (FCCA). Διαθέτει πτυχίο του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό τίτλο σε Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με εξειδίκευση σε Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. 

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top