Δημήτρης Παπαδόπουλος

Δημήτρης Παπαδόπουλος

Βοηθός Γενικός Διευθύντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης

Βιογραφικό σημείωμα

Ο κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος είναι Βοηθός Γενικός Διευθυντής στη Μονάδα Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης από το Μάιο του 2019.

Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 2009 στην Διεύθυνση Διεθνούς Πίστης του Ομίλου. Από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Μεγάλων Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης.

 Πριν από την επανένταξή του στην Εθνική Τράπεζα κατείχε τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Πειραιώς Leasing και ήταν μέλος των Ανωτέρων Συμβουλίων Πιστοδότησης της Τράπεζας Πειραιώς. 

Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master of Business Administration) της ΕΕΔΕ.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top