Δημήτρης Πλέσσας

Δημήτρης Πλέσσας

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Cards & Digital Business

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Δημήτρης Πλέσσας είναι Βοηθός Γενικός Διευθυντής Cards και Digital Business από το 2020. Από το 2006 έως το 2020 διετέλεσε Διευθυντής Digital Business, υπεύθυνος για το Internet και Mobile Banking, Self-Service Machines και το Contact Center, Διευθυντής Retail Banking, υπεύθυνος για Καταθετικά, Επενδυτικά και Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα, τα τμήματα πελατείας Premium και Ιδιωτών και τα Customer Analytics, Διευθυντής Retail Segments, υπεύθυνος για τα τμήματα πελατείας Premium, Business και Ιδιωτών, Customer Analytics και το πρόγραμμα Loyalty. Διετέλεσε επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της NBG Bancassurance. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας το 2006 ως μέλος του Group Strategy.

Πριν από την Εθνική Τράπεζα, έχει εργασθεί ως Senior Associate στην εταιρεία συμβούλων McKinsey & Company, αναλαμβάνοντας έργα σε Ελλάδα, Ευρώπη και Μέση Ανατολή σε διάφορες αγορές, όπως Τραπεζική, Τηλεπικοινωνίες και Λιανική. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top