Γεώργιος Τάγαρης

Γεώργιος Τάγαρης

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Γεώργιος Τάγαρης ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων της Τράπεζας & του Ομίλου τον Οκτώβριο 2023. 

Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 2007, στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων και το 2011 ανέλαβε Επικεφαλής της Υποδιεύθυνσης Κεφαλαιακής Ανάλυσης & Εποπτικών Αναφορών. Για το χρονικό διάστημα 2012 έως 2013 διετέλεσε Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων της NBG Malta, ενώ από το 2014 έως το 2023 υπηρέτησε ως Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου της Τράπεζας & του Ομίλου.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2002 στο Λονδίνο στο Τμήμα Πιστώσεων και Εγγυήσεων της Βρετανικής Κυβέρνησης. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εργάστηκε στην Citibank στη Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων Λιανικής Τραπεζικής, ενώ από το 2005 έως το 2007 ήταν επικεφαλής του προγράμματος εφαρμογής του εποπτικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙ» στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. 

Είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακού (MSc) στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκώβης.


Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top