Παντελής Μαραβέας

Παντελής Μαραβέας

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Retail Segments, Bank Analytics & Liability Products

Βιογραφικό σημείωμα

O Παντελής Μαραβέας ορίστηκε τον Ιανουάριο του 2022 ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής Retail Segments, Bank Analytics & Liability Products, με αρμοδιότητα επίβλεψης των χώρων Private Banking, Βusiness Banking & Key Account Segments, Καταθετικά ,Επενδυτικά & Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα , Bank Analytics, Retail MIS, CRM , Ιδιωτών Πελατών και Διαχείρισης Προγραμμάτων Πιστότητας.

Aπό το Φεβρουάριο του 2019 έως το 2021 διετέλεσε  Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πελατειακών Ομάδων (Segments) Λιανικής Τραπεζικής  στην Εθνική Τράπεζα.
Ο κ. Μαραβέας διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία, με 20-ετή πορεία στον Τραπεζικό τομέα, η πλειοψηφία της οποίας στον χώρο της Λιανικής Τραπεζικής. Άλλες θέσεις που κατείχε συμπεριλαμβάνουν: Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Σερβία, Διευθυντής Καταναλωτικής, Στεγαστικής και Επιχειρηματικής Πίστης (Vice President) - Citibank Ελλάδας, Επικεφαλής Τραπεζικής Ιδιωτών, Διευθυντής Καρτών, Δανείων και Προγραμμάτων Πιστότητας, Διευθυντής CRM Household Lending – Εurobank.

Ο κ. Μαραβέας είναι πτυχιούχος (BSc) Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) σε Management από το London School of Economics. Επίσης, έχει ολοκληρώσει μέρος των σπουδών του στο University of Goteborg και έχει ολοκληρώσει το Executive Education Leadership Development Programme στο  ALBA Graduate Business School.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top