Παντελής Μαραβέας

Παντελής Μαραβέας

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Retail Segments, Bank Analytics & Lending Products

Βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό σημείωμα

O Παντελής Μαραβέας ορίστηκε τον Μάρτιο του 2023 ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής Retail Segments, Bank Analytics & Lending Products, με αρμοδιότητα επίβλεψης των χώρων Ιδιωτών Πελατών, Βusiness Banking & Key Account Segments, Ανάπτυξης & Στήριξης Δανειακών Προϊόντων Λιανικής, Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων, Εγκρίσεων Λιανικής Τραπεζικής , Bank Analytics, CRM & Retail MIS και Διαχείρισης Προγραμμάτων Πιστότητας.

Διατελεί ως μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της Εθνικής Factors και της Τειρεσίας, στην οποία είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Ελέγχου & Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορικής Ανάπτυξης.

Ξεκίνησε να εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα το 2019 ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πελατειακών Ομάδων (Segments) Λιανικής Τραπεζικής και στη συνέχεια διετέλεσε Bοηθός Γενικός Διευθυντή Retail Segments, Bank Analytics & Liability Products, ενώ σήμερα κατέχει τη θέση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή Retail Segments, Bank Analytics & Lending Products.

Ο κ. Μαραβέας διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία, με πορεία άνω των 20 ετών στον Τραπεζικό τομέα, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι συνυφασμένο με τον χώρο της Λιανικής Τραπεζικής. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ενασχόλησης, κατείχε θέσεις ως: Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Σερβία, Διευθυντής Καταναλωτικής, Στεγαστικής και Επιχειρηματικής Πίστης (Vice President) - Citibank Ελλάδας, Επικεφαλής Τραπεζικής Ιδιωτών, Διευθυντής Καρτών, Δανείων και Προγραμμάτων Πιστότητας, Διευθυντής CRM Household Lending – Εurobank.

Ο κ. Μαραβέας είναι πτυχιούχος (BSc) Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) σε Management από το London School of Economics. Επίσης, έχει περατώσει μέρος των σπουδών του στο University of Goteborg, όπως και ολοκληρώσει επιτυχώς το Executive Education Leadership Development Programme στο ALBA Graduate Business School.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top