Δείχνουμε πάντα ειλικρινές ενδιαφέρον και σεβασμό στον κάθε άνθρωπό μας ξεχωριστά. Του προσφέρουμε ένα περιβάλλον όπου επιβραβεύεται η προσπάθεια, υποστηρίζεται η διαφάνεια μέσα από σαφώς ορισμένες διαδικασίες και προωθείται η επαγγελματική εξέλιξη.

Έτσι, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις για τον εντοπισμό και την ένταξη στην οικογένεια της Εθνικής, των καλύτερων υποψηφίων, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητά μας και προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας.

Κάθε θέση εργασίας στηρίζεται στις αξίες μας

 • Λειτουργούμε με διαφάνεια και αξιοκρατία.
 • Παρέχουμε δυνατότητες απασχόλησης σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον. 
 • Σεβόμαστε τις ανθρώπινες αξίες και δικαιώματα. 
 • Ενδυναμώνουμε τις ομάδες μας και αποσκοπούμε στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων, ικανών στελεχών που θα προσφέρουν στην κοινωνική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αναζητούμε την καλύτερη επιλογή για τους ανθρώπους μας και τον Οργανισμό και υποστηρίζουμε την αλλαγή

 • Προγραμματίζουμε και παρακολουθούμε τις ανάγκες των επιχειρηματικών χώρων σε Ανθρώπινο Δυναμικό.
 • Καταρτίζουμε περιγραφές θέσεων εργασίας, αποτυπώνοντας τις αρμοδιότητες και τις προδιαγραφές - απαιτήσεις σε γνώση, εργασιακή εμπειρία και δεξιότητες.
 • Παρέχουμε ευκαιρίες και επαγγελματική εξέλιξη, προκηρύσσοντας εσωτερικά & εξωτερικά, θέσεις εργασίας στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στο Δίκτυο Καταστημάτων.
 • Οργανώνουμε και συμμετέχουμε μαζί με τον κάθε επιχειρηματικό χώρο στη διαδικασία επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία.
 • Διερευνούμε συστηματικά τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές ικανότητες των εργαζομένων, ως προς τις δυνατότητες αξιοποίησής τους, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του Οργανισμού.
 • Εντοπίζουμε και αναπτύσσουμε τους εργαζόμενους που διαθέτουν υψηλό δυναμικό και καταλληλόλητα για καίριες θέσεις του Οργανισμού.
 • Σχεδιάζουμε προσωπικά πλάνα ανάπτυξης και καριέρας για στοχευμένες ομάδες εργαζομένων. 
 • Παρέχουμε συμβουλευτική στήριξη και καθοδήγηση (Counselling and Coaching) με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων μας.

Ενιαίο Σύστημα Αξιολόγησης & Ανάπτυξης

Αναγνωρίζουμε τη συμβολή του καθενός μας και επιδιώκουμε να καλλιεργούμε τις δεξιότητες όλων εξελίσσοντας τους ανθρώπους μας. Για τον λόγο αυτό, έχουμε υιοθετήσει Σύγχρονο Σύστημα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης.

Η διαδικασία είναι ενιαία για όλους, εντάσσεται στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο της Τράπεζας και συμβάλει στην καθιέρωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που αναγνωρίζει την υψηλή απόδοση και την αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, ενισχύει τη διαμόρφωση μιας εργασιακής κουλτούρας που ευθυγραμμίζει τις εξωτερικές προκλήσεις, το όραμα, τις αξίες μας και τις ανάγκες ανάπτυξης των ανθρώπων μας. Εστιάζει στην ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής συμπεριφοράς, μέσα από μια διαδικασία συστηματικής ανατροφοδότησης και στοχευμένων αναπτυξιακών δράσεων.

Συνεχής Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Πορευόμαστε με τις αξίες της ανάπτυξης και ανθρωποκεντρικότητας, αναγνωρίζοντας ότι ένα πολυδύναμο και εξελισσόμενο Ανθρώπινο Δυναμικό που το χαρακτηρίζει η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η αντίληψη των σύγχρονων τάσεων εργασίας, αποτελεί το βασικό μας πλεονέκτημα. Επιπλέον, είναι αυτό που διαχρονικά επιτυγχάνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και κερδίζει την πίστη των πελατών μας.

Έχουμε μακρά παράδοση στον εκπαιδευτικό τομέα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ανάπτυξη και η διαρκής βελτίωση και εξέλιξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού μας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα.

Για τον λόγο αυτό, δημιουργήσαμε το «NBG Academy» αναδιαμορφώνοντας και εξελίσσοντας την εκπαιδευτική στρατηγική μας με νέα αναπτυξιακά προγράμματα σε πολλούς και κρίσιμους θεματικούς άξονες. 

Σκοπός είναι να αναπτύξουν οι άνθρωποί μας αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες, να ανακαλύψουν και να εφαρμόσουν καλύτερους τρόπους καθημερινής πρακτικής αλλά και να ενισχύσουμε την ταυτότητά μας ως Εθνική Τράπεζα.

Επιπλέον, με γνώμονα τη συνεχή μάθηση, παρέχουμε ευκαιρίες για διαρκή επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων και την απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων που προσδίδουν εξειδικευμένες γνώσεις,  εξασφαλίζουν επάρκεια απέναντι στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ενώ ενισχύουν σημαντικά την επαγγελματική  υπόσταση των Στελεχών μας. 

Τα τελευταία χρόνια, με την εντατικοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη κρίσιμων ψηφιακών δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, ενώ έχουμε ενισχύσει και μεταφέρει σε ψηφιακό περιβάλλον πολλά προγράμματα, και διαδραστικά workshops,  συνεχίζοντας ταυτόχρονα τη διάθεση πλήθους ασύγχρονων ηλεκτρονικών σεμιναρίων (e-learnings), με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων και τον εμπλουτισμό των γνώσεων όλων των εργαζομένων σε μια ευρεία θεματολογία αιχμής.  

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω

Η ομάδα μας μεγαλώνει!

Η ομάδα μας μεγαλώνει!

Ενημερωθείτε για 20 νέες θέσεις εργασίας στο Δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής μας Τράπεζας.


Στοχεύουμε ψηλά, μαζί!


Μαθαίνω περισσότερα

Ελεονόρα Βερυκίου

«Η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Aυτό είναι που χαρακτηρίζει το Premium Banking. Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση και κίνητρο από αυτό για να είμαι δημιουργική. Γιατί για τι Τράπεζα θα μιλούσαμε αν δεν είχαμε αυτή την καθημερινή επαφή με τους πελάτες μας, να τροφοδοτεί τη δημιουργικότητά μας, να μας κρατάει στο επίκεντρο των εξελίξεων;»
Ελεονόρα Βερυκίου
Υποδιευθύντρια Εξυπηρέτησης Ιδιωτών, Κατάστημα Πανόρμου
Τασιάνα Ανατολή

«Ως μέλος της Ομάδας της Εθνικής τα τελευταία 17 χρόνια έχω αποκομίσει γνώσεις, εμπειρίες και επαγγελματική καταξίωση. Όλα αυτά έχουν ενσωματωθεί στην προσπάθειά μου για αξιόπιστη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας. Άλλωστε, η δύναμη της Εθνικής Τράπεζας είναι οι άνθρωποι της... Όλοι εμείς!»
Τασιάνα Ανατολή
Προϊσταμένη Εξυπηρέτησης Ιδιωτών με Εποπτεία Συναλλαγών, Κατάστημα Βέροιας 325
Δουργουτιάν Νατάσσα

«Κάθε μέρα στην Εθνική Τράπεζα είναι μία πρόκληση. Στέκομαι δίπλα στην ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση στην προσπάθεια ενδυνάμωσής της, ενώ ταυτόχρονα συνδράμω και καθοδηγώ τους ανθρώπους της ομάδας μου στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.  Είναι συναρπαστικό να είσαι αρωγός στην ικανοποίηση των αναγκών τόσο των πελατών όσο και των συνεργατών σου.»
Δουργουτιάν Νατάσσα
Στέλεχος Διεύθυνσης Στρατηγικής Δικτύου Καταστημάτων

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top