Μπεάτε Ράντουλφ

Μπεάτε Ράντουλφ

Βοηθός Γενική Διευθύντρια - Group Chief Control Officer Μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής

Βιογραφικό σημείωμα

Η κα. Μπεάτε Ράντουλφ εντάχθηκε στο δυναμικό του Όμιλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) τον Απρίλιο του 2019 και ορίστηκε Group Chief Control Officer - Βοηθός Γενική Διευθύντρια της ETE τον Μάιο του 2019. Είναι αρμόδια για την ενίσχυση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας της Τράπεζας στην Πρώτη Γραμμή Άμυνας σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες λειτουργίες της Δεύτερης Γραμμής Άμυνας, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας.

Πριν  από την ένταξή της στο δυναμικό του Ομίλου της ΕΤΕ (Νοέμβριος 2017 – Μάρτιος 2019), ήταν Διευθύντρια του γραφείου του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς, υπεύθυνη για τη διασφάλιση ποιότητας και ελέγχου της Οικονομικής Διεύθυνσης. Πριν από την ένταξή της στο δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς κατέχει 26 χρόνια (1991-2017) εμπειρίας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υπό το πλαίσιο τόσο του PCAOB, όσο και των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, στην ελεγκτική εταιρεία Deloitte Ελλάδος με εξειδίκευση στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα. Ήταν Εταίρος στην Deloitte Ελλάδος από το 2006. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στον Όμιλο της ΕΤΕ, καθώς, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006-2015 ήταν η υπεύθυνη εταίρος ελέγχου του Ομίλου της ΕΤΕ και διετέλεσε ως Lead Client Service Partner για την περίοδο 2012-2015. Κατά τη διάρκεια αυτή απέκτησε εξειδίκευση σε θέματα εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας βάσει Sarbanes Oxley Act. Η κα. Ράντουλφ ήταν επίσης υπεύθυνη για τη διατμηματική  εκπαίδευση και τη διασφάλιση της εφαρμογής της εκπαιδευτικής στρατηγικής της Deloitte Ελλάδος.

Η κα. Ράντουλφ είναι Ορκωτός Ελεγκτής στην Αγγλία (FCCA) (1994), μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) της Ελλάδος (2010). Είναι Νορβηγικής καταγωγής και κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων, με κατεύθυνση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος (Deree College) (1991).
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top