Ιωάννης Κυριακόπουλος

Ιωάννης Κυριακόπουλος

Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου Μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής

Βιογραφικό σημείωμα

Ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος ορίστηκε  Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου τον Ιούλιο του 2019.

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου από τον Σεπτέμβριο του 2015. Εργάστηκε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2015. Στην Εθνική Τράπεζα εργάστηκε επίσης από το 1977 μέχρι το 2012.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τράπεζα διετέλεσε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού (Απρίλιος 2011–Ιανουάριος 2012 ), Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (Απρίλιος 2009 – Απρίλιος 2011) καθώς και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας (Αύγουστος 2002–Απρίλιος 2009).

Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού καθώς και του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc in Statistics and Operational Research) του Πανεπιστημίου Loughborough της Aγγλίας.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top