Πρόγραμμα Καλυμμένων Ομολογιών I

Η νομική βάση για τις εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων είναι τα άρθρα 1-33 του νόμου 4920/2022, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 για τα καλυμμένα ομόλογα, όπως ισχύει έως σήμερα (O Nόμος για τα Kαλυμμένα Oμόλογα). Κατ’ εφαρμογή του εν λόγω Νόμου εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 215/1/03.02.2023 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (H Δευτερογενής Νομοθεσία για τα Καλυμμένα Ομόλογα) για τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά την έκδοση και την εποπτεία καλυμμένων ομολόγων.

Ο Νόμος για τα Καλυμμένα Ομόλογα υιοθέτησε τα μεταβατικά μέτρα της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 και τα καλυμμένα ομόλογα που εκδόθηκαν πριν από τις 8 Ιουλίου 2022 και πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου 4099/2012 για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσής τους, θα συνεχίσουν να αναφέρονται ως καλυμμένα ομόλογα, σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, μέχρι και τη λήξη τους.

Δείκτες Υπερεξασφάλισης

Σύμφωνα με το νομικό πλάισιο 5,00%
Δέσμευση της ΕΤΕ 5,00%

Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις

Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση  Ημερομηνία Αξιολόγησης
Moody's A1 20/9/2023

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο "[email protected]".

Πρόγραμμα Καλυμμένων Ομολογιών II

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν υφιστάμενα ομόλογα υπό το Πρόγραμμα αυτό. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο "[email protected]".

 

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top