Προγράμματα Έκδοσης Καλυμμένων Ομολογιών

Covered Bonds

Πρόγραμμα Καλυμμένων Ομολογιών

Ως καλυμμένες ομολογίες ορίζονται τα ομόλογα που έχουν διπλή κάλυψη:
(α) Την εγγύηση του πιστωτικού ιδρύματος & (β) Χαρτοφυλάκια δανείων που έχουν διαχωριστεί από τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού (χαρτοφυλάκιο ασφαλείας). Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται συνήθως από ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια που τηρούν συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας. 
Η ΕΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 91 του ν.3601/2007, όπως αυτός ισχύει σήμερα και της πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 2620/28.8.2009, έχει εκδώσει καλυμμένα ομόλογα μέσω των δύο Προγραμμάτων Έκδοσης Καλυμμένων Ομολογιών που έχει δημιουργήσει.

Δείκτες Υπερεξασφάλισης

Σύμφωνα με το νομικό πλάισιο 5,3%
Σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος 5,3%
Δέσμευση της ΕΤΕ* 23,5%

*Η ονομαστική αξία των εκδιδομένων καλυμμένων ομολογιών πλεον των δεδουλευμένων τόκων δεν επιτρέπεται καθ' όλη τη  διάρκεια της έκδοσης να υπερβαίνει το 81% της αξίας των στοιχείων ενεργητικού που αποτελούν το κάλυμμα. (Υπερεξασφάλιση 23,50%).

Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις

Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση  Ημερομηνία Αξιολόγησης
Moody's (Σύνδεσμος) A3 10/11/2020

Πρόγραμμα lΙ Καλυμμένων Ομολογιών

Ως καλυμμένες ομολογίες ορίζονται τα ομόλογα που έχουν διπλή κάλυψη:

(α) Την εγγύηση του πιστωτικού ιδρύματος & (β) Χαρτοφυλάκια δανείων που έχουν διαχωριστεί από τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού (χαρτοφυλάκιο ασφαλείας). Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται συνήθως από ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια που τηρούν συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας (eligibility criteria).
Η ΕΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 91 του ν.3601/2007, όπως αυτός ισχύει σήμερα και της πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 2620/28.8.2009, έχει εκδώσει καλυμμένα ομόλογα μέσω των δύο Προγραμμάτων Έκδοσης Καλυμμένων Ομολογιών που έχει δημιουργήσει.

Δείκτες Υπερεξασφάλισης

Σύμφωνα με το νομικό πλάισιο 5,3%
Σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος 5,3%
Δέσμευση της ΕΤΕ* 21,96%

*Η ονομαστική αξία των εκδιδομένων καλυμμένων ομολογιών πλέον των δεδουλευμένων τόκων δεν επιτρέπεται καθ' όλη τη  διάρκεια της έκδοσης να υπερβαίνει το 82% της αξίας των στοιχείων ενεργητικού που αποτελούν το κάλυμμα (Υπερεξασφάλιση 21,96%).

Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις

Οίκος Αξιολόγησης
Πιστοληπτική Διαβάθμιση Ημερομηνία Αξιολόγησης
Moody's (Σύνδεσμος) A3 12/03/2021
S&P (Σύνδεσμος) A 28/4/2022
 

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

ESG

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top