Χρίστος Χριστοδούλου

Χρίστος Χριστοδούλου

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου (Group Chief Financial Officer) Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Χρίστος Χριστοδούλου ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Οικονομικών (CFO) και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας τον Ιούλιο του 2019. Είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Stopanska Bank A.D. Skopje, της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου.

Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 2007 και έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι τον Ιούλιο του 2019 ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, ενώ από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2017 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Οικονομικών (CFO) στη United Bulgarian Bank A.D. Από το 2007 έως το 2014 εργάστηκε ως Financial Controller των Θυγατρικών του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και Αφρική.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1999 στον ελεγκτικό οίκο Hacker Young στο Λονδίνο, όπου και εργάστηκε μέχρι το 2003. Από το 2003 έως το 2007 εργάστηκε στην Οικονομική Διεύθυνση της Eurobank στην Ελλάδα.

Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το University College London. Είναι Ορκωτός Λογιστής (FCA), μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW).
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top