Γεώργιος Καλορίτης

Γεώργιος Καλορίτης

Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας και του Ομίλου

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Γεώργιος Καλορίτης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου  της Τράπεζας και του Ομίλου τον Απρίλιο του 2017. Ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου  της Τράπεζας και του Ομίλου (Γενικός Επιθεωρητής της Τράπεζας και του Ομίλου) τον Ιανουάριο του 2014. Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το Σεπτέμβριο του 2006 ως επικεφαλής Τομέα Ελέγχου αρμόδιος για τον έλεγχο των υποστηρικτικών λειτουργιών και πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου, ενώ παράλληλα του ανατέθηκε η εποπτεία της ομάδας έργου για την υιοθέτηση των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων από τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της Εθνικής. 

Πριν ενταχθεί στην Εθνική Τράπεζα διετέλεσε Corporate Security Officer στον Όμιλο της Eurobank και προηγουμένως, Εταίρος (Partner) στη διεθνή εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Deloitte, επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας στην Ελλάδα.   Από το 1990 έως το 1996 εργάστηκε ως αναλυτής πληροφοριακών συστημάτων και σχεδιαστής εξειδικευμένων εφαρμογών (Data Architect) για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων στις πολυεθνικές εταιρείες AT&T  και Price Waterhouse με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Saint John's University των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μεταπτυχιακού τίτλου MA (Management Information Systems) και πτυχίου BA (Computer Science & Economics) από το Queens College του City University of New York. Είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής (Certified Internal Auditor) και πιστοποιημένος ελεγκτής συστημάτων πληροφορικής (CISA).  Aπό το Μάιο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ενώ από το 2002 έως το 2004 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ελεγκτών Πληροφοριακών Συστημάτων.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top