Δημήτριος Κωφίδης

Δημήτριος Κωφίδης

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διεθνών Αγορών

Βιογραφικό σημείωμα

Ο κ. Δημήτριος Κωφίδης ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διεθνών Αγορών τον Οκτώβριο του 2023.

Προσλήφθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 2000 με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ αποκλειστικά για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σε οικονομικές επιστήμες, όπου κατετάγη πρώτος. 

Τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς, ως διαπραγματευτής παραγώγων.

Από το 2008 έως το 2015, διετέλεσε Υποδιευθυντής της Υποδιεύθυνσης Παραγώγων της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς.

Το 2015 ανέλαβε Επικεφαλής του Τομέα Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Διεθνών Αγορών. 

Το 2017 ορίστηκε Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνών Αγορών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική (MSc in Banking and Finance) από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, και πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

 

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top