Πλαίσιο Έκδοσης Πράσινων και Βιώσιμων Ομολόγων

Sustainability and Green Bond Frameworks

Πλαίσιο Έκδοσης Πράσινων και Βιώσιμων Ομολόγων

Τον Απρίλιο του 2020, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ("η ΤΡΑΠΕΖΑ") δημοσίευσε το Πλαίσιο Έκδοσης Πράσινων και Βιώσιμων Ομολόγων (Green Bond Framework ή "GBF") το οποίο ταυτοποιεί περιουσιακά στοιχεία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα οποία μπορούν να οριστούν για τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων μιας Πράσινης Έκδοσης.

Η Τράπεζα επέλεξε την Sustainalytics για τη παροχή δευτερογενούς γνώμης για το GBF. Η Sustainalytics κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το GBF της Τράπεζας είναι σε αντιστοιχία με τα τέσσερα συστατικά μέρη της International Capital Market Association ("ICMA") όσον αφορά τις αρχές Green Bond Principles 2018.

Την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου του 2020, η Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση Πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα, συγκεντρώνοντας €500 εκατομμύρια με κουπόνι 2,750% και απόδοση στη λήξη 2,875%, υπό το πλαίσιο GBF. Σύμφωνα με τις αρχές της ICMA για τα πράσινα ομόλογα, οι οποίες υιοθετήθηκαν για τη συναλλαγή, η Τράπεζα έχει συμβατική υποχρέωση να κατευθύνει όλα τα αντληθέντα κεφάλαια από τη πώληση του ομολόγου σε χρηματοδοτήσεις έργων που σχετίζονται με τη πράσινη οικονομία.

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

ESG

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top