Πράσινο Ομόλογο και Πλαίσιο έκδοσης Πράσινων Ομολόγων

Τον Απρίλιο του 2020, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ("η Τράπεζα") δημοσίευσε το Πλαίσιο Έκδοσης Πράσινων Ομολόγων (Green Bond Framework ή "GBF") το οποίο προσδιορίζει επιλέξιμες κατηγορίες έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς τα οποία μπορούν να διοχετευθούν τα αντληθέντα κεφάλαια μιας Πράσινης έκδοσης.
 
Η Τράπεζα επέλεξε την Sustainalytics για την Παροχή Γνωμοδότησης (Second Party Opinion "SPO") για το GBF. Η Sustainalytics κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το GBF της Τράπεζας είναι εναρμονισμένο με τα τέσσερα συστατικά μέρη των Αρχών Έκδοσης Πράσινων Ομολόγων (Green Bond Principles 2018) της International Capital Market Association ("ICMA").
 
Την 1η Οκτωβρίου του 2020, η Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση Πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα, συγκεντρώνοντας €500 εκατομμύρια με κουπόνι 2,750% και απόδοση στη λήξη 2,875%, υπό το πλαίσιο GBF. Σύμφωνα με τις αρχές της ICMA για τα πράσινα ομόλογα, οι οποίες υιοθετήθηκαν για τη συναλλαγή, η Τράπεζα έχει συμβατική υποχρέωση να διοχετεύσει όλα τα αντληθέντα κεφάλαια από την πώληση του ομολόγου σε χρηματοδοτήσεις έργων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία.
 
Έχει πλέον ολοκληρωθεί η επιλογή των περιουσιακών στοιχείων στα οποία πραγματοποιήθηκε η κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων του Πράσινου Ομολόγου, με τη χρηματοδότηση συνολικά 58 έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

 

Πλαίσιο έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων

Τον Οκτώβριο του 2023, η Εθνική Τράπεζα πραγματοποίησε την έκδοση του πρώτου Πλαισίου Έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων (Sustainable Bond Framework ή “SBF”) στην ελληνική τραπεζική αγορά. Το SBF θα αποτελέσει το πλαίσιο διακυβέρνησης μελλοντικών εκδόσεων Πράσινων, Κοινωνικών και Βιώσιμων προϊόντων, ή άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων της Τράπεζας. Το Πλαίσιο διευρύνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας του GBF, επεκτείνοντας την εφαρμογή του σε επιπλέον πράσινες και νέες κοινωνικές επιλέξιμες κατηγορίες.
 
Η Sustainalytics εξέδωσε Γνωμοδότηση για το SBF, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία, την επιδραστικότητα, και την ευθυγράμμιση του Πλαισίου με τις εξής κατευθυντήριες οδηγίες και αρχές: Sustainability Bond Guidelines 2021, Green Bond Principles 2021 και Social Bond Principles 2023.
 
Η Εθνική Τράπεζα επιδιώκει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως καταλύτης ανάπτυξης, συνεπώς το συγκεκριμένο Πλαίσιο αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια της Τράπεζας να δημιουργήσει ένα βιώσιμο μέλλον και να διαθέσει κεφάλαια σε επενδύσεις με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα καθώς και σε έργα με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο.

 

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top