Υπηρεσίες στη διάθεσή σας

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις εισαγωγές-εξαγωγές της επιχείρησής σας επιλέγοντας λύσεις βραβευμένες από το Euromoney και το Global Finance, δύο έγκυρες και ενημερωμένες διεθνείς οικονομικές εκδόσεις. 

Βελτίωση των ισολογισμών σας

Μπορείτε να βελτιώσετε τους οικονομικούς δείκτες σας προγραμματίζοντας τις οφειλές σας σε σταθερή χρονική περίοδο σύμφωνα με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησής σας.

Σύσφιξη των εμπορικών σας σχέσεων

Μπορείτε να συσφίξετε αλλά και να διευρύνετε τις σχέσεις σας με τους προμηθευτές ή τους αγοραστές. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε μαζί τους εμπορικές σχέσεις μακροχρόνιες και επωφελείς.

Άμεση λύση για τους προμηθευτές σας

Γίνεστε η πιο άμεση λύση σε θέματα ρευστότητας των προμηθευτών σας, χωρίς να δεσμεύετε το χρηματοδοτικό τους όριο. Εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα της συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις με εκείνους και τους πελάτες σας.

Θέλετε να μιλήσουμε για τις ανάγκες σας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπό μας για τις υπηρεσίες εισαγωγών - εξαγωγών  που παρέχει η Τράπεζα.

Θέλω να επικοινωνήσω
Το Digital Banking πιο απλό από ποτέ

Το Digital Banking πιο απλό από ποτέ

Επιλέξτε Digital Banking για την επιχείρησή σας. Με μια κίνηση, έχετε μόνο πλεονεκτήματα.
Μαθαίνω περισσότερα

Περισσότερες υπηρεσίες

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online τις συναλλαγές εισαγωγών και εξαγωγών της επιχείρησής σας, μέσα από μία βραβευμένη πλατφόρμα.
Μαθαίνω περισσότερα

Value chain financing

Έχετε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσετε ολόκληρη την εφοδιαστική σας αλυσίδα, βοηθώντας έτσι τον προγραμματισμό των ταμειακών ροών.
Μαθαίνω περισότερα

Εξωστρέφεια

Μπορείτε να ασφαλίσετε τα προϊόντα που εξάγετε προς το εξωτερικό για συγκεκριμένους κινδύνους, σε συνεργασία με την Εθνική τράπεζα και τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Testimonial Card 1

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εθνικής γίνεται πάντα με ώριμα και σταθερά βήματα, αποτελώντας καταλύτη και αρωγό των δραστηριοτήτων μας.
Γιάννα Ιωαννίδου
Managing Director της All Web Solution SA

Θέλω να βελτιώσω τις εισαγωγές μου

Ανεξάρτητα με το αν η επιχείρησή σας είναι μικρή ή μεσαία, μπορείτε να κερδίσετε πολλά μέσα από τις υπηρεσίες εισαγωγών-εξαγωγών.

Έχετε απορίες;

Πρόκειται για την ανέκκλητη και αυτοτελή δέσμευση της τράπεζας του Εισαγωγέα (πρωτοφειλέτης) για πληρωμή του Προμηθευτή μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού, εντός ορισμένου χρονικού ορίου, με την παρουσίαση προαπαιτούμενων εγγράφων. Ως εισαγωγέας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή του προμηθευτή σας μόνο εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις της Ενεγγύου Πιστώσεως (έγκαιρη φόρτωση / παρουσίαση εγγράφων). Έχετε επιπλέον, τη δυνατότητα πρόσβασης σε εμπορική πίστωση (πχ 60-120 ημερών) λόγω της κάλυψης της πληρωμής μέσω της Ενεγγύου Πιστώσεως.

Τα έγγραφα που πρέπει να μας καταθέσετε είναι τα εξής:

 • Σύμβαση Πλαίσιο Ορών Έκδοσης Ενέγγυας Πίστωσης
 • Αίτηση έκδοσης Ενέγγυας Πίστωσης
 • Κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα (Συμβόλαιο, Προτιμολόγιο , Τιμολόγιο, Βεβαίωση Αντιπροσώπου κ.α. )
 • Προσκόμιση Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.
 • Κατά περίπτωση μπορεί να χρειαστούν και άλλα έγγραφα όπως ΠΔΣ κ.ά.
 • Προϋπόθεση αποτελεί να υπάρχουν εγκεκριμένα όρια πελάτη 

Τα έγγραφα που θα χρειαστούμε από εσάς είναι τα εξής:

 • Σύμβαση Πλαίσιο Ορών Έκδοσης Ενέγγυας Πίστωσης
 • Αίτηση έκδοσης Ενέγγυας Πίστωσης
 • Κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα (Συμβόλαιο, Προτιμολόγιο , Τιμολόγιο, Βεβαίωση Αντιπροσώπου κ.α. )
 • Προσκόμιση Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.
 • Κατά περίπτωση μπορεί να χρειαστούν και άλλα έγγραφα όπως ΠΔΣ κ.α.
 • Προϋπόθεση αποτελεί να υπάρχουν εγκεκριμένα όρια πελάτη
Εφόσον έχετε διευκρινίσει τους όρους της πίστωσης με τον προμηθευτή θα χρειαστείτε δύο ημέρες.
Εφόσον έχετε διευκρινίσει τους όρους της πίστωσης με τον προμηθευτή θα χρειαστείτε δύο ημέρες.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά και για τις δύο πλευρές, τόσο για τον εισαγωγέα, όσο και για εσάς, τον εξαγωγέα:

Για τον εισαγωγέα:

 • Δυνατότητα αποφυγής προσθήκης βεβαίωσης Ε/Π για τον Δικαιούχο
 • Πρόσβαση σε εμπορική πίστωση
 • Προγραμματισμός οφειλών σε σταθερή χρονική βάση σύμφωνα με το συναλλακτικό κύκλωμα.
 • Προσυμφωνημένο ελεγχόμενο κόστος, σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Αγοράς.
 • Αυξημένη διαπραγματευτική δυνατότητα
 • Σύσφιξη σχέσης με στρατηγικούς προμηθευτές

Για τον εξαγωγέα:

 • Αυξημένη ρευστότητα μέσω της πρόωρης καταβολής της προθεσμιακής Ε/Π.
 • Βελτίωση των οικονομικών δεικτών και δυνατότητα προγραμματισμού είσπραξης απαιτήσεων σε σταθερή χρονική περίοδο.
 • Μη δέσμευση του χρηματοδοτικού ορίου του.
 • Απαλοιφή κινδύνου χώρας / Τράπεζας.
 • Απλές διαδικασίες, ταχεία διαχείριση εγγράφων.
 • Διατήρηση και διεύρυνση της σχέσης του με τους πελάτες του.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα
Συνεργασία με το eBay

Συνεργασία με το eBay

Προωθήστε τα προϊόντα σας στην παγκόσμια αγορά με τα εργαλεία και εφόδια που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με το eBay.
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top