Συμμετέχουμε σαν limited partner

σε 8 ελληνικές εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και 2 διεθνή.

Εταιρείες

Marathon

Η Marathon Venture Capital υποστηρίζει φιλόδοξους επιχειρηματίες που δημιουργούν εταιρείες τεχνολογίας παγκόσμιας κλάσης.

Metavallon

Η εταιρεία Metavallon venture capital αρχικού κεφαλαίου 32 εκατ. ευρώ, εξειδικεύεται στην χρηματοδότηση σποράς (seed stage funding) σε νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι:  

Επενδύει στα πρώτα στάδια του επιχειρηματικού εγχειρήματος, με τη χρηματοδότηση εταιρειών με έντονο το στοιχείο της καινοτομίας στο χώρο της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας. 

Στόχος της είναι να υποστηρίξει και να αναπτύξει στενές συνεργασίες με επιχειρηματίες με όραμα και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν πρωτοπόρες επιχειρήσεις, σε πολλά στάδια, σε διεθνές επίπεδο και σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο.

Uni.Fund

Tο Uni.Fund είναι ένα από τα νέα funds που δημιουργήθηκαν μέσω του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) με προσανατολισμό στην καινοτομία (Innovation Window) και τη μεταφορά τεχνολογίας (Technology Transfer). Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:  

  • Στόχος του είναι να στηρίξει νέες startups μέσω χρηματοδότησης, αλλά και να δημιουργήσει μια νέα φιλοσοφία στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα, τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. 
  • Το αρχικό μέγεθος του fund είναι 27 εκατ. ευρώ και αναμένεται να φτάσει έως και 40 εκατ. Εκτός από το Υπερταμείο Equifund, το οποίο εκπροσωπείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund – EIF), στο Uni.Fund συμμετέχουν και άλλοι ιδιώτες επενδυτές, όπως η Εθνική Τράπεζα, το Ίδρυμα Ωνάση κ.α. 
  • Βασική στόχευση αποτελούν ομάδες και επιχειρήσεις σε pre-seed και seed στάδια που σχετίζονται με τον χώρο της πληροφορικής και του ηλεκτρονικού επιχειρείν (π.χ. ICT, IoT, health-tech, fin-tech, insurance-tech, κλπ.), με καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες (π.χ. στον κλάδο του εμπορίου, agrofood, ναυτιλίας, τουρισμού, υγείας κ.λπ.), και τον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα (υλικά, ενέργεια, περιβάλλον κ.λπ.). 
  • Η πρωτοβουλία προσβλέπει στο να χτίσει τις βάσεις για ένα υγιές και βιώσιμο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και να παραχθεί αξία με την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων.
  • Το Uni.Fund θα υποστηρίξει τις ομάδες που θα χρηματοδοτηθούν ώστε να αναπτύξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, να εφαρμόσουν δοκιμασμένες και προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες στρατηγικές εξόδου στην αγορά, καθώς και να επεκταθούν στο εξωτερικό. 

Big Pi

Το Big Pi είναι ένα Fund μεταφοράς τεχνολογίας που επενδύει στην Ελλάδα. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:  

  • Κατευθύνει επενδυτικά κεφάλαια σε έργα όπου η τεχνολογία και η πνευματική ιδιοκτησία αποτελούν τον πυρήνα της πρότασης αξίας τους. 
  • Το επενδυτικό του ενδιαφέρον έχει διπλό στόχο. Θέλει να υποστηρίξει επιχειρηματίες με όραμα στον τομέα της τεχνολογίας. Θέλει όμως να στηρίξει και τους ευφυείς ερευνητές που εργάζονται στα πανεπιστήμια και δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, όπου ο στόχος είναι να μεταφέρουν το αποτέλεσμα του έργου τους από το εργαστήριο στην αγορά. 
  • Κύριος στόχος του Big Pi είναι η κινητοποίηση δικτύων ανθρώπων που επιθυμία τους είναι η επιτυχία της Ελλάδας.
  • Συνεργάζεται με Έλληνες της διασποράς που έχουν δημιουργήσει επαγγελματική σταδιοδρομία εκτός Ελλάδος, καθώς και με μηχανικούς και στελέχη που έφυγαν πρόσφατα από την Ελλάδα για να ακολουθήσουν διεθνή σταδιοδρομία στο εξωτερικό. 

Ενημερωθείτε για τα νέα και τις εκδηλώσεις μας

Για να είστε ενημερωμένοι και να συμμετέχετε σε όλες τις δραστηριότητες Business Seeds, εγγραφείτε στο newsletter.