Το προϊόν με μια ματιά

Σκοπός χρηματοδότησης

Μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση, προσκομίζοντας υποχρεωτικά επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), για να καλύψετε τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησής σας και να υλοποιήσετε τα επενδυτικά σας σχέδια. 
 

 

Μειωμένο επιτόκιο

Προσφέρεται με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια,  λόγω της άτοκης συγχρηματοδότησης από την Ε.Α.Τ. Παρέχεται επίσης επιδότηση επιτοκίου ύψους 3% στα κεφάλαια που εισφέρει η τράπεζα για τα 2 πρώτα έτη του δανείου: α) σε όλες τις χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού και β) στις χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού προς επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από έτερο πρόγραμμα της Ε.Α.Τ. (ΕΤΕΑΝ/ΤΕΜΠΜΕ). 

Σημειώνεται ότι, α) η εισφορά του ν. 128/75 εφαρμόζεται μόνο στο ποσό του δανείου στο οποίο συμμετέχει η Τράπεζα (ήτοι στο 60% του δανείου) και β) δεν καλύπτεται από την επιδότηση του επιτοκίου.

 

Διάρκεια χρηματοδοτήσεων

Η διάρκεια του δανείου είναι από 2 έως και 5 έτη για τις χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού και 5 έως και 12 έτη για τις χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Ποσό δανείου

  • Για Κεφάλαιο Κίνησης Ειδικού Σκοπού: από € 10.000 έως και € 500.000 μέσω De Minimis και
  • Για Επενδυτικά Δάνεια: i) από € 20.000 έως και € 1.500.000 μέσω De Minimis,  ii) από € 20.000 έως και € 8.000.0000 μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ).

Προθεσμίες υλοποίησης

Οι συμβάσεις μπορούν να υπογραφούν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της Ε.Α.Τ.

 

Η 1η εκταμίευση (ολική ή μερική) πραγματοποιείται εντός τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων χρεολυτικών δόσεων. Ο εκτοκισμός πραγματοποιείται την 30/06 και 31/12 κάθε έτους.

Αναλυτικές πληροφορίες

Το όφελος προκύπτει από την ευνοϊκή τιμολόγηση καθώς η επιχείρηση επωφελείται από :

  • Την άτοκη συνεισφορά του 40% των κεφαλαίων που συγχρηματοδοτεί το Ταμείο.
  • Τη μείωση του επιτοκίου συμμετοχής της Τράπεζας κατά 0,25% από το επιτόκιο που θα εφάρμοζε η Τράπεζα σε αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις ιδίου επιπέδου εξασφαλίσεων που δεν περιλαμβάνουν κρατική ενίσχυση, ως αυτό ισχύει κατά την περίοδο έγκρισης του δανείου, σύμφωνα με την τρέχουσα πιστωτική πολιτική της.
  • Την επιδότηση 3% για τα 2 πρώτα έτη του δανείου, σε όλες τις χρηματοδοτήσεις Επενδυτικού Σκοπού. Η επιδότηση στις χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού παρέχεται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από έτερο πρόγραμμα της Ε.Α.Τ. (ΕΤΕΑΝ/ΤΕΜΠΜΕ). 
 

Σταθερό επιτόκιο 3, 5, 7 ή 10 ετών ή Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor 3M, πλέον περιθωρίου. 

Εφόσον επιλεχθεί σταθερό επιτόκιο, η διάρκεια ισχύος του επιτοκίου θα είναι ίση με τη διάρκεια του δανείου.

 
i. Στο καθεστώς ενισχύσεων του Κανονισμού De Minimis (Ε.Ε.) 2831/2023 ή
ii. Στο Καθεστώς Ενισχύσεων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) (Ε.Ε.) 651/2014
Λαμβάνονται οι συνήθεις ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν ξεπερνά το 100% του ποσού του δανείου.
Τα έξοδα που θα πρέπει να καταβάλετε περιγράφονται αναλυτικά  στο Τιμολόγιο εργασιών της τράπεζας . Για να ενημερωθείτε πατήστε εδώ.

Δάνειο σε 5 βήματα

Βήμα 1ο

Υποβάλετε την αίτησή σας στην πλατφόρμα KYC της Ε.Α.Τ. (https://kyc.hdb.gr/) επιλέγοντας ως Τράπεζα Συνεργασίας την Εθνική Τράπεζα.

Δείτε τον οδηγό υποβολής αίτησης στην KYC

Βήμα 2ο

Υποβάλετε την αυτοαξιολόγηση σας στο ESG Tracker της Ε.Α.Τ. 

Δείτε τον οδηγό υποβολής της αίτησης:  https://esgtracker.hdb.gr/

 
Βήμα 3ο

 Υποβάλετε αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) επιλέγοντας το https://app.opske.gr/.   

Βήμα 4ο

Με την εκτυπωμένη αίτησή σας από την πλατφόρμα του ΟΠΣΚΕ, το αποδεικτικό υποβολής της αυτοαξιολόγησης στο ESG Tracker, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του αιτήματος χρηματοδότησης σας, επισκέπτεστε το Κατάστημα συνεργασίας σας ή τον Υπεύθυνο Πελατείας σας. 

Το αίτημά σας θα αξιολογηθεί από την Τράπεζα και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην Ε.Α.Τ. για τη σύμφωνη γνώμη της. 

 
Βήμα 5ο
Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί,  θα ενημερωθείτε καταλλήλως ούτως ώστε  να επισκεφτείτε το κατάστημα συνεργασίας σας και να υπογράψετε τη δανειακή σας σύμβαση. Κατόπιν το ποσό που έχει εγκριθεί μπορεί να εκταμιευτεί βάσει των παραστατικών που θα προσκομίσετε.

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ logo

ΕΑΤ logo

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top