Η κάρτα Dual προσφέρει στον κάτοχό της τη δυνατότητα να επιλέγει κάθε φορά τη χρήση της χρεωστικής ή της πιστωτικής λειτουργικότητας κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών του.

Αν έχετε ήδη τερματικό POS μπορείτε να δέχεστε πληρωμές από τους πελάτες που κατέχουν την κάρτα Dual από την Εθνική Τράπεζα, χωρίς να αλλάξετε εξοπλισμό και χωρίς καμία επιπλέον παραμετροποίηση. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια οι πελάτες σας θα μπορούν να ολοκληρώσουν την συναλλαγή τους είτε με την χρεωστική, είτε με την πιστωτική λειτουργικότητα της κάρτας Dual τους.

1. Ανέπαφες Συναλλαγές

Σε περίπτωση που η συναλλαγή ολοκληρωθεί ανέπαφα, γίνεται χρήση μόνο της χρεωστικής λειτουργικότητας χωρίς δυνατότητα διαφορετικής επιλογής.

2. Εύκολη επιλογή λειτουργικότητας

Κατά την εισαγωγή της κάρτας Dual στο POS εμφανίζονται οι επιλογές για την χρεωστική ή πιστωτική λειτουργικότητα. Ο κάτοχος της κάρτας Dual επιλέγει την επιθυμητή λειτουργικότητα, ζητείται εισαγωγή του PIN και η συναλλαγή ολοκληρώνεται.

3. Διαθέσιμη σε ψηφιακά πορτοφόλια

Ο κάτοχος της κάρτας Dual μπορεί να επιλέξει να ολοκληρώσει τη συναλλαγή μέσω ψηφιακού πορτοφολιού Apple Pay, Google Pay, Xiaomi Pay & Garmin. Οι δύο λειτουργικότητες της κάρτας Dual προστίθενται ως ξεχωριστές κάρτες στα ψηφιακά πορτοφόλια, οπότε δεν χρειάζεται επιπλέον επιλογή στο POS.

4. Προαιρετική ενεργοποίηση πιστωτικής λειτουργικότητας

Στην περίπτωση που ο κάτοχος της κάρτας Dual δεν έχει ενεργοποιήσει την πιστωτική λειτουργικότητα, η κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως χρεωστική.

5. Επιβράβευση Go For More

Η κάρτα Dual συμμετέχει αυτόματα στο πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης της Εθνικής Τράπεζας Go For More και με τις δύο λειτουργικότητες, χρεωστική και πιστωτική

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top