Το καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Α.Ν. 4887/2022 έχει ως στόχο την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης (πλην της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων) και στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αντικείμενο του καθεστώτος είναι η τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και η καινοτόμος και εξωστρεφής ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150.000.000€, εκ των οποίων τα 75.000.000€ ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Το καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστικής Αλυσίδας» αναλυτικά

Ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου απαιτεί την ύπαρξη ελάχιστου ύψους επιλέξιμου κόστους επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000€
 • Μικρές επιχειρήσεις: 250.000€
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: 500.000€
 • Μεγάλες επιχειρήσεις: 1.000.000€
 • Κοιν.Σ.Επ., Α.Σ., Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ο.Π., Α.Ε.Σ.: 50.000€

Για τα ανώτατα ποσά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

 • Εμπορική εταιρεία (Νομικά πρόσωπα) - εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ), ομάδες παραγωγών (Ομ. Π.), οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 1 περ. στα, στβ και στγ της υπ’ αριθμόν 45997/18.05.2023 απόφασης (ΦΕΚ Β 3292/2023).

Τα επενδυτικά σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και από την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας , δεν υπάγονται στο παρόν καθεστώς.

Ενδεικτικές δαπάνες, επιλέξιμες για τη δράση αποτελούν όλες εκείνες που αφορούν σε:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Το ποσοστό Ενίσχυσης για τις επιλέξιμες δαπάνες ανέρχεται έως 70% του προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Nοτίου Αιγαίου-εκτός Μυκόνου & Θήρας, με εξαίρεση τη Δημοτική Κοινότητα Θηρασίας-, και Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας), η Ενίσχυση δύναται να ανέλθει στο 80% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Η Ενίσχυση μπορεί να είναι υπό μορφή:

 • Φορολογικής απαλλαγής
 • Επιχορήγησης
 • Επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
 • Επιδότησης κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης,

εκ των οποίων οι 3 πρώτες μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή/και συνδυαστικά, ενώ το κίνητρο της επιχορήγησης του μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας δεν μπορεί να συνδυασθεί με άλλα κίνητρα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη 01.06.2023 και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 29.12.2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται έως 3 έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο έτη.

Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣΑΝ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opsan.mindev.gov.gr.

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top