Προσφέρετε στους εργαζομένους σας την προστασία που χρειάζονται, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη κάλυψη από ατυχήματα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό όλο το 24ωρο.
Το πρόγραμμα λειτουργεί μέσω Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου με  δυνατότητα επιλογής μεταξύ (3) διαφορετικών ολοκληρωμένων πακέτων παροχών για το Προσωπικό σας Care I - Care ΙΙ - Care ΙΙΙ.

Συγκεκριμένα μπορείτε να προσφέρετε στο προσωπικό σας:
 • Ασφάλιση Ζωής ή Μόνιμης Ανικανότητας από Ατύχημα
 • Ασφάλιση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από Ατύχημα (Care II & III)
 • Ασφάλιση Δαπανών Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα
 • Ασφάλιση Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα
 • Ασφάλιση Νοσοκομειακού Επιδόματος από Ατύχημα ή Ασθένεια
 • Ασφάλιση Χειρουργικού Επιδόματος από Ατύχημα ή Ασθένεια
 • Ασφάλιση Έκτακτης Διακομιδής από Ατύχημα (Care II & III)
 • Ασφάλιση Προληπτικών Εξετάσεων (Check Up)
 
Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα για το ασφαλιστικό πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων «Business Accident Care της Εθνικής Ασφαλιστικής, εδώ.

Με 2 λόγια:

 • Ασφάλιση από 5 έως 120 άτομα 
 • Ευρύτητα Ασφαλιστικών Καλύψεων
 • Άμεση έκδοση συμβολαίου 
 

Το Business Accident Care αναλυτικά

Με το συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα μπορείτε να προσφέρετε στο προσωπικό της επιχείρησής σας, ολοκληρωμένη ασφάλιση από ατύχημα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό όλο το 24ωρο.

Επιπλέον παρέχεται: 

 • Έκδοση αναλυτικού Πληροφοριακού Εντύπου του πακέτου του Προγράμματος που θα επιλεγεί και παράδοσή του στον κάθε Εργαζόμενο, όπου περιλαμβάνονται  οι παροχές του Προγράμματος καθώς και περίληψη των όρων του Ομαδικού Συμβολαίου.
 • Γρήγορη και άμεση έκδοση του συμβολαίου με απλή διαδικασία δήλωσης των εργαζομένων της Επιχείρησης κατόπιν συμπληρωμένης και υπογεγγραμένης Αίτησης Εγγραφής από τον κάθε Εργαζόμενο, στην οποία είναι ενσωματωμένο και το Κοινό έντυπο της Τράπεζας και της Εθνικής Ασφαλιστικής για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016 και τη Σχετική Ελληνική Νομοθεσία (GDPR).
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία Ανανέωσης και Πληρωμής μέσω πάγιας Εντολής.
 
Η διάρκεια είναι ετήσια. 

Από 118,80€ έως 186€ ετήσια ασφάλιστρα / εργαζόμενο ανάλογα με το πακέτο που θα επιλεγεί.

Τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς* 

* Η δαπάνη του εργοδότη για κάλυψη ασφαλίστρων για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητας μέχρι του ποσού των €1.500/εργαζόμενο αποτελεί εκπιπτόμενη δαπάνη μισθοδοσίας και δεν προσμετράται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία ή στις παροχές σε είδος του Εργαζομένου.

 

Έγγραφο Πληροφοριών για το ασφαλιστικό πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων Business Accident Care (IPID)

Πίνακας Παροχών του ασφαλιστικού προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων Business Accident Care

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης 

Έντυπο Γενικών Πληροφοριών Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση,  προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε..

Τα ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργήθηκαν από την Εθνική Ασφαλιστική και διανέμονται από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, Γ.Ε.ΜΗ. 237901000, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481, www.nbg.gr. Για  περισσότερα πατήστε εδώ .

H διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από στελέχη της τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ιστότοπος Ε.ΣΗ.Π.: https://insuranceregistry.uhc.gr/.

 

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ;

 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  Για να μπορούμε να αξιολογήσουμε την αίτηση, θα πρέπει να σας γνωρίζουμε. Έτσι, θα χρειαστούμε τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
 • Οικονομικά στοιχεία 3ετιας
  Θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας.
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών
  Μπορείτε να την καταθέσετε μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησής σας.
 • Έγγραφα κόστους μίσθωσης (προτιμολόγια αγοράς παγίων)
  Για να υπολογίσουμε το συνολικό κόστος της μίσθωσης που επιθυμείτε θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα ως άνω έγγραφα.
 • Αποστολή αίτησης
  Μπορείτε να μας στείλετε την αίτησή σας μέσω e-mail. Διαφορετικά, επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top