NBG Business Seeds - Συνεργάτες

Στηρίζουμε την εξωστρεφή και καινοτόμο επιχείρησή σας, με τους σωστούς μηχανισμούς και τους κατάλληλους συμμάχους.

Οι συνεργασίες μας στην υπηρεσία της ελληνικής επιχείρησης

Στην προσπάθειά σας να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, είμαστε δίπλα σας.

Εταιρείες

Amazon Web Services

Στο πλαίσιο του προγράμματος AWS Activate συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες Amazon Web Services​ (AWS). Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Business Seeds έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες AWS όπως: υπηρεσίες cloud training τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής​.

Google

Η συνεργασία μας με την Google έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία: να στηρίξει το πρόγραμμα Business Seeds με την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών καθοδήγησης σε συγκεκριμένες νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί από την ΕΤΕ ως «πολλά υποσχόμενες» να παράσχει παρουσιάσεις καθοδήγησης, στις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Business Seeds, με θέμα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πλατφόρμες της Google, καθώς και ξενάγηση στις πηγές ανοιχτής πρόσβασης που η ΕΤΕ θεωρεί ότι παρουσιάζουν πολύ θετική προοπτική τα τελευταία χρόνια  να οργανώσει ένα σεμινάριο για τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Business Seeds, σχετικά με το Ψηφιακό Οικοσύστημα και τον μετασχηματισμό του καταναλωτικού κοινού, τη χαρτογράφηση των ψηφιακών μέσων, στρατηγικές για το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λύσεις προγραμματισμού, κινητή τηλεφωνία και διαχείριση μαζικών δεδομένων να συμμετάσχει στον διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας που διοργανώνεται δύο φορές το χρόνο, τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, καθώς και σε εργαστήρια με θέμα την ψηφιακή τεχνολογία

Accenture

Η συνεργασία μας με την Accenture γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναπτύσσει στην Ελλάδα και στηρίζει ενεργά το πρόγραμμα NBG Business Seeds με: παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ομάδες/εταιρείες του προγράμματος με έμφαση σε θέματα οργάνωσης, τεχνολογίας, καινοτομίας και ενίσχυσης των επιχειρηματικών τους πλάνων συμμετοχή στα workshops που διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση στις ομάδες/εταιρείες του προγράμματος συμμετοχή στις πρωτοβουλίες μας για την ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικής αξιοποίησης ερευνητικών έργων ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Business Seeds. Πρόσθετα, διερευνούμε τις δυνατότητες σύμπραξής μας με στόχο τη στήριξη της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπως συν-διοργάνωση εκδηλώσεων και αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring.

Bayer

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την εταιρεία Bayer Ελλάς προγραμματίζονται συνέργειες στο πλαίσιο στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, όπως: συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Business Seeds στις δράσεις της εταιρείας συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από την Bayer προτάσεις της εταιρείας για την ένταξη ώριμων νεοφυών εταιρειών στο πρόγραμμα Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης

CENSUS

Η συνεργασία μας αφορά στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων από την εταιρεία Census σε συγκεκριμένες νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί από εμάς και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Business Seeds, όπως: υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης / Penetration Test στο περιβάλλον των νεοφυών εταιρειών υπηρεσίες ελέγχου εφαρμογών / Application Security Testing που υποστηρίζουν και φιλοξενούν οι εταιρείες συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων συμμετοχή στα workshops που διοργανώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας, προκειμένου να παράσχει ενημέρωση και συμβουλές σε επίκαιρα θέματα που θα απασχολούν τις συμμετέχουσες εταιρείες​​​

Ερευνητικά κέντρα

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»

Η συνεργασία μας με το «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» αφορά: στη διερεύνηση των εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών αναγκών του Φλέμινγκ ιδιαίτερα σε τομείς, όπως η κίνηση κεφαλαίου και η ανανέωση ερευνητικού εξοπλισμού στη διερεύνηση της δυνατότητας  εφαρμογής υφιστάμενων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και τη δημιουργία νέων στοχευμένων στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Φλέμινγκ με σκοπό τη μεταφορά τους στην παραγωγή και τη δυνατότητα δημιουργίας και οικονομικής υποστήριξης ενός ευρύτερου θεσμού που να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιδόσεις αριστείας και σύνδεσης του ερευνητικού αποτελέσματος με την  παραγωγή. στον εντοπισμό και την περαιτέρω προώθηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την συνεργασία, επικοινωνώντας τις δυνατότητες που παρέχονται για την καλύτερη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας του, αλλά και άλλων ομοειδών ερευνητικών ιδρυμάτων,  με την ελληνική οικονομία στην έμφαση των μηχανισμών μεταφοράς της έρευνας (technology transfer) του Φλέμινγκ στην παραγωγή στη διευκόλυνση της δυνατότητας σύστασης εταιρειών για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη συμβολή για τον εντοπισμό  φορολογικών και άλλων κινήτρων με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συνεργασίες μεταξύ ιδιωτών και ερευνητικών κέντρων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Η συνεργασία μας με το ΕΚΕΦΕ «Δ» αφορά σε: διερεύνηση δημιουργίας ενός ευρύτερου θεσμού που θα βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιδόσεις αριστείας και σύνδεσης του ερευνητικού αποτελέσματος με την παραγωγή διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής υφιστάμενων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και τη δημιουργία νέων στοχευμένων στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΚΕΦΕ «Δ» με σκοπό τη μεταφορά τους στην παραγωγή επιδίωξη συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια για την οικονομική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και τεχνολογικών επιτευγμάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες του ΕΚΕΦΕ «Δ» εξέταση από κοινού πρωτοβουλιών με φορείς της πολιτείας και φιλανθρωπικά ιδρύματα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δράσεων ερευνητικών ομάδων του ΕΚΕΦΕ «Δ» αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου brain-drain και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας του ερευνητικού προσωπικού εξέταση συνεργειών με το ΕΚΕΦΕ «Δ» ούτως ώστε οι λειτουργίες της να επωφεληθούν από την ερευνητική δραστηριότητά του, λαμβάνοντας υπόψη και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες παρουσίαση της τεχνογνωσίας καθώς και των ιδεών του ΕΚΕΦΕ «Δ», προκειμένου να συνδράμει τις λειτουργίες μας, ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την καινοτομία, την ανάπτυξη κλπ. Λίγα λόγια για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» το οποίο: είναι το μεγαλύτερο πολύ-θεματικό Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα με σημαντικές καινοτόμες ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλο το φάσμα των φυσικών επιστημών υποστηρίζοντας την καινοτομία διατηρεί ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο εθνικών και διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας συνάπτει συμβάσεις αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του με διεθνείς επιχειρήσεις και προωθεί την τεχνολογική επιχειρηματικότητα με νέες spin off και spin-out εταιρείες πολλές από τις οποίες φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού του Πάρκου «Λεύκιππος» ευνοεί στενές και μακροχρόνιες συνεργασίες με τη Βιομηχανία στην Ελλάδα και παγκοσμίως μέσω κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικών υπηρεσιών και προγραμμάτων Υποτροφιών επικοινωνεί την επιστήμη και τη τεχνολογία στην κοινωνία και παρέχει ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην πολιτεία σε ζητήματα τεχνολογικής κρισιμότητας

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Η συνεργασία μας με το ΕΚΕΤΑ αφορά: στη διερεύνηση των εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών αναγκών του ΕΚΕΤΑ ιδιαίτερα σε τομείς, όπως η κίνηση κεφαλαίου και η ανανέωση ερευνητικού εξοπλισμού στη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής υφιστάμενων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και τη δημιουργία νέων στοχευμένων στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΚΕΤΑ με σκοπό τη μεταφορά τους στην παραγωγή και τη δυνατότητα δημιουργίας και οικονομικής υποστήριξης ενός ευρύτερου θεσμού που να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιδόσεις αριστείας και σύνδεσης του ερευνητικού αποτελέσματος με την  παραγωγή στον εντοπισμό και την περαιτέρω προώθηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την συνεργασία, επικοινωνώντας τις δυνατότητες που παρέχονται για την καλύτερη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας του, αλλά και άλλων ομοειδών ερευνητικών ιδρυμάτων,  με την ελληνική οικονομία στην έμφαση των μηχανισμών μεταφοράς της έρευνας (technology transfer) του ΕΚΕΤΑ στην παραγωγή στη διευκόλυνση της δυνατότητας σύστασης εταιρειών για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη συμβολή για τον εντοπισμό φορολογικών και άλλων κινήτρων με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συνεργασίες μεταξύ ιδιωτών και ερευνητικών κέντρων

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Η συνεργασία μας με το ΙΤΕ αφορά: στη διερεύνηση των εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών αναγκών του ΙΤΕ ιδιαίτερα σε τομείς, όπως η κίνηση κεφαλαίου και η ανανέωση ερευνητικού εξοπλισμού στη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής υφιστάμενων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και τη δημιουργία νέων στοχευμένων στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΙΤΕ με σκοπό τη μεταφορά τους στην παραγωγή και τη δυνατότητα δημιουργίας και οικονομικής υποστήριξης ενός ευρύτερου θεσμού που να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιδόσεις αριστείας και σύνδεσης του ερευνητικού αποτελέσματος με την  παραγωγή στον εντοπισμό και την περαιτέρω προώθηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την συνεργασία, επικοινωνώντας τις δυνατότητες που παρέχονται για την καλύτερη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας του, αλλά και άλλων ομοειδών ερευνητικών ιδρυμάτων,  με την ελληνική οικονομία στην έμφαση των μηχανισμών μεταφοράς μεταφοράς της έρευνας (technology transfer) του ΙΤΕ στην παραγωγή στη διευκόλυνση της δυνατότητας σύστασης εταιρειών για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη συμβολή για τον εντοπισμό  φορολογικών και άλλων κινήτρων με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συνεργασίες μεταξύ ιδιωτών και ερευνητικών κέντρων

Φορείς

HIGGS (Higher Incubator Giving Growth and Sustainability)

Οι πέντε βασικοί άξονες της συνεργασίας μας με το HIGGS στηρίζουν: τη συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό στο Business Seeds τη συμμετοχή ομάδων στις δράσεις του Οργανισμού που υποστηρίζονται από το Business Seeds τη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας με βασικό αλλά όχι αποκλειστικό άξονα την κοινωνική επιχειρηματικότητα τη στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό τη δυνατότητα του HIGGS να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης

ΕΙΤ Climate-Kic Hub Greece

Η συνεργασία μας με το ΕΙΤ Climate-Kic Hub Greece και τον συντονιστή του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά” στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης στοχεύει: στη διερεύνηση συνεργειών μεταξύ των δράσεων μας με τον Οργανισμό στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και τη συμμετοχή σε δράσεις καθοδήγησης συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό στον Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας του προγράμματος Business Seeds συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από το Business Seeds στις δράσεις του Οργανισμού στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικότητας από στελέχη του προγράμματος Business Seeds σε ομάδες που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό Διερεύνηση ένταξης ώριμων νεοφυών εταιρειών που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό στο πρόγραμμα Business Seeds

AmCham GR Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Με τη συνεργασία μας με το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο επιδιώκουμε: να δώσουμε πρόσβαση σε επιλεγμένες ελληνικές startups που συμμετέχουν στο Business Seeds -εκτός της συνήθους διαδικασίας επιλογής και συμμετοχής- στη δημιουργία συνεργασίας με αμερικανικούς incubators και accelerators. να εξετάζεται η ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και mentoring του Business Seeds σε επιλεγμένες εταιρείες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό. να επιτρέπεται η συμμετοχή εταιρειών που συμμετέχουν στο Busines Seeds στα προγράμματα, τις εκδηλώσεις και τα roadshows του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Σχετικά με τον διαγωνισμό MIW, στελέχη μας συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης καθώς επίσης και σε δράσεις mentoring ομάδων σε χρηματοοικονομικά θέματα. 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Η συνεργασία μας με το ΕΚΤ κινείται πάνω στους εξής άξονες: διοργάνωση 2 workshops που θα λάβουν χώρα σε δικό μας χώρο με αντικείμενο την παρουσίαση στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε. υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση κατά την σύνταξη και προ-αξιολόγηση προτάσεων σχετικά με χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. για τα οποία το κέντρο αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής υπηρεσίες διάγνωσης των αναγκών σε επιλεγμένες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το Business Seeds και έχουν ως αντικείμενο την καινοτομία και τις διεθνείς αγορές διάγνωση και συγκριτική αξιολόγηση των αναγκών καινοτομίας των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το Business Seeds προβολή και ενημέρωση της κοινής γνώμης καθώς και στοχευμένων αποδεκτών για τις επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα μέσω δράσεων που υλοποιούνται σε συνεργασία με το κέντρο ή μέσω λοιπών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα δικτύωση του κέντρου με επιχειρηματικές ομάδες ή και λοιπούς εμπλεκόμενους οργανισμούς στο Business Seeds

Hub to Business Hub

Η συνεργασία μας με το H2B Hub θέλει να πετύχει: ενθάρρυνση και ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικότητας της καινοτομίας και της εξωστρέφειας ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων συμμετοχή ομάδων του H2B Hub στον διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας τη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στην Κρήτη στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό τη δυνατότητα του H2B Hub να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης

Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμιο Πατρών

Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, με απόφαση της πρυτανείας, να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος Business Seeds.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για ενθάρρυνση και ανάδειξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, έχουμε προχωρήσει σε συμφωνία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών​ για την περαιτέρω υποστήριξη των προτάσεων που ξεχωρίζουν στον Διαγωνισμό i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία, με εκπαίδευση σε θέματα λογιστικής, μάρκετινγκ και πωλήσεων. Ειδικότερα, οι δράσεις συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  περιλαμβάνουν: χορηγία των βραβείων του φοιτητικού διαγωνισμού Εnnovation και συμμετοχή των νικητών στη Β' Φάση του Διαγωνισμού  Καινοτομίας & Τεχνολογίας υποστήριξη των προτάσεων που ξεχωρίζουν στον Διαγωνισμό, μέσα από την ένταξή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα "Διοίκηση και ανάπτυξη βιώσιμων καινοτόμων start-ups" και "Entrepreneurship boot camp" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η συνεργασία μας με το Κέντρο Αρχιμήδης μέσα κινείται σε 5 βασικούς άξονες: μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών ύστερα από απόφαση της πρυτανείας συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος Business Seeds συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από τον οργανισμό στον διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος Business Seeds συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Business Seeds στις δράσεις του οργανισμού, εφόσον αυτό ανταποκρίνεται στον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες του συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας με βασικούς άξονες την παιδεία και τον πολιτισμό στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από τον οργανισμό δυνατότητα του οργανισμού να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Πειραιά έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, με απόφαση της πρυτανείας, να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος Business Seeds.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, με απόφαση της πρυτανείας, να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος Business Seeds.

Οργανισμοί

Innoenergy

H συνεργασία του προγράμματος NBG Business Seeds με την InnoEnergy, διεθνή φορέα στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας αφορά σε: •Διερεύνηση συνεργειών μεταξύ δράσεων που οργανώνει η InnoEnergy στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό και παρόμοιες δράσεις που πραγματοποιεί η Τράπεζα (π.χ. Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το πρόγραμμα NBG Business Seeds κ.λπ.) Συγκεκριμένα σχετικά με τις δράσεις που πραγματοποιούνται από την InnoEnergy στη Ελλάδα, συνέργειες μπορούν να επιτευχθούν και μέσω της KINNO, εφόσον η KINNO είναι ο εκπρόσωπος της InnoEnergy στην Ελλάδα. •Σχετικά με το διαγωνισμό InnoEnergy Powerup! Country Final Greece, συμφωνείται πως η Τράπεζα είναι εξουσιοδοτημένη να προτείνει τη συμμέτοχή ομάδων που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds, δεδομένου ότι τα θέματα των διαγωνισμών είναι σχετικά. Υπάλληλοι της τράπεζας θα συμμετάσχουν στις επιτροπές αξιολόγησης καθώς και σε δράσεις καθοδήγησης των ομάδων για θέματα οικονομικού χαρακτήρα. •Η InnoEnergy μπορεί να προτείνει την ένταξη εταιριών, που συμμετείχαν στον διαγωνισμό InnoEnergy Powerup! Country Final Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης και καθοδήγησης NBG Business Seeds της Τράπεζας. Η Τράπεζα θα εξετάσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει με βάση τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την συμμετοχή εταιριών στο πρόγραμμα NBG Business Seeds, ανάλογα τις ανάγκες και προοπτικές της επιχείρησης. •Η Τράπεζα μπορεί να προτείνει στην InnoEnergy ομάδες από το πρόγραμμα NBG Business Seeds για δικτύωση, ενημέρωση, επένδυση ή συν επένδυση καθώς και για τη συμμετοχή τους σε θερμοκοιτίδες ή άλλα προγράμματα της InnoEnergy. •Επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με δράσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας στον ενεργειακό τομέα.

KiΝΝΟ

Η KINNO Consultants ltd που αποτελεί το HUB της InnoEnergy στην Ελλάδα και  Κύπρο.

ENDEAVOR GREECE

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την Endeavor Greece συνίσταται: η καθοδήγηση των επιχειρηματιών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας η παροχή χρηματοδότησης  σε υγιείς επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας, που είναι σε φάση ανάπτυξης και αναζητούν τα εφόδια για να μεγαλώσουν, να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις  εργασίας και να επεκταθούν στην Ελλάδα και τις ξένες αγορές Η καινοτομία που υποστηρίζεται αφορά σε όλους τους τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, όπως τουρισμός, τεχνολογία, αγροτική παραγωγή και τρόφιμα/ποτά. Κριτήρια επιλογής για τις εταιρείες που εντάσσονται στο δίκτυο της Endeavor και κατά συνέπεια στο πρόγραμμά μας είναι: ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης η εξωστρέφεια η δημιουργία θέσεων εργασίας​ Η συνεργασία της Τράπεζας με την Endeavor πραγματοποιείται μέσω:   της συμμετοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας στο ΔΣ της Endeavor Greece της συμμετοχής στελεχών της Εθνικής στο δίκτυο μεντόρων της Endeavor Greece της χορήγησης δανείων βάσει της υφιστάμενης πολιτικής δανεισμού για επιλεγμένες επιχειρήσεις του δικτύου της Endeavor Greece

Enterpreneurs’ Organisation

Αντικείμενο της συνεργασίας μας είναι: οι συνέργειες ανάμεσα στις δράσεις που διοργανώνει ο Οργανισμός όπως ο διαγωνισμός φοιτητών-επιχειρηματιών GSEA) με τις αντίστοιχες δικές μας δράσεις όπως είναι ο διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων δράσεων και εργαστηρίων και αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring με στόχο την προώθηση της καινοτομίας η συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Business Seeds στις δράσεις του Οργανισμού η στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό η δυνατότητα του Οργανισμού να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης.

THE PEOPLE’S TRUST

Η συνεργασία μας με τον ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο μη κερδοσκοπικό οργανισμό The People’s Trust, ο οποίος παρέχει μικροχρηματοδότηση και υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης σε μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, στοχεύει: στην οικονομική αρωγή σε ομάδες του προγράμματος Business Seeds για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων στην δυνατότητα της ΜΚΟ να προτείνει την ένταξη δύο ώριμων επιχειρηματικών ομάδων/ προτάσεων που έχουν διακριθεί στις δράσεις της, απευθείας στη Β’ Φάση του διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας, καθώς και την ένταξη στο πρόγραμμα Business Seeds δύο ώριμων νεοφυών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στα προγράμματά του

Ενημερωθείτε για τα νέα και τις εκδηλώσεις μας

Για να είστε ενημερωμένοι και να συμμετέχετε σε όλες τις δραστηριότητες Business Seeds, εγγραφείτε στο newsletter.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα
Συνεργασία με το eBay

Συνεργασία με το eBay

Προωθήστε τα προϊόντα σας στην παγκόσμια αγορά με τα εργαλεία και εφόδια που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με το eBay.
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Προσωπικός σας Σύμβουλος είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Προσωπικό σας Σύμβουλο, ένα εξειδικευμένο και έμπειρο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας, που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο

Επικοινωνία

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας και να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.
  1. Τα στοιχεία σας
  2. Το αίτημά σας

Περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία ώστε να σας δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σε περίπτωση απάτης παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο τηλέφωνο 210 484 8484.
Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων

back-to-top