Στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας μας με την EPSILON NET, για τον από κοινού σχεδιασμό, ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών, που αποσκοπούν στην ενίσχυση και στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε την Epsilon Pay που αποτελεί την πρώτη ομάδα υπηρεσιών προς διάθεση στις επιχειρήσεις.

Η συνεργασία αυτή προβλέπει τη σταδιακή ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων, στον τομέα του Embedded Banking, μέσω της απευθείας διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της EPSILON ΝΕΤ (ERP, Εμπορικολογιστικές Εφαρμογές) με τα συστήματα της τράπεζάς μας, αξιοποιώντας την εξελιγμένη Open Banking πλατφόρμα της Εθνικής Τράπεζας.

Μεσω της Epsilon Pay, αξιοποιείτε την υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης των εισπράξεών σας, καθώς και συνοδευτικά εργαλεία όπως το Banking Aggregator και το Epsilon Pay BI, απευθείας στο Epsilon Net πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείτε (PYLON, Galaxy, Epsilon Smart).

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της υπηρεσίας επιτυγχάνετε:

Βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους και χρόνου διαχείρισης των εισπράξεων

Ενίσχυση των πωλήσεων της επιχείρησής σας από την άμεση ανταπόκριση σε κάθε είσπραξη πελάτη

Διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής για κάθε πελάτη με τη χρήση ευέλικτων πακέτων συναλλαγών

Αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών σας, σε κάθε εκτέλεση πληρωμής τους

Με 2 λόγια:

Διαχείριση Εισπράξεων

Real Time Ειδοποίηση Εισπράξεων

Ευέλικτοι τρόποι πληρωμής

Προϋποθέσεις εγγραφής

Epsilon Pay

Epsilon Pay, ένας νέος ψηφιακός κόσμος για εσάς!

Με στόχο να σας προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη εμπειρία αυτοματοποίησης των εισπράξεών σας καθώς και συνοδευτικά εργαλεία σε συνεργασία με την EPSILON NET.

Μαθαίνω περισσότερα

Αμεσότητα

Έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε άμεσα κάθε είσπραξη και να διαχειρίζεστε τη συμφωνία των εισπράξεων, μέσω του συστήματος της επιχείρησής σας, σε πραγματικό χρόνο

Ευελιξία

Έχετε πλήρη ευελιξία στην ανταλλαγή των δεδομένων, με ενημέρωση του συστήματος της επιχείρησής σας σε πραγματικό χρόνο για κάθε είσπραξη

Καινοτομία

Με τη χρήση της πρωτοποριακής ομάδας υπηρεσιών EpsilonPay απολαμβάνετε περισσότερα οφέλη, όπως τη διενέργεια λογιστικών εγγραφών

Τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας αναλυτικά

 

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των εισπράξεών σας

  Αποκτάτε άμεσα κωδικούς πληρωμής για κάθε τιμολόγιο και καρτέλα πελάτη της επιχείρησης, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για κάθε είσπραξη από πελάτη και διαχείριση της ενημέρωσης του συστήματος της επιχείρησης. Εξοικονομείτε χρόνο και βελτιώνετε τα διαχειριστικά σας κόστη με τις δυνατότητες διαχείρισης των εισπράξεων τιμολογίων και των λογιστικών εγγραφών σας.

 • Ευέλικτη διάθεση κωδικού πληρωμής

  Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας απευθείας στο Epsilon σύστημά σας (Pylon, Galaxy, Smart) σε κάθε τιμολόγιο και καρτέλα πελάτη εμφανίζεται μοναδικός κωδικός πληρωμής που ταυτοποιεί κάθε είσπραξη πελάτη σας και διευκολύνει την εμπορική και λογιστική συμφωνία των εισπράξεων απευθείας στο σύστημά σας.

 • Real time ενημέρωση για κάθε είσπραξη

  Με κάθε είσπραξη πελάτη σας που πραγματοποιείται με κωδικό πληρωμής μέσω της υπηρεσίας, είτε μέσω της Εθνικής Τράπεζας είτε μέσω τρίτης τράπεζας στην Ελλάδα, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο (real time) το σύστημα της επιχείρησής σας, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και τη συμφωνία των εισπράξεων.

 • Άμεση απόδοση των εισπράξεων στον λογαριασμό σας

  Οι εισπράξεις που διενεργούνται μέσω τρίτων τραπεζών πιστώνονται στον λογαριασμό της επιχείρησής σας στην Εθνική Τράπεζα, την ίδια ημέρα ή έως την επόμενη ημέρα το πρωί. Οι εισπράξεις που διενεργούνται μέσω της Εθνικής Τράπεζας είναι άμεσα διαθέσιμες στον λογαριασμό της επιχείρησής σας.

 • Ενημέρωση των πελατών για τον κωδικό πληρωμής

  Έχετε τη δυνατότητα να αποστέλλετε ειδοποίηση πληρωμής στους πελάτες σας, ενσωματώνοντας τον κωδικό πληρωμής για την ενημέρωσή τους. Ο κωδικός πληρωμής εμφανίζεται και με μορφή barcode / QR για τη χρήση του σε συσκευές που την υποστηρίζουν.

Προϋποθέσες εγγραφής

Υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης εισπράξεων

Πριν εκκινήσετε την εγγραφή σας, παρακαλούμε να ελέγξετε τις παρακάτω προϋποθέσεις

Εφόσον διαθέτετε σύστημα ERP Epsilon Pylon, Smart ή Galaxy, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την κατάλληλη συνδρομή στην πλατφόρμα συνδρομών σας Epsilon Net.

 

Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησής σας:

 

Α. Νομικά πρόσωπα

 • Πλήρη στοιχεία εταιρείας
 • Γνωμάτευση νομιμοποίησης εκπροσώπων σε ισχύ
 • Καταχωρημένη Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου (εφόσον απαιτείται)
 • Επικαιροποιημένο Οικονομικό/Συναλλακτικό Προφίλ, βάσει των πλέον πρόσφατων Οικονομικών Στοιχείων

 

 

Β. Ατομικές Επιχειρήσεις

 • Πλήρη στοιχεία πελάτη
 • Επιβεβαιωμένα στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ) ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου σε ισχύ (π.χ. διαβατήριο)
 • Επιβεβαιωμένo ΑΦΜ/ξένο ΑΦΜ/ αποδεικτικό χώρας φορολόγησης
 • Επιβεβαιωμένη διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Επιβεβαιωμένο επάγγελμα και διεύθυνση εργασίας
 • Επικαιροποιημένο Οικονομικό / Συναλλακτικό Προφίλ, βάσει των πλέον πρόσφατων Οικονομικών Στοιχείων
 • Τα εκάστοτε αποδεκτά επιβεβαιωτικά έγγραφα, όπως υπαγορεύονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ.

 

 

Πώς θα ελέγξετε αν απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων σας:

 • Μέσω του NBG Internet Banking από την ενότητα: Ρυθμίσεις – Εμφάνιση προφίλ – Αναλυτικά στοιχεία χρήστη, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες:
  • Online νομιμοποίηση
  • Ενημέρωση συναλλακτικού προφίλ
  • Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου
 • Με επίσκεψή σας σε κάποιο από τα Καταστήματά μαs.

Επιβεβαιώστε ότι διαθέτετε κωδικούς πρόσβασης Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας με κατηγορία χρήστη επιχείρησης Α1, Β1, C1 για την εγγραφή (ελέγξτε τη κατηγορία χρήστη της επιχείρησής σας, μέσω του NBG Internet Banking από την ενότητα ρυθμίσεις). Εάν δεν έχετε κωδικούς Internet Banking, επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματά μας.

Αν δεν είστε πελάτης της Εθνική Τράπεζας, μπορείτε να εγγραφείτε ψηφιακά (δείτε εδώ). Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας.

'Εχετε απορίες;

Μέσω της υπηρεσίας, απευθείας στο Epsilon σύστημά σας (Pylon, Galaxy, Smart), έχετε τη δυνατότητα να παράγεται σε κάθε τιμολόγιο και καρτέλα πελάτη ο κωδικός πληρωμής που επιθυμείτε, ανάλογα με την εμπορική σας συμφωνία. Η παραγωγή κωδικών πληρωμής, παρέχεται μέσω της υπηρεσίας και δεν έχει κόστος για την επιχείρηση. 

Για την πληρωμή της επιχείρησής σας οι πελάτες σας μπορούν από την τράπεζα συνεργασίας τους να: 

 • Χρησιμοποιούν τον κωδικό πληρωμής που εμφανίζεται στο τιμολόγιό τους για να πληρώσουν, σε τρία απλά βήματα:
  1. Επιλέγουν την κατηγορία “Πληρωμή Λογαριασμών” μέσω του Internet ή Mobile Banking της τράπεζας συνεργασίας τους
  2. Καταχωρούν τον κωδικό πληρωμής για τον οργανισμό Epsilon Pay και
  3. Εισάγουν το ποσό πληρωμής
 • Αξιοποιούν το barcode / qr που εμφανίζεται στο τιμολόγιό τους και μέσω της mobile εφαρμογής της τράπεζας συνεργασίας από τις πληρωμές λογαριασμού επιλέγουν την δυνατότητα σάρωσης για να σας πληρώσουν 
 • Επιλέγουν το link ειδοποίησης πληρωμής τους και επιλέγουν την τράπεζα συνεργασίας τους για να σας πληρώσουν από το internet banking της με τα στοιχεία της πληρωμής προσυμπληρωμένα  
 • Εφόσον ο πελάτης σας επιθυμεί να κάνει χρήση του καταστήματος για την πληρωμή του, ενδέχεται να  επιβαρυνθεί σύμφωνα με το εκάστοτε τιμολόγιο της τράπεζας συνεργασίας του
Όταν οι πελάτες σας πληρώνουν μέσω της υπηρεσίας, η επιχείρησή σας λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο (real time) ενημέρωση για κάθε είσπραξη πελάτη σας.

Μπορείτε να εκκινήσετε την εγγραφή σας ενεργοποιώντας τη συνδρομή σας Epsilon Pay μέσα από το Epsilon Net My Account και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εισόδου σας στο Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Η διαδικασία εγγραφής στην Εθνική Τράπεζα περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

 • Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησής σας στο Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας 
 • Επιλέγετε τον λογαριασμό είσπραξης και αποδέχεστε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας Epsilon Pay
 • Ολοκληρώνετε την εγγραφή σας με την εισαγωγή κωδικού OTP

Πριν την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής σας στην Εθνική, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις προϋποθέσεις εγγραφής. 


Μέσω της υπηρεσίας σας προφέρουμε μία πλήρη γκάμα πακέτων υπηρεσιών προκειμένου να εξυπηρετήσετε τις ανάγκες σας. Ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξετε θα έχετε και τη δυνατότητα παραγωγής κωδικών αλλά και λήψης συγκεκριμένου αριθμού εισπράξεων σε ετήσια βάση. Εναλλακτικά υπάρχει και η δυνατότητα χρέωσής σας ανά συναλλαγή είσπραξης.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Delos Business Mutual Funds

Αμοιβαία Κεφάλαια

Έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε για την επιχείρησή σας σε ένα ευρύ φάσμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων της NBG Asset Management.
Μαθαίνω περισσότερα
Υπηρεσία SEPA instant payments

Υπηρεσία SEPA instant payments

Μπορείτε να μεταφέρετε και να λαμβάνετε χρήματα μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Χώρου Πληρωμών, άμεσα και με ασφάλεια.
Μαθαίνω περισσότερα
Commodity swap

Commodity swap

Αποκτήστε τη δυνατότητα να κλειδώσετε την τελική τιμή αγοράς ή πώλησης του εμπορεύματός σας.
Μαθαίνω περισσότερα
FX Flexible Forward

FX Flexible Forward

Αποκτήστε τη δυνατότητα μετατροπής των χρηματοροών ενός νομίσματος σε ένα άλλο της επιλογής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Ομόλογα

Ομόλογα

Αποκτήστε τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων σε σχέση με μια απλή προθεσμιακή κατάθεση.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενέγγυες πιστώσεις

Ενέγγυες πιστώσεις

Αποκτήστε τη δυνατότητα να ρευστοποιήσετε τις απαιτήσεις σας και να εξοφλήσετε τους προμηθευτές σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Αποκτήστε χρηματοδότηση για την εξαγωγική σας επιχείρηση, έναντι ασφαλισμένων τιμολογίων από τον Ο.Α.Ε.Π.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική κάρτα Mastercard

Εταιρική κάρτα Mastercard

Κάλυψη αναγκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με μια σύγχρονη κάρτα διευκόλυνσης συναλλαγών.
Μαθαίνω περισσότερα
Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Αποκτάτε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των συναλλαγών της επιχείρησής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

Έχετε τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της διαδικασίας καταβολής μισθοδοσίας.
Μαθαίνω περισσότερα

Οι επιχειρηματικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ για εσάς

Μπορείτε να έχετε τον δικό σας Eπιχειρηματικό Σύμβουλο ή Σύμβουλο Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής, για να λαμβάνετε χρήσιμες συμβουλές, καθοδήγηση σε προγράμματα και προϊόντα που θα βοηθήσουν στους εμπορικούς σας στόχους καθώς και άμεση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top