Οι υπηρεσίες μας

Άμεση χρηματοδότηση

Μπορείτε να μετατρέψετε τις επί πιστώσει πωλήσεις σε κεφάλαιο κίνησης, με άμεση προεξόφληση του προσυμφωνημένου ποσοστού της αξίας των απαιτήσεων.

Διαχείριση απαιτήσεων

Εξασφαλίστε ολοκληρωμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των απαιτήσεών σας καθώς και σύγχρονες διαδικασίες είσπραξης και ελέγχου των όρων πιστώσεων.

Πιστοληπτικός έλεγχος

Η Εθνική Factors αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών, με στόχο τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου έναντι των οφειλετών.

Εγχώριο Factoring

Η Εθνική Factors αναλαμβάνει την άμεση προεξόφληση μέρους της αξίας των απαιτήσεων της επιχείρησης σας, τη διαχείριση και είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών σας, μειώνοντας τον κίνδυνο επισφαλών απαιτήσεων.

Εξαγωγικό Factoring

Η Εθνική Factors αναλαμβάνει την προεξόφληση και διαχείριση απαιτήσεων, την είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων, την κάλυψη του κινδύνου αφερεγγυότητας των πελατών σε ποσοστό 100% και την απαλλαγή από χρονοβόρα στην επίλυσή τους γλωσσικών και άλλων ζητημάτων.

Reverse Factoring

Μέσω της πλέον σύγχρονης μορφής του χρηματοδοτικού εργαλείου του Αντίστροφου Factoring (ή Reverse Factoring), η επιχείρησή σας αποδεσμεύει κεφάλαιο κίνησης αξιοποιώντας τη δυνατότητα καλύτερων όρων πίστωσης από τους προμηθευτές σας.
Testimonial Card 1

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εθνικής γίνεται πάντα με ώριμα και σταθερά βήματα, αποτελώντας καταλύτη και αρωγό των δραστηριοτήτων μας.
Γιάννα Ιωαννίδου
Managing Director της All Web Solution SA

E-factoring

H ψηφιακή πλατφόρμα e-Factoring που παρέχεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης της Εθνικής Τράπεζας σας παρέχει άμεση ενημέρωση για τις κινήσεις των λογαριασμών σας σε πραγματικό χρόνο (real time), πρόσβαση σε πλήθος αναφορών καθώς και σε νέες λειτουργικότητες.

Έχετε απορίες;

To Factoring είναι μία σύναψη σύμβασης μεταξύ του πράκτορα και του προμηθευτή, σύμφωνα με την οποία:

(α) ο προμηθευτής μπορεί να εκχωρεί στον πράκτορα τις απαιτήσεις του έναντι των πελατών (οφειλετών) το

(β) ο πράκτορας θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον δύο από τις παρακάτω υπηρεσίες:

Χορήγηση προκαταβολών (χρηματοδότηση) έναντι της αγοράς των εμπορικών απαιτήσεων.
Λογιστική διαχείριση των λογαριασμών των οφειλετών.
Την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων.
Την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.

Συνήθως η χρηματοδότηση πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη γνωστοποίηση των απαιτήσεων.
1. Ο προμηθευτής υπογράφει σύμβαση Factoring με την Εθνική Factors και ενημερώνει εγγράφως τους οφειλέτες του (αγοραστές) για την εκχώρηση των απαιτήσεων έναντι αυτών στην Εθνική Factors.
2. Μετά την παράδοση των εμπορευμάτων ή την παροχή υπηρεσιών ο προμηθευτής γνωστοποιεί τις εκχωρημένες απαιτήσεις του έναντι των οφειλετών (αγοραστών)  στον πράκτορα.
3. Ο πράκτορας χρηματοδοτεί επί της αξίας των εκχωρημένων απαιτήσεων τον προμηθευτή.
4. Ο οφειλέτης καταβάλλει στον πράκτορα την αξία των απαιτήσεων που έχει αναλάβει να διαχειριστεί και να εισπράξει.

Η συνολική επιβάρυνση στο Factoring από τελείται από δύο συστατικά κόστους:

Την προμήθεια διαχείρισης, η οποία χρεώνεται επί της αξίας των εκχωρημένων τιμολογίων και αφορά το διαχειριστικό, εισπρακτικό και ασφαλιστικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Την προμήθεια προεξόφλησης, η οποία υπολογίζεται στο υπόλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού ανά ημέρα και αντιστοιχεί στο χορηγητικό επιτόκιο που βαρύνει το εκάστοτε υπόλοιπο των προεξοφλημένων απαιτήσεων.

Στο Εγχώριο Factoring που αφορά σε επιχειρηματικές απαιτήσεις που δημιουργούνται από εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, η Εθνική Factors αναλαμβάνει:

  • Την άμεση προεξόφληση μέρους της αξίας των απαιτήσεων της επιχείρησης έναντι των οφειλετών.
  • Τη διαχείριση των εκχωρημένων απαιτήσεων, με σκοπό την πληρέστερη παρακολούθηση, τη σωστή ενημέρωση, καθώς και την ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού κόστους για την επιχείρηση.
  • Την είσπραξη των απαιτήσεων, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσής του προμηθευτή (αναγγελία εκχώρησης) προς τους οφειλέτες, με συνεπή αλλά και διακριτική εφαρμογή των εκάστοτε όρων πίστωσης και με έγκυρη ενημέρωσή για οποιαδήποτε απόκλιση.
  • Την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών, μειώνοντας τον κίνδυνο επισφαλών απαιτήσεων.

Μέσω του Εξαγωγικού Factoring μπορείτε να έχετε μια σειρά προνομίων όπως:

  • Προεξόφληση και διαχείριση απαιτήσεων (όπως και στο Εγχώριο Factoring).
  • Είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων από συνεργαζόμενους ανταποκριτές πράκτορες του εξωτερικού.
  • Κάλυψη του κινδύνου αφερεγγυότητας των πελατών σε ποσοστό 100%.
  • Διαρκή αξιολόγηση και έλεγχο της δραστηριότητας των πελατών.
  • Απαλλαγή από χρονοβόρα στην επίλυσή τους γλωσσικά, γεωγραφικά και νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στις διαπραγματεύσεις με τους οφειλέτες.

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top