Στο πλαίσιο του νέου «ΕΣΠΑ 2021-2027», η Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ έχει ως στόχο της να ενισχύσει τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός - δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 90.000.000€, τα οποία κατανέμονται ανά Περιφέρεια ως εξής: 

 • Αττική & Νότιο Αιγαίο 19.800.000€
 • Λοιπές περιοχές 70.200.000€.

Η Δράση αναλυτικά

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν μπορεί να κυμαίνεται από 18.000€ έως 30.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των €30.000.

Επιτρέπεται υποβολή́ αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μία από́ τις δράσεις «Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων. 

 

Δικαιούχοι σε ενίσχυση από τη Δράση 1 είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, με δραστηριοποίηση στην Ελληνική επικράτεια, (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης της δράσης) που μεταξύ άλλων, θα πρέπει να:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση,
 • δραστηριοποιούνται σε έναν (1) τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας)(όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Χ της πρόσκλησης της δράσης ) του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος και
 • έχουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής αίτησης
 • υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση ανά ΑΦΜ
 • μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 

Ενδεικτικές δαπάνες, επιλέξιμες για τη δράση, αποτελούν: 

 • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.λπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.
 • Έμμεσες Δαπάνες (Η εν λόγω κατηγορία δαπάνης δεν απαιτεί την προσκόμιση παραστατικών, καταβάλλεται αναλογικά με κάθε πληρωμή και το αναλογούν ύψος αυτής οριστικοποιείται κατά το στάδιο της τελικής πιστοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

 
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιδότησης) ανέρχεται έως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Nοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας), η δημόσια επιχορήγηση δύναται να ανέλθει έως 60% του προϋπολογισμού της αίτησης Χρηματοδότησης.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη 23.02.2023 και θα είναι ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας. 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει για την 1η Δράση τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της ΑπόφασηςΈνταξης .

 

Τι κάνουμε για εσάς

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM) και ενημερωθείτε για τα χρηματοδοτικά μας προϊόντα και τα εργαλεία που προσφέρουμε για την υλοποίηση των αναπτυξιακών σας σχεδίων όπως: 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής : 

 • Το τμήμα της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί είτε από δικά σας κεφάλαια είτε από τραπεζικό δανεισμό. 

Μετά την απόφαση υπαγωγής σας :

 • Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα για χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου για κάλυψη τμήματος της ιδιωτικής συμμετοχής, για την περίπτωση που προβλέπεται ή /και για χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανείου για χρηματοδότηση του συνόλου ή τμήματος της επιχορήγησης με εκχώρηση της τελευταίας στην τράπεζα.

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top