ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Αν η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται σε επιλέξιμο κλάδο και επιθυμεί να αναλάβει ή έχει αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, μπορείτε να αποκτήσετε χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).

 

Η εγγύηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται

από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

Το προϊόν με μια ματιά

Σκοπός Χρηματοδότησης

Ο σκοπός χρηματοδότησης αφορά αποκλειστικά τη χορήγηση δανείων εφάπαξ κεφαλαίου κίνησης για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος, σε επιλέξιμες ΜΜΕ, με την εγγύηση του Ταμείου σε ποσοστό 80%.

Μειωμένο επιτόκιο

Προσφέρεται με μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια της Εθνικής Τράπεζας, λόγω της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ σε ποσοστό 80%.

Διάρκεια των χρηματοδοτήσεων

Μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειο σε διάρκεια από 1 μέχρι 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες. 

Μέγιστο ποσό δανείου

Καθορίζεται με βάση το έτος ίδρυσης της επιχείρησης (έως και το 2019 ή μετά το 2019) και σε κάθε περίπτωση οι €200.000 είναι το ανώτατο ποσό δανεισμού που δύναται να λάβει η επιχείρηση συνολικά.

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω ισόποσων τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων χρεολυτικών δόσεων.

Προθεσμίες υλοποίησης

Οι εκταμιεύσεις διενεργούνται εφάπαξ ή τμηματικά και το αργότερο έως και την 31.12.2023.
Testimonial Card 1

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εθνικής γίνεται πάντα με ώριμα και σταθερά βήματα, αποτελώντας καταλύτη και αρωγό των δραστηριοτήτων μας.
Γιάννα Ιωαννίδου
Managing Director της All Web Solution SA

Αναλυτικές πληροφορίες;

Το ανώτατο ποσό δανείου καθορίζεται από το μικρότερο μεταξύ του ποσού των 200.000€ και ενός από τα παρακάτω:·

Για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και το 2019:   

  • το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019. Στην περίπτωση Επιχείρησης που δημιουργήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο ποσό δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της, ή 
  • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 

Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, δηλαδή που έχουν ιδρυθεί μετά το έτος 2019, έως το 100% του ποσού που θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες και οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.

Δύνανται να λαμβάνονται οι συνήθεις ενοχικές εξασφαλίσεις (εγγυήσεις Φυσικών Προσώπων). Δύνανται επίσης να λαμβάνονται και εμπράγματες εξασφαλίσεις (ενέχυρο καταθέσεων, επιταγών/συναλλαγματικών, προσημείωση ακινήτου κ.ά.) σε ποσοστό που δεν μπορεί να  υπερβαίνει το 40% του ποσού χρηματοδότησης.
Τα έξοδα που θα πρέπει να καταβάλετε είναι σύμφωνα με το γενικό τιμολόγιο της τράπεζας. Για να ενημερωθείτε πατήστε εδώ.
Η Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ εντάσσεται εφεξής και για όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ μετά την 01/07/2022, στο καθεστώς ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis).
Σε κάθε περίπτωση οι 200.000€ είναι το ανώτατο ποσό δανεισμού που δύναται να λάβει η επιχείρηση συνολικά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποβληθεισών αιτήσεων σε όλες τις συμμετέχουσες Τράπεζες. 

Δάνειο σε 4 βήματα

Βήμα 1: Υποβάλλετε την αίτησή σας
Πληκτρολογήστε www.ependyseis.gr και υποβάλλετε την αίτησή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Βήμα 2: Επισκέπτεστε το κατάστημα
Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματός σας στο ΠΣΚΕ, θα χρειαστεί να επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματά μας για να ενημερωθείτε, να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλετε την αίτησή σας.
Βήμα 3: Αξιολογούμε την αίτησή σας
Αφού μελετήσουμε τα δικαιολογητικά σας, θα πραγματοποιήσουμε έλεγχο της επιλεξιμότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησής σας. 
Βήμα 4: Εκταμιεύουμε το δάνειό σας
Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί από την Εθνική Τράπεζα και από την ΕΑΤ, θα πρέπει να επισκεφτείτε το κατάστημα συνεργασίας σας για να υπογράψετε τη σχετική δανειακή σύμβαση. Μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης, το ποσό που έχει εγκριθεί εκταμιεύεται στο λογαριασμό όψεως που διατηρείτε στην Εθνική Τράπεζα.

Ανακαλύψτε και άλλες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις

Αποκτήστε πρόσβαση και σε άλλες χρηματοδοτήσεις για την επιχείρησή σας, όπως τα Δάνεια με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακή Τράπεζας (Γ’ Κύκλος)

Μαθαίνω περισσότερα

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

App StoreGoogle PlayHuawei AppGallery
Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα
Συνεργασία με το eBay

Συνεργασία με το eBay

Προωθήστε τα προϊόντα σας στην παγκόσμια αγορά με τα εργαλεία και εφόδια που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με το eBay.
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top