Ίδρυση επιχείρησης με φίλους

Όλα όσα είναι καλό να έχετε υπόψιν στα πρώτα σας βήματα

Πίσω από κάθε επιχείρηση βρίσκεται συνήθως μία ομάδα, τα μέλη της οποίας αρκετές φορές συνδέονται με φιλική (ή και οικογενειακή) σχέση. Αυτή η ομάδα έχει μία και μόνο αποστολή: να οδηγήσει την επιχείρηση στον προορισμό της. Τόσο στις περιπτώσεις που αυτό γίνεται με επιτυχία, αλλά και, ίσως περισσότερο, σε αυτές που η εξέλιξη της εταιρίας δεν είναι η αναμενόμενη, μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες και προβλήματα που εντείνονται, ειδικά λόγω της φιλικής σχέσης που προϋπήρχε της συνεργασίας. 

Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιοι γενικοί κανόνες που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των συνεταίρων. 

 

Ναι στην επαγγελματική σχέση, αλλά με χαρτιά

Το γεγονός ότι πράγματι ο φίλος είναι ένα άτομο εμπιστοσύνης με το οποίο γνωρίζεστε καλά, δεν σημαίνει πως η όποια συμφωνία, πλάνο ή επένδυση πρέπει να είναι προφορική. Όσο οξύμωρο και αν ακούγεται, το να ξεκινήσετε μία επιχείρηση με έναν φίλο δεν πρέπει να διαφέρει, στα τυπικά, σε τίποτα με την εκκίνηση μιας οποιαδήποτε άλλης συνεργασίας και πρέπει, και αυτή, να έχει τα σωστά θεμέλια. Επομένως, είναι σημαντικό να υπάρχουν επίσημα έγγραφα που να αποτυπώνουν με ακρίβεια τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της επαγγελματικής σχέσης, τους στόχους και τις υποχρεώσεις της. 

Ίδρυση επιχείρησης με φίλους

Ναι στους διακριτούς ρόλους, όχι στις διαφορετικές αποφάσεις

Δεν κάνουν όλοι για τα πάντα, αυτό είναι σαφές. Επιβάλλεται, επομένως, οι φίλοι – συνεργάτες να αναλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις ευθύνης. Όταν πρόκειται, ωστόσο, να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν συνολικά την εταιρεία, ειδικά στα πρώτα της βήματα, τότε αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται από κοινού, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπιστούν από κοινού και οι τυχόν ατυχείς εκβάσεις μίας απόφασης.

Αποφασίστε εξ αρχής ποιοι θα είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της επιχείρησης

Μπορεί να φαίνεται μακρινό, κάθε επιχείρηση, ωστόσο, πρέπει από νωρίς να αποσαφηνίσει ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της. Αυτός ο προγραμματισμός είναι ακόμη πιο σημαντικός σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ φίλων, αφού, όπως έχει αποδειχθεί, οι πιο συνηθισμένες διαφωνίες σχετίζονται με το πού θέλουν να δουν την επιχείρηση μέσα στα επόμενα χρόνια. Οι διαφορετικές επιδιώξεις προκαλούν και διαφορετικές επιθυμίες, διαφορετικές αποφάσεις και κατ΄ επέκταση άλλον προσανατολισμό. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει σύμπνοια, όχι μόνο ως προς το άμεσο, αλλά και ως προς το πιο μακρινό μέλλον της επιχείρησης.

Προσοχή στις προσλήψεις

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι επικεφαλής, ειδικά μικρών ή μεσαίων, εταιρειών έρχονται σε επαφή με πιέσεις από τον περίγυρό τους, προκειμένου να προσλάβουν γνωστούς και φίλους, γεγονός που πολλές φορές οδηγεί σε παρεξηγήσεις. Το πρόβλημα, όπως είναι αναμενόμενο, μεγεθύνεται στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες συνδέονται και με φιλική σχέση. Προς αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, λοιπόν, κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή καθαρά επαγγελματικών κριτηρίων, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και της εκάστοτε θέσης. 

Πολλοί πιστεύουν πως οι συνεργασίες που βασίζονται σε φιλίες μπορούν να αναπτυχθούν μέχρι ενός σημείου. Είναι, ωστόσο, στο χέρι σας να καταρρίψετε αυτόν τον «μύθο», αποδεικνύοντας πως με δουλειά, σωστή «ανάγνωση» της αγοράς και καλό προγραμματισμό μπορείτε, αφενός, να διασφαλίσετε τη σχέση σας και, αφετέρου, να δείτε την επιχείρησή σας να αναπτύσσεται. Το γεγονός ότι θα προκύψουν εμπόδια και λάθη στην πορεία, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βασιστείτε στη φιλική σχέση που προϋπήρχε, χρησιμοποιώντας την ως πλεονέκτημα, το οποίο σας βοηθάει να προσαρμόζεστε πιο άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες λόγω καλής συνεννόησης, και όχι ως κάτι που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. 

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top