Αξιοποιήστε σωστά την επιχειρηματική σας ιδέα!

Ποια είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνετε για να αναπτύξετε την ιδέα σας;
Χιλιάδες νεοφυείς επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει τον δρόμο και έχουν προετοιμάσει την παγκόσμια αγορά για τους τρόπους με τους οποίους μία πραγματικά καλή ιδέα μπορεί να φέρει αλλαγή και, κυρίως, για το γεγονός ότι αξίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το πόσο σημαντικό είναι όταν έρχεται η κατάλληλη στιγμή της υλοποίησης μιας πρωτότυπης ιδέας, να έχει τη σωστή υποστήριξη.

Ποιες είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις και γιατί ταυτίζονται με τις καινοτόμες τεχνολογίες

Ο όρος «νεοφυείς» χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει νέες επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από ραγδαία ανάπτυξη ή από προοπτικές να την επιτύχουν, με έντονο συνήθως το τεχνολογικό στοιχείο. Επίσης, πολλές από αυτές επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια νέα αγορά ή να εξελίξουν μια ήδη υπάρχουσα. Οι επενδυτές έλκονται συχνότερα από τέτοιου είδους επιχειρήσεις, καταφέρνοντας να τις διακρίνουν από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως το ενδεχομένως χαμηλό, τουλάχιστον στην αρχή, κόστος υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, που συνήθως συνδυάζεται με υψηλό ρίσκο και προσδοκία για υψηλές αποδόσεις. 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των νεοφυών επιχειρήσεων είναι οι προοπτικές για γρήγορη ανάπτυξη, με σχετικά μικρή αρχική δαπάνη κεφαλαίου και περιορισμένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και εγκαταστάσεις. 

Συνοψίζοντας, μια νεοφυής (startup) επιχείρηση: 

  • προκύπτει συνήθως από μια καινούρια ιδέα
  • χαρακτηρίζεται από καινοτομία 
  • έχει προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης 
  • έχει ανάγκη από κεφάλαιο για να αναπτυχθεί

Αξιοποιήστε σωστά την επιχειρηματική σας ιδέα!

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύσουν διάφορους τύπους χρηματοδοτών, είτε πρόκειται για έναν ιδιώτη επενδυτή, είτε για εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, τα γνωστά venture capital. Επιπλέον, αρκετές startups κάνουν το ξεκίνημά τους με τη στήριξη διάφορων επίσημων φορέων, όπως κρατικοί αναπτυξιακοί φορείς ή τράπεζες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για την ενίσχυσή τους. 

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, το πρόγραμμα που περιλαμβάνει δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών, εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι, στα 13 χρόνια που μετρά ο θεσμός, έχει προχωρήσει σε χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους πάνω από € 5,5 εκατ., στην απονομή χρηματικών βραβείων που συνολικά ξεπερνούν τα € 600.000 και σε πακέτα ποικίλης υποστήριξης προς νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Κλειδί η κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων

Σημείο-κλειδί για την επιτυχή πορεία μιας startup και την προσέλκυση επενδυτών είναι η διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Δεδομένου ότι συνήθως οι νεοφυείς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την τεχνολογία και τις δυνατότητες του διαδικτύου, είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουν εξαρχής μια σωστή πολιτική διασφάλισης των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

Το Elevate Greece και η ιδέα μου

Το Elevate Greece αποτελεί μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας. 

Η πρωτοβουλία ξεκινάει με την ψηφιακή πύλη elevategreece.gov.gr μέσω της οποίας οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων και να λάβουν την επίσημη πιστοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων στοχεύει στην παρακολούθηση της  προόδου τους με βάση συγκεκριμένα KPIs, στην υποστήριξή τους με συγκεκριμένες παροχές, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως πόλος έλξης για Έλληνες και ξένους επενδυτές. 

Για την εγγραφή όσων ενδιαφέρονται στο Μητρώο, υπάρχουν δύο τρόποι: 

  • Fast Track, χωρίς αξιολόγηση, για startups με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
    και 
  • Με αξιολόγηση από δύο ανεξάρτητους κριτές

Η υποβολή των σχετικών αιτημάτων πραγματοποιείται σε τρεις διαφορετικούς κύκλους ετησίως.

Ελληνικές επιχειρήσεις και καινοτομία

Στην Ελλάδα, το 57,7% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται καινοτόμες. Εστιάζοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ειδικότερα σε αυτές που, όχι μόνο υλοποίησαν καινοτόμες δραστηριότητες, αλλά τελικά εισήγαγαν στην αγορά νέα προϊόντα ή εφάρμοσαν νέες επιχειρησιακές διαδικασίες, η χώρα μας, με ποσοστό 56,87% βρίσκεται στη 13η θέση των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. 

Ενδεικτικό είναι ότι το αντίστοιχο ποσοστό για τις 39 χώρες του ΟΟΣΑ βρίσκεται κατά μέσο όρο στο 53%.

Μην αφήνετε την ιδέα σας να περιμένει

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, βασιζόμενες στην πιο σύγχρονη τεχνολογία, την καινοτομία και τις φρέσκες ιδέες, προσφέρουν περιθώρια μεγάλης ανάπτυξης και σημαντικών αποδόσεων για τους ιδιοκτήτες και τους επενδυτές. Αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της εποχής μας υπήρξαν νεοφυείς επιχειρήσεις, που οι εμπνευστές τους τόλμησαν το φαινομενικά αδύνατο. Παράλληλα, υπάρχουν και πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι ακόμα και μια πολύ καλή ιδέα, χρειάζεται την κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη για να επιβιώσει, να αναπτυχθεί και να πετύχει στην αγορά.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top