Ο κατάλληλος τρόπος για την καταβολή της μισθοδοσίας

Τα διαθέσιμα εργαλεία και γιατί είναι σημαντική η κατάλληλη οργάνωση από την πλευρά της επιχείρησης

Πολλές παράμετροι και συνθήκες επηρεάζουν τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε μια επιχείρηση και τον εργαζόμενο . Κάποιοι όμως παράγοντες έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από άλλους, όπως η ποιότητα της καθημερινότητας στον χώρο εργασίας ή η συνέπεια στη μισθοδοσία.

Σε ένα περιβάλλον στο οποίο το νομοθετικό πλαίσιο μεταβάλλεται συχνά, η διαχείριση της μισθοδοσίας αποτελεί μια απαιτητική διαδικασία για την επιχείρηση. Για να αποφύγετε λάθη ή παραλείψεις, είναι σημαντικό να έχετε ένα πλήρες και ενημερωμένο πλάνο ενεργειών και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να καταβάλλετε τη μισθοδοσία των εργαζομένων σας ορθά και με συνέπεια.

Σύστημα μισθοδοσίας

Η σωστή οργάνωση αποτελεί και στην προκειμένη περίπτωση τη βασική αρχή. Φροντίστε να έχετε πάντα ενημερωμένο το πλάνο σας με όλες τις σημαντικές προθεσμίες που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού σας. Σήμερα, χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη, έχουν δημιουργηθεί λογισμικά που ενημερώνονται αυτόματα για κάθε είδους αλλαγές και υπενθυμίζουν στην εταιρεία τις υποχρεώσεις της, κερδίζοντας χρόνο και χρήμα αλλά και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ικανοποιημένους εργαζόμενους. 

Από τη μία πλευρά, λοιπόν, το κατάλληλο σύστημα μισθοδοσίας αυτοματοποιεί ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας, από την άλλη η οργανωμένη υποβολή στοιχείων και εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις οικονομικές υπηρεσίες χτίζουν με συνέπεια την εικόνα και την αξιοπιστία της επιχείρησης. 

Ο κατάλληλος τρόπος για την καταβολή της μισθοδοσίας

H oμάδα υποστήριξης

Υπάρχουν στιγμές που ένα τεχνικό ζήτημα στο λογισμικό μισθοδοσίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα, ανάλογα με τη χρονική στιγμή στην οποία θα προκύψει. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό, στη συμφωνία που θα συνάψετε με την εταιρεία προμήθειας λογισμικού, να διασφαλίσετε ότι θα περιλαμβάνεται τεχνική υποστήριξη όσο το δυνατόν περισσότερες ημέρες και ώρες της εβδομάδας.

Οι κατάλληλοι άνθρωποι και εργαλεία

Κάθε εταιρεία οφείλει να πληροφορείται εγκαίρως τις αλλαγές που συμβαίνουν στο φορολογικό και εργασιακό πλαίσιο, αλλά και τις ευκαιρίες που εμφανίζονται σε κάθε επιχειρηματικό οικοσύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο λογιστής σας είναι ο άνθρωπος στον οποίο μπορείτε να βασιστείτε όταν βρίσκεστε σε κάποιο δίλημμα, όταν έχετε κάποια απορία και, γενικότερα, σε κάθε δύσκολη στιγμή ή σε κάθε ευκαιρία για βελτίωση και ανάπτυξη των εργασιών σας.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας μπορούν να σας καθοδηγήσουν σχετικά με προϊόντα, όπως λογαριασμοί μισθοδοσίας, και διαδικασίες που διευκολύνουν τη ροή της μισθοδοσίας για μια επιχείρηση, όπως, για παράδειγμα, για τη δυνατότητα υποβολής εντολών μισθοδοσίας με τη χρήση των EΘΝΟfiles, μιας υπηρεσίας ασφαλούς, online μεταφοράς δεδομένων μεταξύ του ERP συστήματος της επιχείρησής σας και του Internet Banking. Επιπλέον, τέτοιου είδους λύσεις μπορούν να εξατομικευτούν ώστε να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η δυνατότητα δημιουργίας δυναμικής λίστας μέσα από το Internet Banking για Επιχειρήσεις, για τη βέλτιστη εκτέλεση της μισθοδοσίας. 

Ένα οργανωμένο σύστημα μισθοδοσίας διευκολύνει πολύ τον επιχειρηματία, ενώ, παράλληλα, αποδεικνύει έμπρακτα στους εργαζομένους την αξία που έχουν για την επιχείρηση. Παράλληλα, αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την αξιοπιστία της επιχείρησης και αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την πίστη και την αφοσίωση των εργαζομένων της. 

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top