Ασφάλιση υγείας και η επιχείρησή σας

Πώς το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας μπορεί να σας προσφέρει περισσότερα οφέλη από όσα νομίζετε
Το ανθρώπινο δυναμικό είναι αδιαμφισβήτητα το πιο πολύτιμο κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων που αυτή απασχολεί, είναι βέβαιο πως η φροντίδα της υγείας τους αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική παροχή και κίνητρο, το οποίο συνδέεται συχνά με την αποδοτικότητα και την αφοσίωση των εργαζομένων. 

Τη «σύνδεση» αυτή φαίνεται πως αναγνωρίζουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες επιλέγουν να επενδύσουν σε ομαδικά προγράμματα υγείας. Σύμφωνα, μάλιστα, με πηγές της αγοράς, ο αριθμός των ασφαλισμένων με ομαδικά συμβόλαια αυξάνεται διαρκώς, με αποτέλεσμα σήμερα να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων μελών).
 

Τα οφέλη για την επιχείρηση

Πέρα από τα δεδομένα οφέλη για τον εργαζόμενο, ιδιαιτέρως σημαντικά και πολυδιάστατα είναι και τα οφέλη που προκύπτουν για την επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα:

  • Αποδοτικότητα & αφοσίωση: Ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, καθώς δημιουργεί μία αίσθηση συνόλου και ενότητας. Αποτελεί μία σημαντική παροχή προς τους εργαζομένους, οι οποίοι το αναγνωρίζουν τόσο κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους σε μια εργασία, όσο και κατά τη διαδικασία επιλογής εργοδότη. 
  • Φήμη: Τα ομαδικά προγράμματα συμβάλλουν στην καλύτερη φήμη της επιχείρησης ως εργοδότη, γεγονός που της επιτρέπει, αφενός, να προσελκύει ικανά στελέχη και, αφετέρου, να διατηρεί τα υπάρχοντα.   
  • Φορολογία: Βάσει Νόμου, τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητας απαλλάσσονται κατά 100% και μέχρι του ποσού των €1.500 ετησίως/εργαζόμενο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το κόστος της ομαδικής ασφάλισης θεωρείται έξοδο της επιχείρησης και εκπίπτει της φορολογίας μέχρι το παραπάνω όριο.

Ασφάλιση υγείας και η επιχείρησή σας

Διαθέσιμες επιλογές

Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να διασφαλίσουν την υγεία του προσωπικού τους, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει το ευέλικτο πρόγραμμα Full Πρόληψη, το οποίο δημιούργησε η Εθνική Ασφαλιστική σε συνεργασία με τον Όμιλο Affidea. Με αυτό εξασφαλίζετε στους εργαζομένους σας:

  • Σημαντικό οικονομικό όφελος σε διαγνωστικές εξετάσεις (έως € 700 ή € 2.000,ανάλογα με το πακέτο ασφάλισης που θα επιλεγεί).
  • Ευρύ φάσμα εξετάσεων, βάσει κρατικού τιμοκαταλόγου. 
  • Πανελλαδική κάλυψη διαγνωστικών κέντρων κατά 99%.
  • Κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων (εντός του συμφωνημένου πλαφόν) σε περίπτωση που συμβεί κάτι έκτακτο, σε όλο το ευρωπαϊκό δίκτυο του Ομίλου Affidea.
  • Δυνατότητα συμπληρωματικής κάλυψης με οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση υγείας. 

 

Ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο θεωρείται «επένδυση» από την πλευρά της επιχείρησης. Σε αντίθεση με τις κλασικές επενδύσεις, ωστόσο, αυτή δεν χρειάζεται μεγάλο κεφάλαιο, δεδομένου ότι το κόστος είναι αναλογικά χαμηλό, ενώ, παράλληλα, προκύπτουν και φοροαπαλλαγές. 

Είναι σίγουρο ότι μία ομαδική ασφάλιση ενισχύει την αίσθηση του εργαζομένου ότι αποτελεί σημαντικό μέλος της επιχείρησης ενώ, παράλληλα, τον κάνει να αισθάνεται πιο ασφαλής και σίγουρος, συνθήκες που αναμένεται να ενισχύουν την αφοσίωση και την παραγωγικότητά του.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top